JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE : STOP VRŠNJAČKOM NASILJU

Nastavljena je saradnja Centra za socijani rad Berane, Andrijevica I Petnjica sa lokalnom zajednicom u vidu aktivnosti vezanih za edukaciju djece na temu prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja i vandalizma. Dana 12.10.2023 godine u JU OŠ "Lubnice" direktor Centra za socijalni rad Petar Pajković,dipl.soc.radnik sa svojim saradnicama: Marijanom Tajić, dipl.spec. pedagoškinjom, Marijom Stanišić, dipl. psihološkinjom i Sanjom Vujović, dipl. socijalnom radnicom, sa djecom I roditeljima razgovarano o ovoj jako važnoj temi. Kao predstavnik Uprave policije je bio policijski službenik, Veselin Vuksanović.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti