JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

0212191 1Centar za socijalni rad Tivat, organizovao je  Dan otvorenih vrata na temu porodičnog  nasilja, sa posebnim akcentom na zabrani tjelesnog kažnjavanja djece, dana 25.11.2019. godine, u saradnji sa Opštinom Tivat, Sekretarijatom za sport, mlade i socijalna pitanja.

Okruglom stolu na temu „Pričajmo o nasilju” prisustvovali su predstavnici Uprave policije Tivat, Osnovne škole "Drago Milović" i "Branko Brinić", Muzičke škole Tivat, Internacionalne KSI škole,JU Vrtića "Bambi", Crvenog krsta Tivat, Doma zdravlja Tivat, Srednje škole "Mladost" Tivat, Kancelarije za integraciju RE populacije, Tima za socijalnu zaštitu Opštine Tivat,  kao i NVO"Udruženje žena Tivat

Rukovoditeljka Centra za socijalni rad Tivat, Silvana Mamula socijalna radnica govorila je o fenomenu porodičnog nasilja, o posljedicama koje ostavlja po članove i naglasila da se kompleksnost problema ogleda u  činjenici da se ovaj vid nasilja dešava u sredini u kojoj bi pojedinac trebalo da 0212191 2se osjeća najsigurnije.

Socijalna radnica Centra za socijalni rad Tivat, mr Željka Stevović predstavila je Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, kao i statistiku Centra za socijalni rad za proteklu godinu. Naglasila je da Protokol obavezuje sve resore da pruže žrtvi nasilja u porodici adekvatnu zaštitu i da u odnosu na ovaj problem reaguju koordinirano i efikasno.

Sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja mr Darka Ognjanović predstavila je aktivnosti kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja je  počela 25.11.2019. godine i trajaće  do 10. decembra kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

Svim prisutnima uručen je Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je i u Herceg Novom predavanjem o nasilju nad ženama i porodičnom nasilju, koje je organizovao Centar za socijalni rad u saradnji sa opštinskim Sekretarijatom za lokalnu samoupravu. „Stop nasilju nad ženama, stop nasilju u porodici“, poruka je sa događaja u velikoj sali Skupštine opštine, kojem su prisustvovali odbornice i odbornici lokalnog parlamenta, kao i predstavnici  institucija i medija, kao i učenici srednje škole JU SMŠ ,,Ivan Goran Kovačić".

,,Nasilje nad ženama i uopšte nasilje u porodici su problemi o kojima moramo govoriti svakog dana. Svaka žrtva nasilja u bilo kom dijelu Crne Gore predstavlja poraz za cijelo društvo i svakog pojedinačno. Zato međusektorska saradnja i bliska saradnja ustanova na lokalnom i državnom nivou, NVO-a i međunarodnih organizacija predstavlja bitan aspekt u borbi protiv nasilja kao i u edukaciji velikog broja građana" istakla  je sekretarka za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi, Vesna Samardžić.

slika (4)Branka Grubor Božović savjetnica za rodnu ravnopravnost iz Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport saopštila je da taj sekretarijat obilježava  kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici počev od 2007. godine.

Takođe, istakle je da je cilj kampanje da se ,,nasilje nad ženama predstavi kao kršenje ljudskih prava. Nasilje u porodici je zakonom zabranjeno, svako od nas ako zna za neki slučaj porodičnog nasilja treba da ga prijavi. Prijava nasilja je obaveza državnih institucija, zdravstvenih, obrazovnih i drugih ustanova, a ne samo žrtve i članova njene porodice.  Kampanja je poziv svima da se uključe u rješavanje problema nasilja nad ženama, ne samo dok ona traje, nego da se utiče na svijest javnosti da se prijavljuju slučajevi nasilja".

slika (2),,U Crnoj Gori značajne promjene u tretmanu porodičnog nasilja počinjemo bilježiti od donošenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici iz 2010. godine, kao i Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici iz 2011. i 2018.godine. Cilj protokola jeste da se uspostavi i podstakne multidisciplinarna saradnja s jasno razrađenim postupanjima svakog sistema: policije, CSR, zdravstva, pravosuđa, uz akcentovanje obaveze svih institucija da se sa posebnim senzibilitetom odnose prema svim slučajevima, posebno gdje su djeca uključena u situacije porodičnog nasilja“ naveo je direktor Centra za socijalni ra za opštinu Herceg Novi, Vladimir Delić.

Jelena Čavić, Emrah Jefkaj i Vesna Bojić Crnogorčević iz stručnog tima Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi upoznali su prisutne sa oblicima i odlikama nasilja nad ženama, ciklusom nasilja, predrasudama koje postoje, posljedicama koje ono ostavlja kako na žrtvu tako i na cjelokupnu porodicu, regulatornim okvirom u ovoj oblasti, statističkim podacima kojima raspolaže CSR Herceg Novi, kao i načinima zaštite i podrške žrtvama nasilja.

,,Nasilje u porodici danas se smatra jednim od  globalnih problema koji je direktno povezan sa narušavanjem temeljnih ljudskih prava članova porodice. Nasilje se  više ne tretira isključivo kao problem pojedinca i njegove porodice, već se počinje naglašavati odgovornost države u preduzimanju odgovarajućih mjera, te propisuje odgovornost svih stručnjaka za prijavljivanje nasilja“ istakla je socijalna radnica CSR Herceg Novi, Jelena Čavić.

slika (3)Prema izvještaju Centra za socijalni rad, u 2018. godini evidentirano je ukupno 178 žrtava porodičnog nasilja, među kojima duplo više žena nego muškaraca. Podaci pokazuju da je veliki broj djece koja su svjedoci nasilja, te da je najučestaliji oblik psihološko-emocionalno nasilje, a potom fizičko, ekonomsko i seksualno.

„Evidentan je rast porodičnog nasilja. Od 2013. do 2018. godine je za gotovo šest puta veći rast žrtava porodičnog nasilja“, istakao je psiholog CSR Herceg Novi, Emrah Jefkaj predstavljajući uporedne podatke Centra o evidentiranim slučajevima porodičnog nasilja tokom perioda od šest godina. On je saopštio da ovaj podatak zabrinjava, ali i da se navedeni podatak može interpretirati i na drugi način, jer pokazuje da su  žrtve osnažene da prepoznaju, ali i da prijave nasilje, što upućuje da isti imaju veće povjerenje u institucije sistema.

Vesna Bojić Crnogorčević, pedagogica CSR Herceg Novi govorila je o mjerama podrške i zaštite žrtvama nasilje, te je tako istakla sledeće: ,,Što se tiče specijalizovanih usluga pružanja podrške žrtvama, od 2018. godine godine CSR Herceg Novi realizuje projekat ,,Krizni centar, koji je podržan od straneslika (5) UNDP. U okviru projekta ,,Krizni centar“ koji je namjenjen žrtvama nasilja sa područja Boke Kotorske, na koji način žrtve imaju pravo na smještaj u trajanju do tri dana. Takođe, tokom njihovog boravka u ,,Krizni centar“ žrtve  pored smještaja i ishrane ostvaruju psiho socijalnu i pravnu pomoć“.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svijest o činjenici da su žene širom svijeta žrtve različitih vidova nasilja.

Aktivizam koji traje 16 dana u svrhu borbe protiv nasilja nad ženama jeste globalna, svijetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

U cilju socijalne inkluzije i prevazilaženja  međugeneracijskog jaza, u prostorijima Dnevnog boravka za stara lica, u opštini Mojkovac, realizovana je likovna radionica u kojoj su učestvovali korisnici navedenog servisa i učenici VII I VIII razreda, a sve u skladu sa  Memorandumom o razumijevanju zaključenom između JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin i JU OŠ “Aleksa Đilas Bećo” u Mojkovcu.

image001image002Dana 03.11.2019.godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Mojkovac i Kolašin uručena je donacija djeci iz porodica u stanju socijalne potrebe.
Inicijator donatorske akcije je bio Vuk Rakočević, konzul u ambasadi Crne Gore u Srbiji, koji je u saradnji sa Omerom Omerovićem , vlasnikom tekstilne fabrike u Lazarevcu, uručio donaciju koja se ogledala u garderobi prilagođenoj uzrastu djece, igračkama i ruksacima. Tom prilikom obuhvaćeno je 100 djece iz opštine Mojkovac i 80 djece iz opštine Kolašin.
Preduzetniku i donatoru riječi zahvalnosti uputili su direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Sonja Damjanović i rukovodilac područne jedinice Kolašin Duško Šćepanović.
Prilikom posjete najavljeno je od strane donatora da će se i u narednom periodu nastaviti sa sličnim humanitarnim akcijama.

Centar za Socijalni rad Berane sa područnim jedinicama u Andrijevici i Petnjici dana 24.10.2010 je po prvi put u glavnoj gradskoj ulici promovisao htaniteljstvo kroz kampanju „Svako dijete treba porodicu“.
Stručni tim Centra bio je na raspolaganju građanima kako bi se zainteresovanim pojasnilo šta je to hraniteljstvo, ko su djeca koja treba da idu u hraniteljske porodice kao i šta radnici rade po pitanju hraniteljstva.
Građani koji podržavaju ovu akiciju dali su svoj potpis podrške na panou koji je bio postavljen na štandu,a podijeljeni su i flajeri. Aktivnost se nastavila i dana 25.10.2019 godine u Centru za socijalni rad Berane.

 

Dana 17.10.2019. godine, održana je promocija hraniteljstva u Osnovnoj skoli ,,Vlado Milic”, u Donjoj Gorici. Prezentaciju su predstavile predstavnice Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Marija Popović, dipl. psihološkinja i Irma Dizdarević, dipl. socijalna radnica. Prezentaciji su prisustvovali članovi uprave škole, direktorica, pedagogica, nastavnici i roditelji. Saradnja sa školama je dragocjena, radi jačanja intersektorske saradnje i promovisanja aktivnosti koje će doprinijeti zajedničkom rastu i razvoju društva. Centar za socijalni rad se kontinuirano bavi kampanjom o hraniteljstvu u cilju promovisanja ovog oblika zaštite djece bez adekvatnog roditeljskog staranja u zajednici, sa ključnom porukom da svako dijete ima pravo na život u porodici.