JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad Pljevlja obilježio Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, dana 28.02.2024. godine direktorica Centra za socijalni rad Pljevlja, Tamara Bajović, pedagoškinja Sandra Ostojić i psiholog Marinko Vujanović održalli su sastanak sa pedagozima osnovnih i srednjih škola.  Na sastanku je izvršena analiza aktuelnih slučajeva vršnjačkog nasilja i planirane su buduće aktivnosti koje će se realizovati s ciljem rane prevencije i intrevencije u slučajevima vršnjakog nasilja.  U toku 2023. godine Centar za socijalni rad je ukupno imao na evidenciji 70 maloljetnika koji su ispoljili neki od oblika delinkventnog ponašanja.  U svim predmetnim slučajevima postupajući stručni radnici su izradili Procjenu te u saradnji sa školama i roditeljima sačinili Planove pomoći i podrške u skladu sa kojima su preduzimane određene mjere prema maloljetnim licima i pružane usluge savjetodavnog rada, a sve u cilju usvajanja standarda i normi opštedruštveno prihvatljivog ponašanja.

Istog dana, u organizaciji JU Gimnazije „Tanasije Pejatović“ Pljevlja, predstavnici Centra za socijalni rad, pedagoškinja Sandra Ostojić i psiholog Marinko Vujanović su učenicima I i II razreda održali radionicu na temu „Vršnjačko nasilje - prevencija i intervencija“. Tom prilikom učenike su, između ostalog, bliže upoznali sa ulogom i nadležnostima Centra za socijalni rad i motivisali da u slučaju saznanja ili sumnje na vršnjačko nasilje isto prijave. Predstavnci Centra su i pohvalili dosadašnju saradnju sa Gimnazijom čije raznovrsne preventivne aktivnosti daju rezultat u suzbijanju vršnjačkog nasilja. U vezi sa tim su posebno istakli da je najvažnija prevencija, da uvijek treba otvoreno kritikovati nasilje, edukovati djecu, nastavnike, vaspitače, roditelje, realizovati aktivnosti i manifestacije koje promovišu toleranciju, asertivnu komunikaciju i nenasilno rješavanje problema.

Direktor JU Centra za socijalni rad za opštinu Danilovgrad bio je gost u jutarnjem programu Dobro jutro Crna Goro na RTCG

BERANE: Radionica "Asertivna komunikacija"

U prostorijama Centra za socijalni rad u Beranama održna je radionica na temu asertivne komunikacije.

Učešće na radionici su uzeli stariji maloljetnici i zajedno su sa stručnim radnicama Centra za socijalni rad, kroz primjere i roll play uloge uspješno predstavili i prepoznali stilove komunikacije.

Razvijanjem umijeća komunikacije, učenjem da uđemo u iskren i otvoren dijalog mi vježbamo da svoje potrebe uskladimo sa potrebama sredine u kojoj se nalazimo.  

Kroz asertivni dijalog otvara se istinski susret sa drugima, gdje se ne odustaje od svojih potreba i prava ali se ujedno sagovornik trudi da ne povrijedi tuđa prava i da na neki način nađe "tačku susreta" sa sagovornikom i društvom.

Tokom ove radionice učesnici su imali priliku da se bave svojim najčešćim problemima u komunikaciji i da vježbaju kako da komuniciraju uz uvažavanje svojih i tuđih potreba i različitosti.

BERANE : SARADNJOM DO USPJEHA

Stručne radnice Centra za socijalni rad u Beranama, Sanja Vujović dipl.socijalna radnica i Lejla Agović dipl.psihološkinja su dana 09. 02.2024.godine posjetile JU Dom učenika i studenata u Beranama.

Održan je konstruktivni sastanak na čelu sa direktorem ustanove Doma učenika prof. Goranom Kikovićem, upravnikom službe za smještaj Bismiljak Petrom i Plavšom Đurišićem vaspitačem.

Na sastanku je bilo riječi o unapređenju i nastavku saradnje, razmjeni iskustava u oblasti studentskog i učeničkog standarda i drugim oblastima od zajedničkog interesa.

Rukovodstvo Opštine Danilovgrad posjetilo prostorije Centra za socijalni rad

Rukovodstvo Opštine Danilovgrad posjetilo prostorije Centra za socijalni rad, koji su razgovarali sa direktorom Centra Nikolom Anđušićem o položaju i statusu stanovnika sa teritorije opštine Danilovgrad koji su u stanju socijalne potrebe, kao i o pravima i uslugama koje ovaj Centar pruža. Jedna od razloga posjete rukovodstva Opštine jeste i otvaranje nove kontakt prostorije u sklopu Centra za socijalni rad, za sada jedinstvene u Crnoj Gori. Korisnici iste, kojima je presudom suda određena mjera kontaktiranja sa djecom u prostorijama Centra, uz prisustvo stručnog radnika, imaće na raspolaganju sada potpuno zasebnu i prilagođenu svim potrebama i uzrastima kontakt prostoriju u kojoj će moći da nesmetano održavaju kontakte. Za razliku od hladnih kancelarijskih prostorija sada mališani mogu u prijatnijem ambijentu i toplijoj atmosferi da provode vrijeme sa roditeljem kojem nije pripalo starateljstvo. Dio sredstava za ovu namjenu obezbijedila je Opština Danilovgrad, pa je tim povodom direktor Centra za socijalni rad Nikola Anđušić predsjedniku Opštine dodijelio Zahvalnicu. Razgovarali su o daljoj saradnji, narednim projektima a sve sa ciljem unapređenja socijalnog statusa najugroženijih u opštini.

Danilovgrad: Direktor JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad bio je gost u emisiji Vaše priče na RTCG

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti