JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Posjeta Osnovnoj školi "Anto- Đedović" u Baru

3112022 1530Nastavlja se saradnja sa vaspitno-obrazovnim ustanovama u lokalnoj zajednici, te smo danas, 03.11.2022. godine, obišli Osnovnu školu "Anto-Đedovic" u Baru, gdje su nas primile direktorica škole, Stanka Vučinić i pedagog ove škole, Vlatka Gazević. Ispred Centra za socijalni rad Bar sastanku su prisustvovale mr Vesna Jukić, psiholog, Azra Čindrak, dipl.socijalna radnica i Biljana Pajović, direktorica Centra. Takođe, sastanku je prisustvovala Jelena Čejović, dipl socijalna radnica, koja je zaposlena u Domu zdravlja- Porodično-bračno savjetovaliste.
Tema razgovora su bili aktuelni problemi koji se tiču djece, nasilje u porodici, vršnjacko nasilje, kao i koraci u prevenciji i preuzimanju konkretnih mjera povodom ovih problema. Planirani su dalji koraci koji će voditi još boljoj saradnji i rjesavanju zajedničkih problema.
Zahvaljujemo se direktorici i pedagogu Osnovne škole "Anto-Đedović" na srdačnom prijemu i radujemo se daljoj saradnji sa ovom školom.

Predstavnici Centra za socijalni rad Bar posjetili Osnovnu školu "Srbija" u Baru

Dana 18.10.2022. godine  predstavnici Centra za socijalni rad Bar posjetili su Osnovnu školu “Srbija” u Baru. Centar za socijalni rad kao organ starateljstva prati razvoj djece koja su smještana u hraniteljske porodice, te briga za pravilno odrastanje podrazumijeva i njihovo adekvatno školovanje. Ovim povodom vođen je razgovor o učenicima Osnovne škole “Srbija” koji su smješteni u hraniteljskim porodicama. Razgovor je vođen i povodom učenika koji imaju probleme u ponašanju. Tokom sastanka predložene su dalje aktivnosti u cilju korekcije neželjenog ponašanja ove djece. Takođe, bliže je pojašnjenja uloga  organ starateljstva, koji  obezbjeđuje osnovnu zaštitu prava i interesa djeteta odgovarajućim intervencijama socijalne i porodično-pravne zaštite djeteta. 

24102022

Sastanku su prisustvovali Mirjana Vučević – direktorica škole, Elda Hodžić - pedagoškinja, Nina Žugić – nastavnik, Rajna Popović- nastavnik, Jasminka Spahić - prof. razredne nastave, Dina Beharović - prof. razredne nastave, Nina Stević - asistent u nastavi, Biljana Pajović-direktorica Centra za socijalni rad, Azra Čindrak- dipl.socijalna radnica i Adela Šabović, dipl.pedagog.

 

 

Program stručnog osposobljavanja

U Centru  za socijalni rad u Baru  od 15.01.2022. godine dvije pripravnice (bachelor socijalna politika i socijalni rad) su  započele program stručnog osposobljavanja, na osnovu  Zakona  o stručnom osposobljavanju lica  sa stečenim  visokim obrazovanjem,  posredstvom Uprave  za kadrove, a u trajanju od devet mjeseci. 

Za pripravnicu  Danijelu  Tripovic mentor je bila Katica  Kovač,  dipl. socijalna  radnica,  dok je za Milenu  Petrović mentor bila  Anita Adrovic, takođe  socijalna  radnica.

Tokom rada, upoznale  su se sa poslovima  i zadacima  stručnih  radnika tri službe- Službe za djecu i  mlade, Službe za odrasla  i  stara  lica i Službe za materijalna davanja i  pravne  poslove.  

Ovim  putem izražavamo  zahvalnost  našim  dragim  pripravnicama  koje su u ovim izazovnim  vremenima  dale maksimalan doprinos  i posvećenost  u radu.

U PJ Ulcinj, program  osposobljavanja  je realizovan  za Valentinu Popović  ( bachelor socijalne politike i socijalnog  rada) i Mladena Perica ( dipl pravnika).

13102022 1546

 

CSR Danilovgrad - Promocija hraniteljstva

27922 1436

Održan sastanak između predstavnika Centra za socijalni rad i predstavnika Osnovne škole "Meksiko"

2392022 0810

U Osnovnoj školi "Meksiko" u Baru, dana 20.09.2022.godine, održan je sastanak između predstavnika Centra za socijalni rad i predstavnika Osnovne skole "Meksiko". Sastanku su prisustvovali direktorica Centra za socijalni rad Biljana Pajović, Andrijana Raković, psiholog, Anita Adrović i Azra Cindrak, socijalne radnice, Lola Bulatović, direktorica skole, Lejla Bubić, pom. direktorice, Olja Pesić, pedagogica škole, Munira Delalić, nast. razredne nastave, Silvija Tusevljak, prof. razredne nastave, Nataša Markoc, prof. c-s,b,h jezika i knjizevnosti i Mujo Dacić, nast. fizike. Predmetni nastavnici su bili u ulozi odjeljenskih starješina učenika o kojima smo razgovarali.
Sastanak je održan na inicijativu Centra, a cilj istog je nastavak dobre saradnje sa ovom školom, sa posebnim osvrtom na praćenje djece koja su smještena u hraniteljskim porodicama, a pohađaju ovu školu , kao i djece koja imaju probleme u ponašanju.
Opšti zaključak je da su škole i centri za socijalni rad saveznici u zaštiti djece, te da će se ubuduće planirati intezivnija saradnja, za opšte dobro djece.

Dani otvorenih vrata - “BUDITE HUMANI-POSTANITE HRANITELJI”

To je moto kampanje JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, koju sprovodi u okviru Dana otvorenih vrata na temu Hraniteljstva.

17922 0903

Cilj je da se javnost i građani upoznaju zašto je značajno da dijete živi u porodici? 

Cilj je da sva djeca bez adekvatnog roditeljskog staranja, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, vaspitno zapuštena djeca I djeca sa smetnjama u razvoju, budu zbrinuta I da odrastaju kao sva druga djeca u porodičnoj atmosferi. 

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite djeteta koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Hraniteljska porodica njeguje dijete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, i na taj način mu pruža prijeko potrebnu toplinu porodičnog doma. Da bi dijete odrastalo srećno potrebno je da odrasta u toplom porodičnom okruženju koje na najbolji mogući način podstiče njegov pozitivan fizički, mentalni i emocionalni razvoj što ne mogu pružiti ni najuslovnije insititucije. 

Za razliku od Usvojenja u kojem se stvara veza koja je jednaka onoj koja postoji između roditelja i djece, hraniteljstvo prvenstveno predstavlja privremeni oblik zaštite djeteta u periodu dok se njegova porodica ne rehabilituje ili dok mu se ne pronađu usvojitelji. Država je dužna da obezbijedi naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici. 

Da bi se postalo hranitelj moraju biti ispunjeni određeni uslovi, odnosno hranitelj može biti osoba koja ima želju i mogućnost da djetetu obezbijedi uslove za život neophodan za njegov pravilan rast i razvoj. Centar za socijalni rad vrši procjenu i odabir hranitelja u skladu sa važećim zakonskim propisima. Tom prilikom se procjenjuju kapaciteti porodice za brigu o djetetu- motivacija i senziblitet potencijalnih hranitelja , skladnost odnosa u porodici i minimum neophodnih socijalno ekonomskih uslova za prijem djeteta u porodicu. 

Da bi se postalo hranitelj i pomoglo djetetu koje je ostalo bez porodične njege potrebno je podnijeti zahtjev za smještaj djeteta na hraniteljstvo nadležnom Centru za socijalni rad. Stručni tim Centra vrši procjenu podobnosti zainteresovanih porodica, a porodice koje zadovolje uslove propisane Zakonom dobijaju Licencu za vršenje hraniteljstva. Na osnovu procjene individualnih potreba djeteta i kapaciteta određene hraniteljske porodice, Centar za socijalni rad određuje kojem djetetu odgovara koja hraniteljska porodica. 

Centar za socijalni rad hraniteljskim prodicama obezbjeđuju podršku kako bi ojačale njihove kapacitete i pomogli da na najbolji mogući način brinu o djetetu. Podrška se sastoji od savjetodavnog rada sa hraniteljskom porodicom i djetetom, kontinuirane obuke prije, tokom i nakon smještaja djeteta u novu porodicu, podrške u rješavanju problema, kao i materijalne podrške od strane države.

Dužnost hranitelja je da brinu o zdravlju, bezbjednosti, razvoju i obrazovanju djeteta, kao i da pružaju podršku djetetu u sticanju vještina koje su mu neophodne za uspješan samostalan život i rad. Da njeguju identitet djeteta i odnos sa njegovom biološkom porodicom dok se dijete nalazi na hraniteljstvu. 

Sve naprijed navedeno odnosi se na djecu kojoj je potrebno da njihovo djetinjstvo koje treba da bude najljepši dio života i odrastanja provedu u sigurnom I bezbjednom porodičnom okruženju, koje će da im pomogne da se okrenu svjetlijoj budućnosti. 

Cilj kampanje je da se građanima Mojkovca objasni da je dovesti dijete o kojem se ne staraju njegovi roditelji iz određenih razloga u svoju porodicu, dati mu svoj dom i prihvatiti ga kao svoje, u suštini predstavlja visoku ljudsku vrijednost i humanost, solidarnost, poštovanje i razumijevanje potreba drugih. 

Naši sugrađani  mogu dobiti sve informacije i dodatna pojašnjenja od strane stručnih radnika ovoga Centra. Apelujemo na naše sugrađane da se jave, jer je hraniteljstvo jedna plemenita stvar i da zajedničkim snagama povećamo broj hraniteljskih porodica kako bi svu djecu smjestili u toplo porodično okruženje,za naš Portal saopštile su  stručne radnice Centra za socijalni rad, Maja Peruničić i Sonja Damjanović.

preuzeto sa: https://novinesjevera.me/budite-humani-postanite-hranitelji/

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti