JU Centri za socijalni rad

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

Dana 17.07.2018.godine u prostorijama KIC- Zeta održana je promocija hraniteljstva za gradjane Opštine Golubovci, u organizaciji Centra za socijalni rad PJ Golubovci i Opštine Golubovci. Gradjanima je od strane stručnih radnika centra prezentovan ovaj oblik zaštite djece bez adekvatnog roditeljskog staranja kao i postupak prijave zainteresovanih. Pored promocije hraniteljstva, Dan otvorenih dana bio je još jedan momenat kad je odata počast postojećim hraniteljima koji su otvorili vrata svog doma i svoja srca za mališane sa ovog područja.
Riječi hranitelja dale su poseban pečat promociji, a nadamo se i podstrek ljudima da se prijave. Želimo da svakom djetetu omogućimo boravak u porodičnom okruženju!

U narednom periodu nastavićemo sa promocijom hraniteljstva i u ostalim djelovima Glavnog grada.

Područna jedinica Golubovci
CSR Podgorica

Tokom promocije hraniteljstva, dana 5.7.2018. godine, u prostorijama MZ Zlatica održan je Dan otvorenih vrata, kojom prilikom su stručni radnici Službe za djecu i mlade JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, upoznali prisutne o ovom obliku zaštite djece bez roditeljskog staranja. Tokom prezentacije gradjanima su predočeni uslovi koje treba da ispune da bi dobili status hraniteljske porodice, kao i o način procjene podobnosti hranitelja.

Kako bi se gradjani upoznali sa uslugama iz nadležnosti Centra za socijalni rad, kada je u pitanju zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, planiran je nastavak održavanja Dana otvorenih vrata i u drugim podgoričkim naseljima.

Služba za djecu i mlade, CSR Podgorica

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za 23. jul 2018. godine:

 

Dana 03.07.2018. godine, u prostorijama mjesne zajednice, u naselju Masline, održan je Dan otvorenih vrata u okviru promocije hraniteljstva, u organizaciji JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi i predstavnika MZ Jedinstvo.

U okviru Dana otvorenih vrata promovisana je zaštita djece bez roditeljskog staranja i pozvani zainteresovani da otvore vrata djeci, kojoj je zaštita neophodna. Prisutni su pozvani da se, ukoliko imaju želju i mogućnost da djetetu obezbijede njegu, pomoć i uslove za život neophodne za djetetov pravilan rast i razvoj, obrate nadležnom centru za socijalni rad radi daljeg informisanja i podnošenja zahtjeva

Ovom prilikom je pojašnjeno da status hraniteljske porodice može dobiti porodica koja ispuni uslove propisane zakonom, koja je ocijenjena podobnom i koja u toku pripreme i procjene pokaže da može razumjeti i na najbolji mogući način zadovoljiti potrebe djeteta, kao i da hraniteljske porodice, bez obzira da li imaju jednog ili više članova, moraju garantovati da će obezbijediti adekvatnu brigu za dijete u pogledu njegove zaštite, zbrinjavanja i obrazovanja, što je precizirano u nizu zakonskih i podzakonskih akata (Porodični zakon, Zakon o socijalnoj i dječoj zaštiti, Pravilnik o porodičnom smještaju-hraniteljstvu).

Danu otvorenih vrata, prisustvovale su i nesrodničke hraniteljke, dugogodišnje saradnice i partnerke Centra za socijalni rad, gospodja Slavica Tomić i gospodja Dragica Rakočević, koje su upotpunile dogadjaj svojim jedinstvenim iskustvom u hraniteljstvu, jer obje brinu o troje djece bez roditeljskog staranja.

Plan Centra za socijalni rad jeste da se u narednom periodu intenzivira promovisanje hraniteljstva u lokalnoj zajednici, a u saradnji sa mjesnim zajednicama, te je i naredna promocija zakazana za 05.07.2018. godine, u prostorijama MZ Zlatica.

Služba za djecu i mlade, CSR Podgorica.

Ovdje možete preuzeti rješenje o utvrđivanju roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za jul 2018. godine:

 

Da kampanja „ Svako dijete treba porodicu „ i dalje ide putem obezbjeđivanja najadekvatnijeg oblika privremenog smještaja za djecu bez roditeljskog staranja, potvrđuje angažovanje stručnih radnika Centra za socijalni rad Berane i Andrijevica.
Dana 15.06.2018 godine u Beranama i 18.06.2018 godine u Andrijevici sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Centra za socijalni rad održan je Dan otvorenih vrata, u okviru kojeg su promovisane usluge, mjere i radnje koje CSR preduzima kada je u pitanju zbrinjavanje naših najmlađih ali i onih starijih sugrađana čiji je život ometen neadekvatnim porodičnim prilikama ili drugim životnim okolnostima.
Istog dana prisutni su imali priliku da se upoznaju i sa mjeramai radnjama koje u okviru svoje nadležnosti preduzima Centar za socijalni rad, kada je u pitanju zaštita žrtava porodičnog nasilja.
Prisutnima je dat sažet prikaz o ulozi Centra u zaštiti žrtve porodičnog nasilja kao i postupanje CSR u skladu sa donijetim protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici.

IMG 20180615 130308Udruženje Roditelji izdalo je vodič Vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva  , koji treba da pomogne članovima jednoroditeljskih porodica da jednom mjestu dobiju ključne informacije u vezi sa formalnim, pravnim i administrativnim procedurama koji prate proces razvoda, svim izazovima samohranog roditeljstva i usklađivanjem odnosa među bivšim partnerima, prije svega u cilju zaštite djece.

Udruženje Roditelji danas je predstavilo rezultate projekta „Podrška jednoroditeljskim porodicama i jačanje grupe za samopomoć“, kao i vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva, koji je pripremilo u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Vrhovnim sudom Crne Gore.

Izvršna direktorica udruženja Roditelji, Kristina Mihailović je kazala da je poznato da je status jednoroditeljskih porodica nezavidan i da malo što kao društvo radimo da im pomognemo da se izbore sa svim izazovima koji su pred njima.

„Puno je problema sa kojima se suočavaju, počev od finansija, podrške u vaspitavanju djece, bez nekih benefita za zaposlene samohrane roditelje, zatim, naravno pitanje neplaćanje alimentacije, a uz sve to i mnogo nedoumica u primjeni postojećih propisa”, kazala je Mihailović.

Projekatom, koji je podržalo Ministarstvo finansija odnosno Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću, je i oformljena grupa vršnjačkih savjetnika, odnosno samohranih roditelja koji su edukovani da pomažu svima onima koji prolaze ili će tek da prođu kroz slične situacije i javljaju se udruženju Roditelji. Savjetnici sa članovima grupe i svim zainteresovanim roditeljima, održavaju redovne sastanke/radionice svakog drugog četvrtka u prostorijama Udruženja u Podgorici.IMG 20180615 130401

U izradu vodiča, koji je odštampan ali i dostupan u elektronskoj formi na sajtu Roditelji.me, uključeno je bilo nekoliko socijalnih radnika, psihologa, porodičnih psihoterapeuta, advokata, a stručnu pomoč je pružio i Vrhovni sud.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, kazala je da je ova institucija prepoznala značaj porazne statistike kada je u pitanju razvod braka koji u našoj državi ima trend rasta.

Ona je pojasnila da su bračni sporovi u kojima se odlučuje o izdržavanju, čuvanju, vaspitavanju djece hitni, a da se prilikom donošenja odluke sud rukovodi djetetovim najboljim interesom.

Medenica je navela da je Vodič prvi psihološko-pravni priručnik o procedurama razvoda i izazovima samohranog roditeljstva koji daje potpune, jasne i detaljne informacije o braku, porodici i razvodu, njegovoj pravnoj i psihološkoj strani sa posebnim osvrtom na institute medijacije u porodičnim sporovima, ulogu centra za posredovanje i centra za socijalni rad, obavezama suda i principima po kojima odlučuju poslijerazvodnim procedurama, procesima ali i pomoći za roditelje.

Psihološkinja u Centru za socijalni rad Marica Stijepović, kazala je da je Centar prepoznao servise Udruženja, ali i da je Udruženje prepoznalo porodice kojima je potrebna pomoć Centra i upućuje ih kod njih.

Ona smatra neophodnim da postoji neka vrsta informatora koji mogu dati roditelju koji se razvodi ili razmišlja o razvodu da se informišu ali i da bi se smanjio broj nesporazuma , koji nažalost, ponekad postoje između klijenata Centra za socijalni rad i voditelja slučaja.

Dejana Ponoš iz udruženja Roditelji je kazala da, nakon što su se prije dvije godine okupili samohrani roditelji i počeli da dijele svoja iskustva, pružaju jedni drugima savjete i podršku, shvatili su da im treba još znanja. Stoga su prošli edukaciju sa timom koji su činili psiholog, socijalni radnik i pravnik, i povezali se sa institucijama kako bi imali tačne i adekvatne odgovore.

“Od prošlog ljeta održano je preko 20 radionica sa temama prava, socijalnog rada i dječije psihologije, konflikt i stres menadžmenta”, kazala je Ponoš i pojasnila da je se većina tema odnosila na situacije u porodici koje su nastale kao posljedice razvoda jer one nose najviše izazova.

Na tim radionicama stručna lica su obučavala vršnjačke edukatore koji su kasnije to znanje prenosili ostalim članovima Grupe za podršku. Iz udruženja Roditelji su pozvali sve članove jednoroditeljskih porodica, koji imaju nedoumice posebno u toku procesa razvoda i rastanka od partnera, da ih kontaktiraju.

“Svi zajedno imamo isti cilj, da proces razvoda braka bude završen što bezbolnije, brže, kako bi se život djece što prije normalizovao i kako bi se cijela porodica što prije privikla na nove okolnosti”, istakla je Ponoš.

Ona je ukazala da razvodom prestaje bračna uloga ali ne i roditeljska, jer roditelj ostaje roditelj cijeli život.

Preuzeto sa: https://www.roditelji.me/blog/2018/06/15/za-jednoroditeljske-porodice-sada-kljucne-informacije-na-jednom-mjestu/