JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

Pretraga

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

LOGIN

U periodu od aprila do kraja maja 2015. godine održana je prva obuka za hranitelje U Baru, koja je uspješno završena. Obuka je kod hranitelja izazvala opšte zadovoljstvo i imala je za cilj usvajanja novih znanja i vještina koja su od koristi za buduće hranitelje.

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija je 22. juna 2016. godine, u ime Ministarstva rada i socijalnog staranja, primio donaciju Ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata, u vidu 275 paketa urmi.

Donaciju povodom Ramazana mjeseca uručio je predstavnik ambasade Ibrahim Alalawi

Predmetna donacija je proslijeđena Centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite, koji vrše distribuciju najugroženijem korisnicima.

Dana 17.07.2013. godine naš sugrađanin Nedim Netko Sinanović, dobio je od predstavnika UNHCR-a i HELP-a ključeve montažne kuće u sutomorskom naselju Haj Nehaj. Kupovina placa od 200 kvadratnih metara je realizovana preko Ministarstva rada i socijalnog staranja, Opštine Bar i Komesarijata za raseljena lica Crne Gore, a sredstva za infrastrukturne priključke na vodovodnu i elektro mrežu obezbijedio je Centar za socijalni rad za opštinu Bar i Ulcinj, koji je bio inicijator svih aktivnosti na rješavanju stambenog pitanja Nedima Sinanovića.

U Područnoj jedinici Golubovci završena je obuka hranitelja. Program obuke sastoji se od dvanaest radionica koje nose naziv "Sigurnim korakom do hraniteljstva".

Među polaznicima su četiri hraniteljske porodice koje već predstavljaju utočište za sedmoro djece bez roditeljskog staranja i dvije porodice zainteresovane za nesrodničko hraniteljstvo. Očekujemo da će obuka, u okviru ostalih mjera koje Centar preduzima posebno kada je u pitanju zaštita djece, doprinijeti obezbjeđivanju kvalitetnog životnog okruženja za djecu na hraniteljstvu i omogućiti im život koji se neće bitno razlikovati od života druge djece.

S ciljem podizanja svijesti zajednice o značaju odrastanja djece u porodičnom okruženju planirani su i Otvoreni dani hraniteljstva.

 

Ivan Mitrović, direktor Centra za socijalni rad kazao je da je porodica sklonište pred oluju a dom prva linija odbrane i da zato svi moramo biti svjesni činjenice da u našem okruženju postoje djeca koja nemaju ni jedno ni drugo.

„Od 2013.godine Centar za socijalni rad u Nikšiću, kada je krenula kampanja i na snagu stupio novi zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti, omogućio da nijedno dijete od tog trenutka ne boravi u instituciji, već da za svako dijete pronađemo hraniteljku porodicu“, kazao je Mitrović.

Na Otvorenom danu posvećenom hraniteljstvu učestvovao je i Istaknuti estradni umjetnik Sergej Ćetković.

On je naglasio da ništa ne može da se mjeri sa toplinom porodičnog doma, bez obzira na sve uslove koje nadležne institucije omogućavaju djeci bez roditeljskog staranja.

„Dovoljno je da se svako od nas pokrene da ovoj djeci učinimo ljepše i bogatije djetinjstvo, da omogućimo da rastu bezbrižna svakog dana, ispunjena roditeljskom ljubavlju i pažnjom. Poklonite osmjeh i zagrljaj, srećno djetinjstvo svakom djetetu. Prijavite se najbližem Centru za socijalni rad i postanite hranitelj“, pozvao je Ćetković.

Hraniteljka Rajka Dimitrijević kazala je da je prvenstveno majka troje i hraniteljka još dvoje djece, ističući da je to iskustvo neprocjenjivo blago koje se novcem ne može platiti.

„Ljubav prema djeci je u meni probudila neke najtananije emocije i javila se velika želja da, uz istina veliko odricanje, pomognem nekom ko čeka na topli dom i porodicu. Ujedno, to je dobar primjer mojoj djeci da treba da budu dobri ljudi i pomažu drugima u nevolji“, kazala je Dimitrijević.

Ona je rekla da je jedna djevojčica usvojena, dok trenutno još dvoje djece u njihovoj porodici čeka svoj dom. „Jedni dolaze, drugi odlaze svojim putem, a mi ostajemo srećni, nadajući se da je Bog bio milostiv i omogućio za njih najbolji izbor“, navela je Dimitrijević.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Bendžamin Perks, kazao je da nijedno dijete bez roditeljskog staranja mlađe od tri godine ne smije biti smješteno u instituciju, jer je osnovno pravo svakog djeteta da se o njemu brinu u porodičnom okruženju.

„Hraniteljstvo u ekonomskom smislu predstavlja najefikasnije rješenje. Ne samo što bolje zadovoljava potrebe djeteta, već je tri puta jeftinije od smještaja djece u institucije“, rekao je Perks.

Predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović, kazao je da je potrebno razmotriti osnivanje centra za potrebe hraniteljstva na lokalnom nivou.

On je rekao da će Opština Nikšić biti pouzdan partner, a da bi ostvarili krajnji cilj da se svakom djetetu omogući da raste i razvija se u porodičnom okruženju, potrebno je da uložiti dodatne napore u razvijanju uloge hraniteljstva.

Stručni radnici Centra  za socijalni rad su u cilju bolje promocije i povećanja broja hraniteljskih porodica održali  četri puta Dan otvorenih vrata.Na promociji hraniteljstva  građani i građanke su upoznati šta je to hraniteljstvo i na koji način se može postati hranitelj i šta sve to znači za djecu koja su se u jednom trenutku našli bez roditeljskog staranja.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i Predsjednik opštine Bar dr Zoran Srzentić uručili su dana 27.04.2016. godine, ključeve od stana samohranoj majci Olgi Džiknić.
Na osnovu izvještaja JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Ministarstvo rada i socijalnog staranja utvrdilo je da se Olga Džiknić nalazi u teškoj materijalnoj i zdravstvenoj situaciji i odlučeno je da se imenovanoj da na korišćenje stambena jedinica površine 44 m2 u Baru, do rješavanja stambenog pitanja.