JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dana 01.12.2023. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Bar , održan sastanak sa predstavnicima JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole

Dana 01.12.2023. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Bar , održan je sastanak sa predstavnicima  JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole. Sastanku su, osim predstavnika škole, direktora i lica iz pedagoško - psihološke službe, prisustvovali stručni radnici Službe za djecu i mlade i direktorica Centra za socijalni rad.

Nakon upoznavanja predstavnika škole sa opisom poslova stručnih službi Centra, predstavnici su upoznati i sa gorućim temama i prisustvom različitih oblika nasilja među učenicima. Kako bi se spriječilo svako agresivno ponašanje učenika, posebna pažnja se posvećuje saradnji škole sa roditeljima. Oni redovno dobijaju obavještenja od škole o ponašanju i uspjehu svog djeteta, i pri prvim znacima nekog problema ili konflikta među učenicima, roditelji su informisani. Takođe, u cilju preveniranja daljih i širih problema prisutnih kod učenika, važno je uspostaviti saradnju obrazovnih institucija i institucija koje se bave zaštitom djece i mladih. 

Ovaj sastanak, samo je jedan u nizu održanih sastanaka sa vaspitno - obrazovnim i drugim institucijama na lokalnom nivou, koji ima za cilj zajedničko društveno djelovanje i borbu protiv vršnjačkog nasilja.  

"NE ĆUTI! PRIJAVI. UZ TEBE SMO"

Kampanju "NE ĆUTI! PRIJAVI. UZ TEBE SMO" koju sprovode Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica i Opština Berane - Општина Беране podržalo je Strukovno Udruženje Socijalnih Radnika Crne Gore.

Socijalni radnici igraju ključnu ulogu u pružanju podrške žrtvama nasilja, i njihova podrška ovoj kampanji doprinosi stvaranju sigurnijeg društva za sve.

Takođe zahvaljujemo se i našem mladom sugrađaninu apsolventu stomatologije Andriji Lazoviću koji nam je pomogao u vizuelnom izgledu naše kampanje,kao @Crnogorska ISKRA Berane koja je uvijek uz nas i pruža usluge u specijalizovanom servisu za podršku i unapređenju ukupnog kvaliteta života žena žrtava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihove djece kao i njihovom osnaživanju i poboljšanju kroz psihoterapeutske intervencije.

Medijski kampanju su podržali Radio Berane-Zvanična strana i instagram stranica @beranemytown.

Hvala vam što ste prepoznali važnost ove inicijative. Vaša podrška daje snagu našem glasu i pomaže u stvaranju pozitivnih promjena u našem društvu.

BERANE : ZAUSTAVIMO VRŠNJAČKO NASILJE

26112023 0939U vidu aktivnosti vezanih za edukaciju djece sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja i vandalizma nastvljena je saradnja sa osnovnim školama. Dana 24.11.2023 godine u OŠ „ Vukašin Radunović „ realizovana je radionica sa djecom i roditeljima na navedenoj temi.  Radionicu su realizovali direktor Centra za socijalni rad Petar Pajković, dipl.soc.radnik sa svojim saradnicima Marijom Stanišić , dipl.psihološkinjom , Sanjom Vujović, dipl.soc.radnicom i Marijanom Tajić, dipl.spec.pedagoškinjom. Kao predstavnik Uprave policije je bila policijska službenica Gordana Bubanja Ivanović.

BERANE: ZAJEDNO PROTIV NASILJA

S nadolazećim 25. novembrom, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja prema ženama, želimo vas pozvati da se pridružite kampanji Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica i Opštine Berane - "NE ĆUTI. PRIJAVI. UZ TEBE SMO". Ova kampanja nije samo podsjetnik na važnost osvještavanja o nasilju prema ženama, već i poziv na zajedničko djelovanje kako bismo stvorili sigurniji, poštovaniji svijet za sve. Naša kampanja ima za cilj podići svijest o različitim oblicima nasilja prema ženama - od fizičkog do emocionalnog i ekonomskog zlostavljanja. Želimo pokrenuti razgovor o važnosti prepoznavanja tih problema u našem društvu i pokrenuti zajedničke napore za njihovo rješavanje. Samo zajedno možemo stvoriti svijet u kojem svaka žena osjeća sigurnost, ljubav i poštovanje.

EDUKACIJA U SARADNJI SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

U srijedu 08. novembra 2023. godine, u okviru nastavnih sadržaja koji se planiraju u saradnji sa lokalnom zajednicom, četiri divne dame: Melisa Nikezić,( profesorka hemije u našoj školi), Jana Šekularac (Opstina Bar), Alma Hot (Centar bezbjednosti Bar) i Andrijana Raković (Centar za socijalni rad) organizovale su i održale interaktivno predavanje na temu “Prevencija bolesti zavisnosti i prevencija nasilja nad djecom i mladima”.
Tokom uvodnog izlaganja, inspektorka za maloljetničku delikvenciju i nasilje, Alma Hot upoznala je djecu da postoje brojni načini da se prijavi nasilje u školi, porodici, vršnjačko nasilje, … da bolje upoznaju sebe i svoje okruženje, da nauče da se nose sa promjenama i teškoćama koje donosi adolescencija, a koji ne uključuju ulazak u rizična ponašanja.
Psihološkinja, Andrijana Raković, je naglasila da pomoć mogu zatražiti od roditelja, psihologa, pedagoga, profesora ili stručne osobe i da u svojim problemima nijesu sami.
Psihološkinja Jana Šekularac, pokazala je učenicima kako izgledaju naočare za simulaciju uticaja alkohola, droga i umora na ljudski organizam. Bili su radoznali i poželjeli da ih isprobaju.
Učenici su sve vrijeme aktivno učestovali u razgovoru i postavljali pitanja. Najaktivniji i najbolji su nagrađeni, pa je tako podijeljeno 5 karata za bioskop i 5 karata za korišćenje staze za trčanje na stadionu Topolica.
❤Jedan divan primjer saradnje škole i lokalne zajednice, a za dobro svih.
 
 

Opština Bar: Edukacijom i prevencijom do očuvanja zdravlja mladih

Organizacijom niza edukativnih radionica u barskim osnovnim i srednjim školama Opština Bar obilježava mjesec novembar, koji je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti.

Imajući u vidu učestalost nasilja nad djecom i mladima i prepoznajući važnost rješavanja ovog problema, radionice se bave prevencijom vršnjačkog nasilja i bolesti zavisnosti, sa namjerom podizanja svijesti kod mladih o ozbiljnosti ovih pojava.

U okviru radionica, svi zainteresovani učenici imaju priliku da, korišćenjem specijalnih interaktivnih naočara koje je obezbijedila lokalna uprava, a koje simuliraju uticaj alkohola i narkotika, steknu utisak o načinima na koje alkoholisanost i PAS mogu uticati na obavljanje najjednostavnijih zadataka kao što su hodanje po pravoj liniji, stajanje na jednoj nozi, hvatanje loptice, sakupljanje sitnih predmeta i slično.

Lokalna uprava je, u saradnji sa JU Kulturni centar Bar, obezbijedila i po 5 karata za bioskopske projekcije za svaku od škola koje su namijenjene najaktivnijim učesnicima, kao i isti broj godišnjih karata za korišćenje atletske staze „Sportsko-rekreativnog centra“.

Ovu aktivnost, Opština Bar realizuje u saradnji sa Regionalnim centrom bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenje bezbjednosti Bar i sa Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

U nastavku obilježavanja mjeseca novembra, lokalna uprava će sprovesti i aktivnosti pod nazivom „Sportom protiv droge“, koje će obuhvatiti posjetu sportskim klubovima u gradu i demonstraciju uticaja alkohola i psihoaktivnih supstanci članovima klubovima, sa namjerom uviđanja štetnog uticaja na bavljenje sportom.

Ovim intervencijama, Opština Bar još jednom potvrđuje svoj odgovoran odnos prema mladima i posvećenost unaprijeđenju njihovog položaja, kao posebno važnog dijela lokalne zajednice.
 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti