JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

NASTAVLJENA USPJEŠNA SARADNJA SA CRVENIM KRSTOM

1432023 1910

U prostorijama opštinskog Crvenog krsta održan je sastanak stručnih radnica Centra za socijalni rad Berane sa saradnicima koji su angožovani u realizaciji usluge Pomoć u kući.

Saradnjom  JU Centar za socijalni rad Berane,Andrijevica I Petnjica nastavlja se sprovođenje usluge podrške za život u zajednici – pomoć u kući starijim licima.

Usluga pomoć u kući namijenjena je starijim, hronično oboljelim licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju; usamljenim i nemoćnim starijim osobama, sa teškoćama u samostalnom održavanju domaćinstva koja uslijed nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti nisu u stanju da žive bez pomoći drugih lica.

Postupak za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući pokreće se i ostvaruje preko JU Centar za socijalni rad Berane,Andrijevica I Petnjica  , na zahtjev zainteresovanog lica-korisnika.

U cilju zaštite starih lica kao I za njihov opstanak u zajednici u kontinuitetu će se nastaviti saradnja između ove dvije ustanove.

Direktorka JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Vesna Rajković, gostovala na RTV Mojkovac

932023 1542

Shodno planiranim aktivnostima JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin za tekuću godinu, direktorka navedenog centra Vesna Rajković je dana 08.03.2023.godine,  gostovala na RTV Mojkovac i tom prilikom upoznala građane sa nadležnostima navedene ustanove, programom razvoja za 2023.godinu, novčanim sredstvima koja se izdvajaju od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja za korisnike prava, uz kratak osvrt na izvještaj o radu za prethodnu godinu.

Istačeno je da će i dalje osnovni pravci djelovanja i aktivnosti biti usmjereni ka najosjetljivijim kategorijama stanovništva, tj. djeci i mladima, odraslim i starim licima, žrtvama nasilja u porodici i dr. kao i praćenju i proučavanju socijalnih potreba i problema, iniciranju i organizovanju preventivnih aktivnosti i stvaranju uslova za razvoj mreže usluga socijalne zaštite. Što se tiče programa rada za 2023.godinu, a polazeći od osnovnih principa socijalne zaštite, isti podrazumijeva i počiva na zaštiti, poštovanju i nedjeljivosti ljudskih prava, dostupnosti usluga korisnicima, mogućnosti izbora usluge, participacije i odgovornosti korisnika, kontinuiteta zaštite, profesionalizma i odgovornosti davalaca usluga, sa posebnim akcentom na usluge koje se pružaju.

Nakon osvrta na sve gore pomenute teme, na kraju gostovanja poslata je poruka da je zadovoljavanje potreba i unapređenje kvaliteta života građana krajnji cilj djelatnosti JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin.

Raković: Za dijete, porodica mora biti bezbjedno utočište i sigurna luka

8320231256

Gošća Vjere Knežević Vučićević u emisiji “Sunčanom stranom ulice” Radio Bara bila je magistarka Andrijana Raković, psihološkinja u Centru za socijalni rad. Tema razgovora je, vječito aktuelna – „Roditeljstvo i porodica“.

RB/BI: Susret u studiju Radio Bara otvorićemo pitanjem sa kojim problemima se najčešće srijeću roditelji današnjice?

Raković: Kao što je poznato, roditeljistvo predstavlja uvijek veliki izazov, prvenstveno iz razloga što svaki razvojni period u djetinjstvu predstavlja misiju za sebe. Svaki period nosi specifične potrebe i roditelj mora na njih da odgovori. Porodica u kojoj raste predškolsko dijete, ima za to doba uobičajne poteškoće i roditelji su u obavezi da pronađu način kako da se one što bezbolnije premoste. U periodu adolescencije problemi su značajno drugačije prirode, posebno iz razloga što se tada uticaj porodice smanjuje, a do izražaja dolazi uticaj društva, odnosno socijalne sredine.

RB/BI: Koliko i na koji način stručni tim Centra za socijalni rad može da pomogne i roditeljima i djeci?

Raković: Centar za socijalni rad prvenstveno radi savjetodavno, pružamo psihosocijalnu podršku i pomoć – kako djetetu, tako i kompletnoj porodici. Svako dijete je individua za sebe, tako da nemamo određene recepte, niti metode primjenljive za sve, već svako dijete iziskuje poseban rad.

RB/BI: Kada Vam se, Andrijana, roditelji obrate za pomoć, i koja je procedura ugovaranja susreta, kakav je tok samog procesa?

Raković: Svaki roditelj može da se obrati Centru za socijalni rad, bilo zbog neke informacije, ili pružanja konkretne stručne pomoći kada je u pitanju roditeljstvo. Istekla bih saradnju Centra za socijalni rad sa svim ostalim relevantnim institucijama koje, svakako, mogu da pomognu u radu, kako nama, tako i roditeljima – Centar za mentalno zdravlje, Savjetovalište pri Domu zdravlja, škole, kao i Centar za djecu sa posebnim potrebama.

RB/BI: Da li su roditelji iskreni, kakva su vaša iskustva? Jesu li spremni da priznaju greške i propuste?

Raković: Podrazumijeva se da je roditelj koji se obrati Centru za socijalni rad uvidio propuste i greške, odnosno svoju nemoć u  odgajanju djeteta, iz čega i proizilazi spremnost da od nas zatraži pomoć. Naravno, mi nemamo bilo kakvih predrasuda i negativnih mišljenja o roditelju koji se obrati Centru. Uvijek smo otvoreni da pomognemo i razjasnimo dileme i rizike koje nose određeni periodi odrastanja i formiranja zrele ličnosti.

SARADNJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BERANE,ANDRIJEVICA I PETNJICA I NVO "SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA PODGORICA"

622023 1147Stručne radnice Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica , Marijana Tajić , supervizorka, Marija Stanišić , rukovoditeljka službe za djecu, mlade, odrasle i stare, Danijela Golubović i Sanja Vujović, socijalne radnice, dana 03.03.2023 godine posjetile su NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica“.

Tokom razgovora izvršna direktorica SOS telefona Podgorica, Biljana Zeković upoznala je stručne radnice o načinu rada usluge savjetovanja i urgentnog smještaja za žrtve porodičnog nasilja.

Zaključak svih prisutnih je da je sada sistem socijalne i dječje zaštite okrenut korisniku i da samo kroz saradnju na svim nivoima institucija sistema , stručnjaka koji se bave poslovima zaštite i nevladinog sektora mnogo jednostavnije možemo doći do konačnih rješenja koja su dobra za sve žrtve nasilja.

Dana 03.03.2023. godine, Aktiv dobrovoljnih donora krvi Ju Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva je u okviru svoje redovne aktivnosti, donirao 4 jedinice krvi

IMG 6a8e83ff575bb86bba6b5422cc6c013b V 002

BERANE: DOBRA SARADNJA MJESNIH ZAJEDNICA, CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I UPRAVE POLICIJE

U Beranskom Centru za socijalni rad dana 03.03.2023 godine održan je sastanak stručnih radnika Centra sa predsjednicima mjesnih zajednica na teritoriji grada. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Uprave policije CB Berane.

Bila je ovo prilika da se predsjednici mjesnih zajednica informišu o aktivnostima koje vodi Centar za socijalni rad, s posebnim osvrtom na nasilje u porodici. Razgovaralo se i o drugim potrebama koje građani imaju prema ovoj instituciji i mogućnosti saradnje sa mjesnim zajednicama u pribavljanju određene dokumentacije Takođe isti su imali priliku da se upoznaju sa postupanjima Uprave policije i na koji način se sa istima može ostvariti saradnja koja bi se ogledala u zaštiti interesa građana Berana.

Na sastanku je ocijenjeno da se kroz saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica može doći do što više podataka o socijalnoj strukturi porodica, na osnovu čega bi se moglo omogućiti da pomoć dobiju i one porodice koje nisu korisnici Centra, a kojima je pomoć prijeko potrebna. Oni najbolje poznaju svoje komšije, kako žive, koliko ih je u domaćinstvu, koliko ih je zaposleno, kakvo im je zdravstveno i materijalno stanje, da li posjeduju adekvatan stambeni prostor.

Centar, kao bazična ustanova socijalne i dječje zaštite, mora da ima najbolji mogući uvid u kvalitet i dostupnost usluga na teritoriji grada. A do toga možemo doći upravo saradnjom sa mjesnim zajednicama .

Na sastanku je ocijenjeno da je saradnja sa mjesnim zajednicama do sada bila dobra, te da se treba nastaviti na njenom unapređenju,češćoj organizaciji sastanaka jer je krajnji cilj kvalitenije planiranje aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite, kako bi se poboljšao socijalni status građana.

Na kraju predsjednici mjesnih zajednica su od strane stručnih radnika Centra za socijalni rad i Uprave policije pozvani  da upoznaju  građane, komšije, prijatelje da su svi oni koji primjete pojavu nasilja  dužni da isto prijave Centru za socijalni rad ili Policijskoj stanici Berane na broj 122, odnosno na broj 067 – 602-337 broj Centra za socijalni rad, na koji je dežuran stručni radnik dostupna dvadeset četiri sata.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti