JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

20072022Dana 25.07.2022.godine, u okviru održavanja “Dana zaštitnika”, opštinu Mojkovac a ujedno i JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, pored ostalih institucija, posjetio je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa svojim saradnicima.

Sa direktoricom ovoga Centra Vesnom Rajković  razgovarano je o oblastima koje su od interesovanja za praksu rada zaštitnika, kao što su predmeti porodičnog nasilja, maloljetnička delikvencija, povjeravanje djece i sl.

 

25722 1816

Nakon što su pravo za ostvarivanje dječjeg dodatka  u Crnoj Gori  ranije iskoristili roditelji djece do 6 godina, od početka jula krenula je i prijava za dječji dodatak koji je Vlada odobrila i za djecu do 18 godina. U Centru za socijalni rad, područna jedinica Ulcinj vlada veliko interesovanje za prijave, a rukovoditeljka Mirsada Ceković potvrdila je i da je procedura prijave jednostavna i brza.

„Prijava roditelja djece do 18 godina za ostvarivanje prava na dječji dodatak počela je 4. jula, s tim što primjena prava počinje od 1. oktobra, dok će prve isplate krenuti od 1. novembra. Postoji veliko interesovanje roditelja, jednom pravilnom koordinacijom zaposlenih  više radnika je raspoređeno u kancelarijama za  prijem i na taj način obrađujemo više zahtjeva. Tako je omogućeno da se što brže i lakše vrše prijave“, potvrdila je Ceković.

I dok su u nekim filijalama većih gradova gužve i redovi, u Ulcinju to nije slučaj.

„Sve stranke  koje imaju pravo na ostvarivanje dječjeg dodatka mogu da se jave radnim danima u periodu od 7h do 15h, bez obzira kojim slovom počinje njihovo ime ili prezime. Ministarstvo je preduzelo sve aktivnosti za što bržu i nesmetanu predaju zahtjeva za dječji dodatak, tako da stranke imaju mogućnost da zahtjeve predaju bez većih napora, a to znači da nema potrebe dostavljanja nikakve dokumentacije, već je potrebno da se dostavi lična karta roditelja na uvid, matični brojevi djece odnosno porodice“, kazala je Ceković.

Pravo na dječji dodatak, za djecu od 6 do 18 godina prema posljednjim podacima ima oko 3200 djece,a od početka ciklusa pristiglo je blizu hiljadu prijava.

„Od prvog dana podnošenja zahtjeva pa do danas, prema našoj evidenciji podnešeno je oko 970 zahtjeva, a taj broj se povećava iz dana u dan“, dodala je Ceković.

Primjena prava počinje od 1. oktobra, a prva isplate biće sredinom novembra tekuće godine, navedeno je ranije iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Zahtjevi se mogu podnijeti bilo kada i nakon 30. septembra, s tim što primjena prava počinje od prvog dana narednog dana mjeseca, za mjesec kada je stranka predala zahtjev”, zaključila je Ceković.

Pravo na dječji dodatak može ostvariti svako dijete do navršene 18. godine života, kao i djeca koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć ili lične invalidnine. Ova nadoknada je, u većem iznosu, predviđena i za djecu bez roditeljskog staranja, kao i one čiji su roditelji, usvojitelji, staratelji, hranitelji kao korisnici materijalnog obezbjeđenja zasnovali radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije.

Pravo na dodatak ima petoro djece u porodici, uz izuzetak kada je  riječ o dvojkama, trojkama. Iznos dječijeg dodatka biće, kao što je to sada slučaj i sada za djecu do šest godina, biće 30 eura mjesečno. Za djecu koja dobijaju dodatak, po drugom osnovu, kao na primjer korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatak iznosi 44 eura. Za korisnike dodatka za njegu i pomoć 52 eura, a djecu koja su korisnici lične invalidnine i one bez roditeljskog staranja 60 eura.

izvor: CSR Ulcinj: Predato blizu hiljadu zahtjeva za dječje dodatke, prijave brze i jednostavne – TVTeuta

U Crnoj Gori sprovodi se program ROMACTEDA Savjeta Evrope, koji doprinosi boljoj socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana. Kroz analizu zajednice, potreba i prioriteta uočeno je da u Beranama ima lica koja su u stanju socijalne potrebe a koji iz različitih razloga nisu korisnici  prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

S obzirom na značaj gore ukazanih činjenica direktor Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica I Petnjica, Petar Pajković I rukovoditeljka Službe za djecu, mlade, odrasle I stare, Marija Stanišić održali su radionicu u naselju Rudeš sa građanima i građankama romske populacije u cilju bližeg upoznavanja sa pravima i uslugama kod nadležnog Centra. Zadovoljstvo je bilo ljudima približiti šta sve mogu ostvariti u Centru za socijalni rad, koja je zakonska procedura, koja je uloga Centra a koja uloga drugih institucija,   kao i da su stručni radnici i radnice uvjek tu da pruže pomoć , podršku, savjet onda kada im je isto najpotrebnije jer su oni dio našeg društva, isti kao i svi drugi građani dostojni poštovanja i uvažavanja.

Dana 31.05.2022.godine, na gradskom trgu u Mojkovcu, u okviru Dana otvorenih vrata, organizovana je Promocija hraniteljstva  pod sloganom „Svako dijete treba porodicu“.

Građani su tom prilikom kako od strane stručnih radnika tako i kroz promotivni materijal upoznati sa privremenim oblikom zaštite djece koja nemaju adekvatno roditeljsko staranje.

Poslata je poruka da dati djetetu dom i prihvatiti ga kao svoje, predstavlja ljudsku vrijednost koja se iskazuje kao humanost, solidarnost, poštovanje i razumijevanje potreba drugih.

 

U Osnovnoj školi “ Radomir Mitrović “ u Beranama  organizovana je  radionica za roditelje, koju je pripremila i sprovela Marijana Tajić, specijalni pedagog, zaposlena u Centru za socijalni rad.

Ovom radionicom nastavljena je veoma uspješna saradnja škole sa Centrom za socijalni rad , a prisutni su bili u prilici da čuju veoma zanimljiva i korisna iskustva i savjete. Porodica je bila i ostala glavni stub svakog društva, tako da je na roditeljima važan zadatak, da opstaju i istraju u nimalo jednostavnom zadatku roditeljstva, koji nikada nije bio lak i jednostavan, a posebno danas, kada su djeca izložena izazovima sa svih strana. Institucije, poput škola i centara, su tu da budu podrška.

Zahvaljujemo roditeljima koji su se odazvali pozivu, a radujemo se I budućoj saradnji  Centra za socijalni rad sa školama.

Predstavnici Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica, Marijana Tajic, Marija Stanisic, direktor Petar Pajkovic kao i Gordana Bubanja Ivanovic, predstavnica MUP-a posjetili su JU Osnovnu školu “ Vukajlo Kukalj “ u Šekularu u kojoj su održali edukativnu radionicu.

"Vrsnjacko nasilje" je bila tema radionice koja se realizovala sa  ucenicima pomenute škole.

Cilj radionice bio je da se ucenicima poveca svijest o oblicima nasilja, rizicima i posledicama koji mogu nastati, kao i prenosenje znanja i vjestina pomocu kojih se nasilje moze sprijeciti.

2142022 1123

U ponedjeljak 18.aprila 2022.g. u amfiteatru Srednje stručne škole u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport i mlade Opštine Bar, Centrom za socijalni rad i predstavnicom Područne jedinice policije u Baru, Tim za zaštitu učenika od nasilja realizovao je tribinu: ,,STOP-vršnjačkom nasilju“.

Tribini interaktivnog tipa prethodilo je prikazivanje filma na istu temu pod nazivom Preobražaj. Isti je bio povod za analizu i diskusiju o vršnjačkom nasilju, njegovim uzrocima i načinima prevazilaženja. Učenici su imali priliku da još jednom sagledaju posledice nasilnog ponašanja, vrste nasilja, načine prijavljivanja i šta mogu učiniti u slučajevima nasilja. Upoznati su sa mjerama zaštite žrtve od nasilja, procesuiranjem nasilnika i obavezi da se takve tajne ne smiju čuvati.

Na tribini je bilo riječi i o nasilju nad djecom u porodici.

Gošće tribine koje su odgovarale na pitanja učenika bile su:

Vesna Jukić i Andrijana Raković, psiholozi u Centru za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj,
Irina Dabović, Jadranka Perutović i Jelena Todorović iz Sekretarijata za kulturu, sport i mlade i
Alma Hot, inspektor za maloljetničku delinkvenciju.
Tribini su prisustvovali učenici: 2-5, 3-4 i 2-6 odjeljenja.

preuzeto:

https://srednjastrucna-bar.me/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d0%b2%d1%80%d1%88%d1%9a%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%99%d1%83/