JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

Povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starim licima koji se obeležava dana 15.06 , stručni radnici Centra za socijalni rad Berane zajedno sa predstavnicima Crvenog krsta održali su predavanje na temu “ Kako da prepoznamo nasilje nad starijim osobama i spriječimo ga“
Stručne radnice Centra za socijalni rad Marija Stanišić I Sanja Vjović su navele da se stariji, ređe od svih građana, odlučuju da prijave nasilje. Današnja generacija starih je provela životni i radni vijek u potpuno drugom društvenom miljeu, u kome je nasilje u porodici takođe bilo prisutno, ali je to bila apsolutno privatna stvar u koju se nije zadiralo. Proteklih decenija se to mijenja, i nasilje nad starima nije porodična stvar već krivično delo. Dosadašnje iskustvo pokazuje da su vrlo često nasilnici djeca, snahe, zetovi, unuci.. Starije osobe mogu osjećati stid i sramotu da priznaju da ih zlostavlja neko kome vjeruju. One mogu da se plaše osvete ili kazne, ili da budu zabrinute za svoju budućnost – ko će o njima brinuti ako prijave, mogu imati osjećaj porodične lojalnosti. Često starije osobe nisu svjesne resursa i institucija koje im mogu pomoći.
Važno je da starija osoba ima pristup informacijama na osnovu kojih može da donose odluke i da ima na umu raspoložive vrste pomoći u zajednici. Ovo može uključiti podršku i pomoć članova porodice ili prijatelja, zdravstvenih službi, socijalnih službi, policije.

U saradnji sa srednjom školom „ Mladost „ iz Tivta I JU CZSR za opštine : Kotor, Tivat i Budvu, u prostorijama područne jedinice Tivat je dana 10.05.2019 godine je održan Socijalni Dan uz prisustvo radnika Centra i šest učenika srednjoškolaca, u okviru projekta „Akcioni dan,“ koji se od 1968. godine sprovodi u zemljama Zapadne i Sjeverne Evrope.
Projekat podrazumijeva da tokom jednog dana srednjoškolci širom zemlje dobiju priliku da određeni vremenski period i u skladu sa svojim obrazovnim profilima obavljaju poslove kod različitih poslodavaca (partnera na projektu), bez obaveze da tokom ta 24h pohađaju nastavu u školi. Za posao koji obavlja kod određenog poslodavca tokom Akcionog dana, svaki srednjoškolaca/ka dobija dnevnicu u iznosu od 10 (deset) EUR, koja se uračunava u poseban fond na osnovu kojeg se raspisuje konkurs koji za cilj ima finansiranje projekata srednjoškolskih učeničkih parlamenata Crne Gore koji su od važnosti za obrazovni sistem, razvijanje omladinskog aktivizma, suzbijanje diskriminacije, vršnjačkog nasilja, govora mržnje, te podizanje svijesti o drugim društveno važnim temama i pitanjima.

Obuka za operativni rad u Bazi, odnosno u modulu ISSS za nasilje u porodici, pohađalo je oko 60 stručnih radnika i rukovodilaca iz svih centara za socijalni rad. Pripremljeno je i detaljno Upustvo za rad, a obuku je održala Ida Kolinović, Direkcija za Informatiku, MRSS. Obuka je realizovana u UN zgradi u Podgorici 23. 05. 2019., u periodu od 10:30h – 13:30h.

100godina 1100godina 2Predstavnici JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje kroz realizaciju projekta „ Pomoć u kući“, zajedno sa geronto domaćicom Nevenkom Janković, su posjetili i upriličili stogodišnji jubilej korisnice projekta Danice Borozan.
Uz rođendansku tortu, posluženje i dobro raspoloženje naša sugrađanka Danica je zakoračila u drugo stoljeće svog života.

Obuka za primjenu novog postupka za ostvarivanje prava na subvencioniranje računa za električnu enegriju kroz ISSS – Socijalni karton, u skladu sa novom Uredbom i Programom, održana je 10. aprila, 2019.god., u UN zgradi u Podgorici.

Učesnici obuke bili su pravnici iz centara za socijalni rad. Obuku su održali Ida Kolinović, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Dragan Raketić, UNDP.

csr nkJU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, kao dio državne socijalne infrastrukture, u svom radu drži se strogih profesionalnih principa.

Centar za socijani rad Nikšić organizacije iz civilnog sektora koje se bave socijalnim pitanjima smatra svojim partnerima i punopravnim saradnicima i tako će se ubuduće ponašati.
Nažalost, pojedinim subjektima iz NVO sektora, u ovom slučaju Banci hrane, važnije je skandalizovanje institucija iznošenjem neprovjerenih i zlonamjernih podataka da bi na račun takvog institucionalnog „crnila“ oni izgledali svijetlo i humano. Parola „što gore, to po nas bolje“ dovodi do proizvoljnosti i netačnosti kada je u pitanju kritika institucija socijalnog rada i glorifikacija sopstvenog aktivizma i humanosti. Centar smatra da politikanstvo i denunciranje nisu dobar put za partnerstvo i međusobno poštovanje između subjekata koji se bave bilo kojom vrstom socijalne zaštite.

U pomenutom slučaju Banka hrane iznosi tvrdnju da je „molila” sve relevantne institucije, između ostalih i Centar za socijalni rad, da pomognu preminulom V.K. iz Povije. Dalje, netačno se navodi da se niko od institucija nije odazvao prijavi, jer je stručni radnik Centra dana 04.03.2019. godine obišao preminulog V.K. i pomogao mu u skladu sa propisima, o čemu postoji dokumentacija.

Naglašavamo da je V.K. od ranije bio korisnik prava iz oblasti socijalne zaštite i da je sva prava koja mu pripadaju koristio.
Centar ističe da po svakoj prijavi Banke hrane postupa u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pri čemu posebno vodi računa o povjerljivosti informacija o ličnim i porodičnim prilikama korisnika. U konkretnom slučaju, za preminulog V.K. za kojeg Banka hrane netačno tvrdi da je bio sam i nezbrinut, Centar je postupio u skladu sa zakonom i pružio pomoć u mjeri koja je propisana.

Centar smatra neprihvatljivim da Banka hrane neprovjereno navodi da je preminuli živio u samoći i siromaštvu, jer da su obišli preminulog, utvrdili bi da to nije istina.
Očigledna je zla namjera Banke hrane, jer takvim tendencioznim tvrdnjama dovodi u zabludu javnost i građane, čime se želi stvoriti nepovjerenje u socijalni sistem. Takođe, apsolutno su netačne i tvrdnje Banke hrane da se građani više obraćaju njima nego institucijama, jer Centar nije u obavezi, niti mu je zakonom dozvoljeno da obavještava sve zainteresovane subjekte (uključujući i Banku hrane) o stanju eventualnih korisnika. Spektar socijalnih usluga koje svakodnevno pružamo bili bi interesantni za medijsku promociju, ali su Centru od tog efekta mnogo važnija realna podrška i pomoć onima kojima je potrebna.

Posebno napominjemo da smo, prvo usmenim putem a potom i pismenim obavijestili Banku hrane da nam dopise šalju na zvaničnu mejl adresu Centra, što do danas nisu uvažili.
Konačno, ponovo ističemo da je u ostvarivanju prava iz socijalne zaštite neophodno postojanje saradnje između institucija i NVO sektora, ali ne na način da se status pojedinih korisnika zloupotrebljava kako bi se građani dovodili u zabludu i stvorilo nepovjerenje u socijalni sistem.