JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Lela  Vuković - PR menadžer

E-mail:  lela.vukovic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

Novosti

Obavještenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti, za prvi termin 30. oktobra 2017. godine u 15:30 časova, u prostorijama Ministarstva.

 
Kandidati mogu prijave dostaviti Ministartsvu rada i socijalnog staranja do 24. oktobra 2017. godine.
 
 
 

Korisnici Dnevnog Centra za stare iz Nikšića posjetili Danilovgrad

Korisnici Dnevnog centra za stare iz Nikšića, dana 18.10.2017.godine posjetili su korisnike Dnevnih centara u Danilovgradu i Spužu.
Korisnike Dnevnog Centra za stare u Nikšiću, sa zadovoljstvom je ugostila direktorica Cenntra za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Maja Luketić, koja se zahvalila na posjeti, ukazala na značaju posjete i usluge u zajednici koje se pružaju osobama trećeg doba.
Tokom višečasovne posjete korisinici usluge u zajednici- dnevni boravak za stare iz Danilovgrada i Nikšića razmijenili su pozitivna iskustva i time ispunili jedan od ciljeva ove usluge i to organizovanje druženja u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izolovanosti osoba trećeg doba.
Međusobne posjete i druženja između korisnika Dnevnih Centara nastaviće se i u narednom periodu.

REALIZOVANA OBUKA „ NENASILNE KOMUNIKACIJE“

Obuka volontera i volonterki na temu „Nenasilne komunikacije“ realizovana je na Žabljaku od 7. do 10. oktobra.
Aktivnost je realizovana kao dio preventivnih aktivnosti u okviru projekta „Zajedno za naše porodice“ koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšič, Plužine i Šavnik, Centar za socijalni rad u Užicu, Centar za ljudska prava i demokratiju iz Užica i Psihološko savetovalište „ABC“ iz Nikšića.
Polaznike obuke su činili volonteri i volonterke iz Užica i Nikšića, učenici i učenice srednjih škola, uzrasta od 15 do 18 godina. Ideja je da se kroz proces trodnevne obuke, volonteri i volonterke osposobe da realizuju vršnjačke edukacije u osnovnim i srednjim školama u svojim lokalnim zajednicama. Obuku je pohadjalo ukupno 40 volontera i volonterki i to 20 iz Užica i 20 iz Nikšića.
Teme koje su se obrađivale tokom edukacije su: emocije, nasilje/ nenasilje, asertivna komunikacija i vještine radioničarskog rada. Korišćene su tehnike: brainstoming, grupna diskusija, predavanje, prezentacija ( PPT, flip- chart), igranje uloga, simulacija, radioničarske igrice itd. Sve teme su prilagođene učesnicima i učesnicama obuke (srednjoškolcima i srednjoškolkama) i relaizovane su kroz radioničarski rad.
„Čitav proces edukacije zasnovan je na principu maksimalne participacije svih učesnika i učesnica što je obezbjeđeno kroz aktivno učestvovanje svih volontera i volonterki uz facilitaciju trenerica. Polaznici i polaznice edukacije su pokazali visoku motivisanost za realizaciju predviđenih aktivnosti i širok opseg informisanosti o temama koje su bile sadržaj edukacije. Spremno su iznosili situacije iz zivota koje su povezivali sa određenim temama i otvoreno govorili o ličnim iskustvima“, naveli su iz nikšićkog Centra za socijalni rad dodajući da je krajnji produkt edukativnog procesa dizajn i sadržaj radionice koji će volonteri i volonterke dalje implementirati u svojim lokalnim sredinama.