JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Stana Cerović iz Šavnika, poznata kao posljednja crnogorska virdžina, danas je smještena u Dom za stare “Grabovac” u Risnu

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik pokrenuo je proceduru oduzimanja poslovne sposobnosti kako bi Stanu smjestili u Dom za stare gdje bi se o njoj brinulo 24 sata.

Kada su joj braća i sestre umrli, Stana Cerović odlučila je da se neće udati i preuzela je ulogu muškarca. Običaj da se u porodicama bez muške djece jedna od kćerki od malena sprema za ulogu domaćina, nastao u Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu, danas je gotovo iščezao. Od blizu 150 slučajeva virdžina ili ostajnica, kako ih nauka naziva, danas je živa samo ona.

Stana je rođena tridesetih godina prošlog vijeka kao najmlađa u porodici. Imala je četiri sestre i dva brata koji su rano umrli. Kao dijete, obećala je ocu Milivoju da će sačuvati prezime i da se nikada neće udati. I tako je i bilo.

Iako je od djetinjstva u ulozi muškarca, Stana, ponosita nasljednica loze serdara i sudija, nije oslovljavana muškim imenom, osim ponekada, u šali - Stančan.

Život je provela družeći se sa muškarcima. Počela je da puši u petoj godini. Sa ocem je orala njivu u sedmoj, a onda je naučila i da puca.

Žene nekada i sada nijesu isto, smatrala je nasljednica Cerovića. Za savremene žene nema riječi hvale.

Posljednja crnogorska virdžina je živjela teško i siromašno ali se nadamo da će za nju od danas početi bolji i ljepši dani.

Otvorene nove prostorije za potrebe JU Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje

csr cetinje 22022016Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović otvorili su danas, 22.02.2016. godine, nove prostorije JU Centra za socijalni rad u ovoj Opštini.

Nove prostorije obuhvataju površinu od 127m2 i pored prostorija Centra za socijalni rad smješteno je i sjedište Fonda za zdravstveno osiguranje Cetinje.

Ministarska Kovačević naglasila je značaj otvaranja novih prostorija: „Otvaranjem novih prostorija Centar će postići veću efikasnost u radu i omogućiti građanima Prijestonice Cetinje kvalitetniji pristup pravima iz oblasti socijalne i dječje zaštite, što je prioritet našeg Ministarstva.“

„Na ovaj način, Centar za socijalni rad dobija bolje uslove za funkcionisanje, što će, uvjeren sam, rezultirati i daljim poboljšanjem kvaliteta pružanja usluga građanima.Ovo je prilika i da posebno istaknem kako dosadašnja saradnja naše gradske uprave sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Centrom za socijalni rad može služiti kao primjer uspješne realizacije socijalnih politika na različitim nivoima vlasti“, istakao je gradonačelnik Bogdanović nakon otvaranja Centra.

Za adaptaciju i opremanje novih prostorija Ministarstvo rada i socijalnog staranja obezbijedilo je sredstva u iznosu od 50.000 eura.

 

Preuzeto sa sajta Ministarstva rada i socijalnog staranja

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti