JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Održan treći sastanak Upravnog odbora projekta “Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“

270117 ipaDana 27. januara 2017. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je treći sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sastanak Upravnog odbora otvorila je Katja Vukotić, koordinatorka projekta, koja je pozdravila prisutne i dala riječ voditeljici projekta Vanji Hazl.

Drugi šestomjesečni izvještaj projekta i plan aktivnosti za naredni period, nacrt Sporazuma o saradnji između Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad kao i nove metode rada predstavila je Vanja Hazl. Prilikom predstavljanja navedenog izvještaja i nacrta Sporazuma ekspertica se fokusirala na sprovedene aktivnosti, način sprovođenja istih, kao i na dosadašnje rezultate projekta.

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora i njihove zamjene: Ljiljana Nišavić, predstavnica ZZZCG, Mirjana Popović, predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Sanja Bašanović. predstavnica JU Centra za socijalni rad Podgorica, Nenad Mijušković, savjetnik u JU Centar za socijalni rad Nikšić, Biljana Krstajić, samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Darko Moračanin, samostalni savjetnik u Direktoratu za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Marko Dragaš, samostalni svajetnik u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Katarina Živković, načelnica Direkcije za ugovaranje i Iva Vujović, samostalna savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija.

Predstavnici WYG International konzorcijuma Tatjana Tihomirović, Ana Mirić i Robert Babić su bili prisutni na sastanku.

Ispred Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sastanku su prisustvovali Romain Boitard i Chiara Gaia Iascone koji u radu ovog odbora imaju ulogu posmatrača.

Projekat sprovodi konzorcijum u čijem sastavu su WYG International i WYG Savjetovanje, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i centri za socijalni rad.

Projekat je vrijedan 413.000 eura i trajaće 18 mjeseci, odnosno do juna 2017. godine.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/organizacija/IV_IPA_Komponenta/169607/SAOPsTENJE-Odrzan-drugi-sastanak-Upravnog-odbora-projekta-Saradnja-izmedu-Zavoda-za-zaposljavanje-Crne-Gore-i-centara-za-socijal.html

Save

Save

Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad”

ipa 30032016 1Dana 30. marta 2016. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Sastanak Upravnog odbora je otvorio Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, koji je pozdravio prisutne, predstavio dnevni red sastanka i ukratko predstavio aktivnosti, rezultate i značaj projekta. 
Početni izvještaj projekta i plan rada za naredni period predstavile su Vanja Hazl i Tatjana Tihomirović, ključni eksperti angažovani na ovom projektu. Prilikom predstavljanja navedenog izvještaja, eksperti su se fokusirali na planirane aktivnosti po komponentama projekta, način sprovođenja istih, kao i na očekivane rezultate projekta. 
Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Ana Stijepović, direktorica JU Centra za socijalni rad Podgorica, Ivan Mitrović, direktor JU Centra za socijalni rad Nikšić, Mirjana Popović, samostalna savjetnica u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, Ljiljana Nišavić, samostalna savjetnica u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Biljana Krstajić, samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Darko Moračanin, samostalni savjetnik u Direktoratu za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Iva Vujović, samostalna savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, kao i službenici Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu. 
Sastanku su takođe prisustvovali Romain Boitard i Chiara Gaia Iascone, ispred Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koji u radu ovog odbora imaju ulogu posmatrača. 
Projekat sprovodi konzorcijum u čijem sastavu su WYG International i WYG Savjetovanje, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i centri za socijalni rad. 
Projekat je vrijedan 413.000 eura i trajaće 18 mjeseci, odnosno do juna 2017. godine.

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“

IPA 270716 Dana 27. jula 2016. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Sastanak Upravnog odbora je otvorio Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, koji je pozdravio prisutne i dao riječ voditeljici projekta Vanji Hazl.
Prvi šestomjesečni izvještaj projekta i plan aktivnosti za naredni period, kao i Izvještaj o trenutnoj situaciji u sektoru socijalne inkluzije predstavila je Vanja Hazl. Prilikom predstavljanja navedenih izvještaja, ekspertica se fokusirala na sprovedene aktivnosti po komponentama projekta, način sprovođenja istih, kao i na dosadašnje rezultate projekta. 
Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Ana Stijepović, direktorica JU Centra za socijalni rad Podgorica, Maja Marojević, savjetnica u JU Centar za socijalni rad Nikšić, Biljana Krstajić, samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Marko Dragaš, samostalni svajetnik u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, Katarina Živković, načelnica Direkcije za ugovaranje i Iva Vujović, samostalna savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, kao i službenici Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu. 
Sastanku je takođe prisustvovala i Chiara Gaia Iascone, ispred Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koji u radu ovog odbora imaju ulogu posmatrača. 
Projekat sprovodi konzorcijum u čijem sastavu su WYG International i WYG Savjetovanje, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i centri za socijalni rad. 
Projekat je vrijedan 413.000 eura i trajaće 18 mjeseci, odnosno do juna 2017. godine.
 
 
Informacija o projektu ZZZ CSR

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Novosti