JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Lela  Vuković - PR menadžer

E-mail:  lela.vukovic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

Novosti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za 18. januar 2018. godine

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za 18. januar 2018. godine.

Rješenje za polaganje stručnog ispita.pdf

VAUČERI ZA 50 PORODICA

vauceri 50 1 251217JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, u saradnji sa kompanijama iz Nikšića, i ove godine su jednom broju naših sugrađana pokušali da uljepšaju predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Naime, već drugu godinu zaredom pokrenuta je akcija pod nazivom „Donatorski dan“ gdje je jedan broj privrednika iz našeg grada, u skladu sa svojim mogućnostima, pomogao akciju u vidu novčanih sredstava. Vaučere za trgovinu u marketima, u visini od 100 eura, ovom prilikom dobilo je 50 porodica.vauceri 50 2 251217
Cilj akcije je, kako su kazali iz Centra, pomoć socijalno ugroženim porodicama kao i razvijanje svijesti o potrebi da se pomogne onima kojima je ta pomoć najneophodnija. Obuhvaćena su staračka domaćinstva, samohrani roditelji, roditelji djece sa smetnjama u razvoju i višečlane porodice.
„Ovakve i slične akcije takođe imaju za cilj podsticanje društvene odgovornost ii solidarnosti, kao temeljnih vrijednosti svakog odgovornog društva i zajednice. Svjesni da ne možemo svima pomoći, ali ipak odlučni da u toj namjeri istrajemo, mi se i na ovaj način trudimo da pomognemo našim sugrađanima i to ćemo činiti i u budućnosti“, naveli su oni zahvalivši se ovim putem donatorima koji su omogućili da se realizuje „Donatorski dan“ i time olakšaju predstojeći praznici porodicama. Akciju su pomogli Mesna industrija „Goranović“, „Ramel“, „Dekor Iva“, Erste banka, „Agro Mont“, „NK Golija“, Comp Comerc“, „DIS“, „Luxor doo“, „Mils Computers“, „Garden Lux doo“, Foto „Lab“, „Trend doo“, „Popović doo“, „Knežević transport“, „Knjaz doo“ i „UNO“.
Kako je ispred kompanije „UNO“ istakao Radoje Mijušković, za njih je pomoć onima kojima je najpotrebnija ustaljena praksa.
„„UNO“ je inače kompanija koja predaje veliki značaj društveno odgovornom poslovanju, u svakom smislu. Dakle, i kada je u pitanju ekologija, i kada je u pitanju pomaganje lokalnoj zajednici što je ovaj slučaj ovog puta – slučaj 50 porodica koje su u socijalnoj potrebi obuhvaćene ovim projektom i mi smo se, kao i svakog puta, odazvali pozivu Centra za socijalni rad i uzeli učešće u ovoj akciji“, kazao nam je on.

Okrugli sto: "Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom"

Prema zvaničnim podacima, na tržištu rada u Baru, Ulcinju i Budvi nalaze se 224 osobe sa invaliditetom. U radnom odnosu je svega 31 osoba sa invaliditetom.
Teoretski zakonska regulativa je precizna i jasna - u preduzećima koja imaju 20 i više radnika mora biti minimalno jedno radno mjesto koje će popunjavati osoba sa invaliditetom, ali praksa to i danas više demantuje, nego potvrđuje, iako poslodavci imaju brojne subvencije pri zapošljavanju ove populacije.
-Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) donosi višestruke koristi društvu jer na taj način poboljšava njihov položaj, i sama zajednica kojoj pripadaju postaje funkcionalnija, a poslodavci koji zaposle OSI uživaju značajne benefite, koje im pruža država. To je poruka okruglog stola „Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom“ organizovanog u Baru u okviru projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“, koji sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u partnerstvu sa NVO „Adria“, a uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje i finansijsku pomoć Evropske unije.
Na zajedničkom sastanku održanom u srijedu u upravnoj zgradi Luke Bar, uz predstavnike državnih ustanova Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavnje, opštine Bar, nevladinog sektora, bili su i lica sa invaliditetom koja su već prošla konkretne edukativne radionice i seminare, kao i njihovi potencijalni poslodavci.
Lica sa invaliditetom su zadovoljna projektom „Nama je stalo, mi djelujemo“, smatraju da je zakon dobar, ali da se nedovoljno primjenjuje, i konačno nadaju se da će poslodavci imati razumjevanja te da će im dati šansu i mogućnost zaposlenja.
-Neke od beneficija su bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za osobu sa invaliditetom, učešće države u finansiranju ličnih troškova asistenta, subvencije na zaradu koje, zavisno od stepena invaliditeta, iznose od 50% do 75% isplaćene bruto zarade“, kazala je Nataša Kovačević iz Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Bar.
Prema zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, poslodavac koji ima od 20 do 50 radnika, dužan je da zaposli najmanje jedno lice sa inaviliditetom. Poslodavci koji zapošljavaju preko 50 radnika dužan je zaposliti najmanje 5 % lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

-Iako je zakon davno donešen, subencije postoje godinama, mislim da je još nedovoljno ljudi ove populacije zaposleno, što znači i za poslodavce manje korišćenje tih subvencija jer 75 % na bruto platu je više nego povoljno. To je obostrana korist, licu sa invaliditetom je omogućeno da radi, poslodavac ima benefite, kazala je Anita Radulović. Konkretno ako je plata zaposlenom 400 evra, poslodavcu 300 evra vraća Zavod za zapošljavanje, dokumentacija nije kompleksna i ako se dodaju beneficije za doprinose gdje je preko 20 zaposlenih, (150 evra ) znači da je poslodavac koji je zaposlio lice sa invaliditetom je na mjesečnom nivou oko 50 evra u plusu.

-Apelujem, pogotovo na preduzeća koja imaju preko 20 radnika, i u obavezi su plaćanja doprinosa za invalide , da pruže šansu licima sa invaliditetom da se zaposle, kazala je Anita Radulović.

Među preduzećima koja pružaju šansu zaposlenja licima sa invaliditetom je Turistička organizacija Bar

-Turistička organizacija Bar je prepoznala ovu grupu lica kojima treba pružiti podršku. Prije dvije godine smo zaposlili lice sa invaliditetom koje je obavljalo sezonski posao u turističkom birou u Virpazaru. Zainteresovani smo da zaposlimo dugoročno, na neodređeno vrijeme lice sa invaliditetom, naravno ono što je jako bitno jeste da upoznamo njihove radne sposobnosti i danas smo učestvovali na okruglom stolu da bi dobili informacije od nadležnih koji su se bavili obukama i predavanjima, kazala je ispred TO Bar Sanja Mitrović.

Direktor Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Slobodan Đonović ističe da je ponosan na projekat “ Nama je stalo, mi djelujemo”, u pogledu svih aktivnosti, izdatih publikacija i medijskog predstavljanja

-Cilj projekta, koji je počeo u februaru 2017. godine i traje do februara naredne, jeste da osobe sa invaliditetom steknu određene vještine potrebne na tržištu rada, jer zaposlenje je jedan od prioritetnih problema koji opterećuju ovu populaciju. Počeli smo od elektronskog opismenjavanja i rada na računaru, kandidati su prošli ocjenjivanje motivacije i radnih vještina, niz seminara i obuka, kazala je mr Biljana Tvrdišić, članica projektnog tima Centra za socijalni rad.

Biljana Pavlović Amanović, član tima Centra za socijalni rad, istakla je da su se trudili da razbiju određene predrasude, ali i da se fokusiraju na podršku porodice, koja je važna i nezaobilazna kada je riječ o socijalizaciji osoba sa invaliditetom. Članica projektnog tima Centra za socijalni rad Vesna Jukić apelovala je da razbijemo stigmu i predrasude konkretno kad je u pitanju zaposlenje lica sa invaliditetom.
NVO “Adria” iz Bara veoma dugo se bavi populacijom osoba sa invaliditetom i njihova iskustva bila su dragocjena u ovom projektu.

-Mi smo 2003. godine, prvi u Baru počeli, u saradnji sa Biroom rada, zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama i naše uloga je bila da svoje resurse, iskustvo, znanje, prostor i opremu, stavimo na raspolaganje učesnicima i organizatorima ovog projekta. Ono što smo vidjeli jeste velika motivisanih osoba sa invaliditeom, bilo je dosta straha u početku i kod njih i kod poslodavaca i predrasuda, ali kroz seminare i edukaciju to se promijenilo... Poslodavcima mogu da poručim da će dobiti vrijedne radnike i da će biti zadovoljni, poručila je Marta Anđelić, predsjednica NVO “Adria”.

Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Olivera Vidaković ističe da projekat ima podršku opštine Bar koja je prepoznala kvalitetan pristup u rješavanju ovog problema i nastojanju da se isključenost osoba sa invaliditetom iz društva i njihovo siromaštvo svedu na minimum.

Preuzeto sa: http://jedro.me/info/2613-foto-posao-licu-sa-invaliditetom-benefit-poslodavcu