JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

Pretraga

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

LOGIN

Na poziv Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije, delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, boravila je u posjeti Skoplju dana, 11. i 12. maja 2017. godine, kako bi nastavili započetu saradnju na razvoju informacionih sistema i razmjene iskustava za informatičku obradu socijalnih usluga. 
 
Delegaciju u sastavu Dragan Raketić, generalni direktor Direktorata za informatiku, statistiku i analitiku, Dragan Đukanović, savjetnik ministra, Ana Stijepović, direktorica Centra za socijalni rad Podgorica, Suzana Milović, rukovodilac PJ centra za socijalni rad Golubovci, Vaselj Dušaj, direktor JU Zavod Komanski most i Aleksandra Višnjić, rukovoditeljka projekta ISSS - Socijalni karton iz UNDP-a primio je ministar rada i socijalne politike Ibrahim Ibrahimi sa saradnicima, gdje je razgovarano o daljoj saradnji ovih institucija.
 

U toku ove posjete predstvanicima iz Crne Gore prezentovani su softver za usvajanje djece, kao i interkonektivnost za elektronsku, automatsku razmjenu podataka (71 web servis) koje koristi 12 institucija za potrebe Ministarstva rada i socijalne politike i 30 Centara za socijalni rad u Makedoniji. Uprava za elektronsko zdravstvo, pri Ministarstvu zdravlja je predstavila softver "Moj Termin". Pacijenti imaju elektronski dosije, a kroz ovaj softver se zakazuju svi specijalistički pregledi, evidentira se i prati rad doktora, izdavanje e-recepata, e-uputa, i dr.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/172330/SAOPsTENJE-Delegacija-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-posjetila-Ministarstvo-rada-i-socijalne-politike-Makedonije.html

Save

Save

Save

Save

Save

Zamjenik gradonačelnika Boris Mugoša, sa partnerima Grada, održao je danas konferenciju za medije na kojoj je predstavljen projekat Prihvatilišta za beskućnike, nakon čega je upriličen i obilazak objekta Prihvatilišta koji se nalazi u Vardarskoj ulici na Koniku.

Zahvaljujući se brojnim partnerima koji su učestvovali u realizaciji proekta, zamjenik Mugoša je istakao da činjenica da pored Glavnog grada na projektu učestvuje 18 partnera govori o izuzetno ozbiljnom pristupu toj problematici i predstavlja odličan primjer kako treba pristupiti reaizaciji društveno odgovornih projekata. U konkretnom slučaju, projekat Prihvatilišta je okupio sve bitne segmnente društvene zajednice, predstavnike privrede: Voli trade, Gorenje, Namos Dajković, MPM (Cosmetics), Crnogorski Telekom, Ultra SB, Elevator, Agencija za stanovanje; međunarodne organizacije: UNDP, UNHCR i Crveni krst kao organizaciju koja će koordinirati radom prihvatilišta i NVO sektor - Akcija za ljudska prava, koja je i svojim praktičnim iskustvom ali i brojnim drugim sugestijama pomogla u izradi kvalitetnog Pravilnika o kućnom redu u samom prihvatilištu. Takođe, tu su i institucije koje su Potpisale protokol o saradnji u oblasti zbrinjavanja beskućnika – Sekretarijat za rad, mlade i socijalno straranje, Crveni krst Crne Gore, Centar za socijalni rad Podgorica, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Dom zdravlja Podgorica i Uprava policije. Osim toga partneri na projektu su i Uprava za imovinu i Zavod za hitnu medicinsku pomoc.

Naglašavajući da je zbrinjavanje beskućnika obaveza svih relevantnih činioca društvene zajednice, zamjenik Mugoša je istakao da projekat ima socijalnu dimenziju i zbog toga je neophodno da se svi udružimo kako bi podigli svijest naših građana i mijenjali percepciju kada su u pitanju beskućnici, ali i kako bi ljudima koji će u operativnom dijelu posla biti izloženi najvećim izazovima pomogli da ovo prihvatilište funkcioniše na izuzetno kvalitetniom nivou.

Zamjenik Mugoša saopštio je da će korisnici imati tri obroka, jedan iz narodne kuhinje i dva zahvaljujući donacijama prijatelja grada, da će za njih u okviru Prihvatilišta biti organizovane slobodne aktivnosti, kao i razgovori sa psiholozima i socijalnim radnicima, ukoliko se za to ukaže potreba. U periodu boravka u prihvatilištu biće im pružena pomoć u dijelu ostvarivanja kontakta sa svojim najbližima, ali ono što je najbitnije, dobiće podršku da preuzmu kontrolu nad sopstevnim životom i da obavljaju druge aktivnosti koje će im pomoći da se ekonomnski osamostale kada budu napustili prihvatilište.

On je istakao da je u proteklih godinu dana ovo četvrti socijalni servis koji počinje da funkcioniše u Glavnom gradu, nakon ženskog paviljona u JU za smjestaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i Dnevnog centra za podršku djeci u riziku. Glavni grad na godišnjem nivou izdvaja preko 2 miliona eura za razne aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite ne uključujući milionske vrijednosti zemljišta koje se ustupa za rješavanje stambenih pitanja penzionera,  raseljenih lica i realizaciju brojnih drugih projekata koji imaju naglasenu socijalnu komponentu.

On je istakao da Glavni grad, takođe, obezbjeđuje stanove licima u stanju socijalne potrebe, pruža njegu i pomoć u kući starim licima, za preko 2.500 djece su prošle godine obezbijeđeni besplatni kompleti udžbenika i preko 2.500 paketića za novorođenčad, za preko 100 djece novčana pomoć za kupovinu školskog pribora, preko 550 obroka dnevno se posluži u narodnoj kuhinji, preko 300 djece ima pravo na odmor i rekreaciju u odmaralistu na Veruši. Uprava grada obezbjeđuje i stambene jedinice za štićenike nakon odlaska iz Dječijeg doma Mladost u Bijeloj, što sve zajedno čini veoma širok spektar aktivnosti iz domena socijalne i dječje zaštite.

Ivana Vučinić, pomoćnik sekretara za rad, mlade i socijalno staranje, istakla je da se prihvatilište nalazi u neposrednojh blizini Narodne kuhinje, da je objekat kapaciteta za smještaj 12 osoba sa mogućnošću povećanja do 15, korisne površine  119 m2, ne uključujući veliku terasu i baštu. Objekat je opremljen neophodnim mobilijarom za pšrijatan boravak osoba, sadrži tri opremljene spavaće sobe, dnevni boravak sa čajnom kuhinjom, kupatilo, kancelariju i hodnik. U dvorišnom dijelu je smješten magacinski prostor. Ona je izrazila zahvalnost stanovnicima ovog dijela grada koji su pokazali veliko razumijevanje i pružili podršku u funkcionisanju ovog socijalnog servisa.

Ana Sijepović, direktorica Centra za socijalni rad, saopštila je da zainteresovana lica treba da se prijave Službi za stara i odrasla lica u glavnoj zgradi Centra i u područnim jedinicama u Tuzima i Golubovcima. Ona je objasnila da je na evidenciji trenutno desetak beskućnika, a da su 2 od njih već podnijela zahtjev za smještanje. Centar će u Prihvatilište uputiti samo ona lica koja se prema procjeni stručnih radnika budu nalazila u takvom stepenu ugroženosti i stanju socijalne potrebe za koje je neophodno hitno zbrinjavanje. Prije smještaja biće urađen ljekarski pregled lica. Cilj projekta je dalji rad sa ovom grupom lica. U saradnji sa Crvenim krstom za svakog korisnika pojedinačno biće utvbrđeni oblici i mjere zaštite koji će ovim ljudima dalje pomnoći da izađu iz statusa beskućnika.

Snežana Radenović, iz Crvenog krsta naglasila je da je cilj da se dugoročnije pomogne beskućnicima. Pored zaposlenih biće angažovani i volonteri kako bi beskućnicima bila pružena psiho-socijalna podrška, ali i ostali vidovi podrške koja im je potrebna za period od 3 mjeseca koliko imaju pravo da borave u Prihvatilištu. Crveni krst, takođe, pružiće logističku podršku za sve zainteresovanepartnetre i donatore.

Olivera Šuškavčević, predstavnica kompanije Voli, je u ime partnera iz privrednog sektora pohvalila ovaj projekat i pozvala biznis sektor da se priključi akciji i pruži pomoć i podršku Gradu kako bi Prihvatilište za beskućnike zaživjelo na pravi i očekivan način. Ona je istakla da privrednici uvijek moraju imati razvijenu svijest o društvenoj i socijalnoj odgovornosti.

 

Preuzeto sa:

http://www.podgorica.me/vijesti/nakon-prvomajskih-praznika-prihvatiliste-za-beskucnike-prima-prve-korisnike

 

Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja, Elmedin Rovčanin, predsjednik opštine Danilovgrad, Branislav Đuranović i direktorica Centra za socijalni rad Danilovgrad, Maja Luketić otvorili su danas, 26.04.2017. godine, Gradski vešeraj.

Otvaranje Gradskog vešeraja u opštini Danilovgrad dio je projekta „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz osnivanje gradskog vešeraja u Danilovgradu“, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Nosilac projekta je JU Centar za socijalni rad Danilovgrad, dok je partner na projektu Opština Danilovgrad.

Opšti cilj ovog projekta je doprinos povećanju socijalne inkluzije i zaposlenosti osoba sa invaliditetom u opštini Danilovgrad. Specifični cilj je povećana zaposlenost osoba sa invaliditetom kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga u opštini Danilovgrad.

Dana 07.02.2014. godine , potipisan je sporazum o Saradnji između Fonda PIO, JZU Dom zdravlja ,,Dimitrije Dika Marsenić’’ i Udruženja penzionera Danilovgrad, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite starije populacije, što će biti jedan od prioriteta i u narednom periodu.
U tom smislu, JZU Dom zdravlja ,,Dimitrije Dika Marsenić’’ Danilovgrad će u narednom periodu pružati svu podršku edukaciji, prevenciji i sistematskim kontrolnim pregledima, usmjerenim prema penzionerima opštine Danilovgrad, a centar za socijalni rad Danilovgrad na raspolaganje stavlja svoje prostorne kapacitete i resurse, kao i usluge Dnevnog boravka za stare u Danilovgradu i Spužu.
Sporazumom o saradnji navedenih institucija planirano je redovno održavanje radionica i seminara, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite penzionera, gdje će na taj način penzioneri biti u mogućnosti da na kvalitetniji način rješavaju pitanja zdravstvene zaštite.
Dana 18.04.2017. godine, u organizaciji Doma zdravlja Danilovgrad, Udruženja penzionera Danilovgrad i Fonda PIO Danilovgrad, u prostorijama Centra za socijalni rad održana je jedna u nizu planiranih aktivnosti , odnosno predavanje na temu : ,,Skrining- predrasude i prednosti u ranom otkrivanju i liječenju malignih oboljenja’’, predavača Milošević Vladimira. Održana prezentacija je propraćena velikim interesovanjem i učesnici su iskazali svoje zadovoljstvo i potrebu za učestalijim aktivnostima ovog tipa. Očekuju se slične aktivnosti i u narednom periodu, jednom mjesečno u Dnevnom centru za stare u Danilovgradu, odnosno jednom u dva mjeseca u Dnevnom centru za stare u Spužu.

U Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik 03. aprila počela je sedmodnevna obuka profesionalaca/ki za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima.
Obuci prisustvuje 15 stručnih radnika iz sistema socijalne i dječje zaštite Crne Gore.
Ovo je treća obuka koja se realizuje u okviru projekta „Zajedno za naše porodice“- razvoj savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori, koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Centar za socijalni rad Užice, sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, a finansira ga Evropska unija.
Program “Obuka profesionalaca/ki za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima“ ima za cilj unapređenje znanja profesionalaca/ki za sveobuhvatno sprovođenje tretmana počinilaca nasilja u partnerskim odnosima. Nastao je kao rezultat rada grupe autora iz Srbije, stručnjaka u oblasti porodičnog nasilja, edukovanih za rad sa počiniocima nasilja od strane „Alternativa nasilju“ iz Norveške. Program je akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u Beogradu 2012. godine i reakreditovan 2015. godine.
Program tretmana počinilaca nasilja se u Srbiji sprovodi od 2012.godine i daje dobre rezultate u sprečavanju ponavljanja nasilja, odnosno povećanju sigurnosti žrtava nasilja. Sam tretman počinilaca nasilja je važna i nedostajuća karika u sveobuhvatnom sistemu zaštite od nasilja u porodici.
Program obuke profesionalaca za sprovođenje tretmana se kontinuirano sprovodi, u Srbiji je do sada edukovano 115 stručnjaka iz sistema socijalne zaštite, NVO, kazneno-popravnih institucija, policije. Polaznici su visoko evaluirali obuku u svim aspektima, naglašavajući da daje specijalizovana teorijska znanja i razvija praktične veštine za rad sa počiniocima nasilja.

U organizaciji JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, u prostorijama Glavnog grada Podgorica, tokom februara i marta 2017. godine, održana je edukacija hranitelja po programu ,,Sigurnim korakom do hraniteljstva“, od strane trenerica za hranitelje, Marije Popović, psihološkinje i Marije Lepović, pedagoškinje.

Obuka je obuhvatila jedanaest radionica, koje su pohadjale dvije grupe hranitelja/ki.

Medju polaznicima je bilo devet nesrodničkih hraniteljskih porodica, koje su zainteresovane da podare toplo porodično okruženje djeci bez roditeljskog staranja i koje su trenutno u postupku obrade odnosno procjene podobnosti za hranitelje.

Osim njih, obuku je završilo i šest srodničkih hraniteljskih porodica, kao i tri nesrodničke hraniteljske porodice, koje već imaju djecu na porodičnom smještaju, a pokazali su zainteresovanost da savladaju ovu obuku, kako bi im nova znanja pomogla u daljem radu sa djecom.

Hranitelji su iskazali visok stepen zainteresovanosti za pohadjanje radionica i senzibilisanost za potrebe djece bez roditeljskog staranja.

Centar za socijalni rad u Podgorici će nastaviti sa aktivnom kampanjom i edukacijom hranitelja, u cilju postizanja boljeg kvaliteta života djece na hraniteljstvu.

Služba za djecu i mlade, CSR Podgorica

U Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik 16.marta počela je dvodnevna obuka ,,Smjernice za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“

Obuci prisustvuje 15 stručnih radnika iz sistema socijalne i dječje zaštite.

Ovo je druga obuka koja se realizuje u okviru projekta „Zajedno za naše porodice“- razvoj savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori, koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Centar za socijalni rad Užice, sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.

Obuka je akreditovana u republičkom zavodu za Socijalnu zaštitu Srbije i njen cilj je da poveća stručne kompetence radnica i radnika sistema socijalne zaštite za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite. U Srbiji je do sada ovu obuku prošlo 1037 stručnih radnika i radnica iz 146 centara za socijalni rad i tri centra za porodični smještaj i usvojenje.

U okviru ove obuke, predviđeno je da se učesnice i učesnici detaljnije upoznaju sa specifičnostima problema LGBT populacije i njihovih porodica, da usvoje nova znanja i vještine o adekvatnom pristupu u radu sa njima, a zatim kroz niz strukturisanih aktivnosti ciljano integrišu i primijene na svakodnevnu profesionalnu praksu znanja i veštine stečene na ovom treningu.

Jedan od najvećih i najizraženijih problema lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u našem društvu jeste neprihvatanje istopolne emotivno-seksualne orijentacije ili rodnog identiteta od strane njihovih roditelja. Ovaj problem naročito negativno može uticati na adolescente i mlade LGBT osobe kojima je podrška porodice od izuzetnog značaja, kao i svakom mladom čovjeku. Ukoliko imamo mladog čovjeka koji pripada vjerskoj ili nacionalnoj manjini, ako doživi nasilje i/ili diskriminaciju od strane većine, on će imati podršku bar svoje porodice, ova podrška izostaje kada su u pitanju LGBT osobe i to ovu populaciju čini jednom od najvulnerabilnijih.

Sistem socijalne zaštite, je jako važna instanca za rešavanje njihovih problema jer ima mandat da radi na očuvanju porodičnih struktura i mandat da radi sa adolescetima i mladim osobama. Zbog toga nam je jako važno da stručne radnice i radnike sistema socijalne zaštite upoznamo sa specifičnostima problema LGBT osoba i njihovih porodica i senzibilišemo ih za adekvatan odgovor na te probleme.

Opšti cilj programa obuke je doprinos obezbjeđivanju kvalitetne usluge procjene i planiranja u centrima za socijalni rad u radu sa pripadnicima seksualnih i rodnih manjina (LGBT) i njihovim porodicama.

Specifični ciljevi programa obuke su:

•          Sticanje osnovnih znanja o rodnom i seksualnom identitetu, i specifičnostima njihove primjene na rad sa pripadnicima ovih grupa i njihovih porodica.

•          Integracija saznanja i primjena teorijskih koncepata o seksualnom i rodnom identitetu - što čini polaznu osnovu senzibilisanog pristupa u radu sa ovom populacijom i njihovim porodicama.

•          Osposobljavanje za praktičan rad i primenu različitih tehnika savjetovanja u radu sa pripadnicima seksualnih i rodnih manjina kao i njihovih porodica.

•          Upoznavanje sa specifičnostima u radu sa LGBT osobama u cilju jačanja kompetencija zaposlenih koje su potrebne za obezbjeđivanje usluga socijalne zaštite u CSR i zajednici namijenjenih ovim korisnicima/korisnicama.

•          Jačanje kapaciteta zaposlenih u sistemu socijalne zaštite da prilagode svoje usluge u cilju osnaživanja porodica sa LGBT članom/članicom.