JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Socijalni radnik i Medijator zajedno: Partnerstvo za unapređenje života Roma

Socijalni radnici igraju ključnu ulogu u identifikaciji i rješavanju izazova s kojima se suočavaju Romi, a medijatori su ključni mostovi koji olakšavaju komunikaciju i integraciju između zajednice i institucija. Kroz zajednički rad, ova dinamična dva tima zajedno razvijaju strategije koje su prilagođene specifičnim potrebama Roma. Ova saradnja predstavlja ključni korak ka izgradnji mostova razumijevanja, podrške i inkluzije u našoj zajednici i dovodi do poboljšanja života romske populacije. Kroz zajednički rad proistekla je realizacija aktivnosti uručivanja paketa hrane od strane medijatorke RE populacije Tanje Selimović zajedno sa socijalnom radnicom Ankom Vuksanović za četri romske porodice u naselju Talum, Riversajd i Rudeš.  

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti