JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

podgorica logoKomisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe Glavnog grada - Podgorice, objavila je danas Oglas za dodjelu stanova licima u stanju socijalne potrebe.

Pravo učešća imaju lica koja su u smislu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti korisnici prava na materijalno obezbjeđenje porodice kod Centra za socijalni rad. Oglasom će biti ponuđeni većinom jednosobni stanovi, uz dva dvosobna kao I četiri garsonjere.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada - Podgorice, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Uz prijavu na oglas potrebno je podnijeti dokaz o postojećoj stambenoj situaciji - podstanar, stanuje kod srodnika, stanuje u neuslovnom stanu; dokaz o materijalnom stanju; dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva (samo za invalide I kategorije i korisnike pomoći i njege ) - nalaz nadležne ljekarske komisije ili odgovarajuće rješenje; dokaz o samohranosti roditelja ili staratelja; dokaz o dužini korišćenja materijalnog obezbjeđenja porodice kod Centra za socijalni rad - dan, mjesec i godina (gore navedene podatke izdaje Centar za socijalni rad); dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (od opštinskog organa uprave); izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno rođenih (sa konstatacijom o braku) za podnosioca zahtjeva i izvod iz matične knjige rođenih za članove porodičnog domaćinstva; dokaz o dužini prebivališta na području Glavnog grada Podgorica - dan, mjesec i godina (od MUP-a - CB Podgorica).

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada - Podgorice, u roku od 15 dana,zaključno sa 01.08.2017. godine, od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Aktuleni oglas je dio konkretne socijalnu politike Glavnog grada usmjerene u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga i servisa svim građanima u stanju socijalne potrebe. Podsjećamo da je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, u maju ove godine, već uručio ključeve od stanova za 15 porodica u stanju socijalne potrebe.

Realizacijom projekta izgradnje stanova kroz Regionalni stambeni program, u kojem je Glavni grad takođe partner, na trajan i kvalitetan način rješava stambeno pitanje za porodice najranjivijih grupa stanovištva sa Konika.

Glavni grad je za potrebe izgradnje objekata za raseljena lica ustupio oko 13,87 ha približne vrijednosti 4,5 miliona eura na području DUP ’’Konik –Vrela ribnička II’’ i naknadu za komunalno opremanje zemljišta, čime će u mandatu ove gradske uprave biti riješeno najbitnije egzistencijalno pitanje za veliki broj porodica od kojih je većina do sada živjela u jako teškim i gotovo nehumanim uslovima dugi niz godina.

Osim toga, Glavni grad na godišnjem nivou izdvaja preko dva miliona eura za razne aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite ne uključujući milionske vrijednosti zemljišta koje se ustupa za rješavanje stambenih pitanja penzionera, raseljenih lica i realizaciju brojnih drugih projekata koji imaju naglašenu socijalnu komponentu.

PG BIRO

Preuzeto sa: http://www.podgorica.me/vijesti/raspisan-oglas-za-dodjelu-15-stanova-licima-u-stanju-socijalne-potrebe

Save

csrnk 120717 1JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik povodom navoda iznijetih u sredstvima javnog informisanja, a vezano za situaciju u kojoj se nalaze Nikolić Radojica i njegov sin, dajemo sljedeće saopštenje:

Povodom navoda iznijetih tokom jučerašnjeg dana u sredstvima javnog informisanja u kojima je Nikolić Radojica iznio niz netačnih i tendecioznih informacija s ciljem da se pred javnošću dovede u pitanje zakonitost postupanja i rada službenika Centra, a sve stavljajući u politički kontekst, Centar oštro demantuje navedene iskaze.

Ovaj Centar kao ni njegovi službenici zaduženi po ovom predmetu, kao i bilo kom drugom, ni jednu radnju nijesu sproveli dovodeći je u vezu sa političkim događajem.

S posebnom indignacijom odbacujemo tendeciozne navode Radojice Nikolića da smo naše službene radnje sproveli u cilju bilo kakvog političkog konteksta.

Isključiva namjera svih dosadašnjih razgovora sa Radojicom je bila usmjerena ka osnaživanju ove porodice za samostalni život u zajednici, što potvrđuje svaka naša prethodna aktivnost.

Povodom njegovih navoda da je Centar pokrenuo bilo kakav postupak za oduzimanje stana, takođe iste odbacujemo s indignacijom. Napominjemo da pomenuti stan nije u vlasništvu Centra, već lokalne samouprave. Naša obaveza je da sugerišemo da svaki stan u vlasništvu lokalne samouprave, koriste lica i porodice u stanju socijalne potrebe, koje nemaju alternativnih rješenja kao što ih ima Radojica Nikolić.

                                                                                                        

            D I R E K T O R

                                                                                                            mr Ivan Mitrović

ODGOVOR NA PITANJA NOVINARA.PDF

slajder2U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resura 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), realizuje se projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a sprovodi ga konzorcijum WYG International iz Velike Britanije.

U petak, 30. juna 2017. godine održana je evaluaciona radionica projekta tokom koje su predstavljeni primjeri pilotiranja novih metoda rada multidisciplinarnih timova Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad u pristupu ranjivim kategorijama.

Nakon evaluacione radionice uslijedilo je potpisivanje Sporazuma između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad, čiji je opšti cilj unapređenje položaja ranjivih ciljnih grupa nezaposlenih osoba na temelju poboljšanja saradnje CSR i ZZZCG u pružanju mjera socijalne aktivacije te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja. Sporazum su potpisali direktor Zavoda za zapošljavanje, gospodin Suljo Mustafić i direktori područnih jedinica centara za socijalni rad.

3 sporazum 300x158Prisutne je pozdravio Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji je istakao značaj uvođenja novih metoda rada multidisciplinarnih timova u izradi individualnog plana aktivacije radno sposobnih korisnika materijalnog obezbijeđenja, osvrnuvši se na izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Direktor Mustafić takođe je ukazao na značaj potpisivanja sporazuma i uvođenja novih metoda rada, kroz koje će se socijalno integrisati osobe koje pripadaju osjetljivim ciljnim gurpama, s ciljem da im se omogući da se osnaže i razviju sposobnosti za bolju zapošljivost.

-Rad upravo sa ovim ciljnim grupama zahtijeva senzibilan pristup, institucionalnu povezanost, dostupnost institucija. Zajednički ćemo raditi u cilju pružanja podrške građanima koji koriste socijalnu zaštitu, kako bi prevazišli stanje socijalne potrebe i izašli na tržište rada da bi brinuli o sebi i svojoj porodici – kazao je direktor Zavoda.

Prema njegovim riječima Zavod nije institucija koja zapošljava, već posreduje u zapošljavanju, povezuje tražioce posla i poslodavce koji nude radna mjesta. Uloga Zavoda je da poveže značajan broj partnera: poslodavce, nezaposlene, organizatore obrazovanja, lokalne samouprave, lokalne centre za socijalni rad, nevladine organizacije...ukupno 300x152

Zavod i centri za socijalni rad ne mogu biti sami sebi svrha, to su državne institucije, javni servis dostupan svim građanima – zaključio je Mustafić.

Potpisivanje sporazuma unaprijediće saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakao je Ivan Mitrović, direktor Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine.

Save

Nakon uspješne realizacije serije projekata iz oblasti socijalne zaštite u proteklom periodu, opština Nikšić je zahvaljujući Centru za socijalni rad dobila još jedan servis - Savjetovalište za brak i porodicu.

image001

Radi se o projektu koji je započet kroz IPA program prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore oktobra 2016. godine pod nazivom „Zajedno za naše porodice“ - razvoj savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori.

Tim povodom direktor Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik Ivan Mitrović naveo je da se sam projekat ''Savjetovalište za brak i porodicu'' po prvi put uspostavlja u sistemu socijalne zaštite, ali i u nekoj lokalnoj zajednici u Crnoj Gori. Naglasio je i da  je sama ovakva usluga bila prepoznata i nizom zakona, kao neophodna svakoj savremenoj lokalnoj zajednici koja želi da pruži podršku savremenoj porodici da se bori sa savremenim izazovima u sredini u kojoj se nalazi.

„Nikšić ne samo da sustiže, nego i prestiže te lokalne zajednice i zaista iz perspektive današnjeg dana mogu da kažem da će implementacija ove usluge mnogo značiti Centru za socijalni rad kao dodatni servis podrške, a ona će svakako značiti i sistemu socijalne i dječje zaštite ne samo u Nikšiću, nego i u Crnoj Gori, kao jedan pilot servis ove vrste u nekoj lokalnoj zajednici. Ono što je najvažnije, značiće svim korisnicima sistema socijalne i dječje zaštite, prvenstveno Centra za socijalni rad u Nikšiću“, objasnio je Mitrović dodajući da su izvršene edukacije za rad u Savjetovalištu, ali da će nastaviti da pronalaze mehanizme za dodatnu edukaciju.

image002

Predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,  task menadžerka Jadranka Milić istakla je da je ovo jedan od pet projekata koji su podržani u okviru trećeg Poziva za dostavljanje predloga projekata, programa prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore, te da finansijska podrška koju EU pruža ovom projektu iznosi oko 86.000 eura.

„Drago nam je što će građanima Nikšića biti na raspolaganju posvećeni i visoko kvalifikovani profesionalci koji će raditi na prevazilaženju teških situacija koje narušavaju harmonične porodične odnose. Ovaj projekat je okupio partnere sa obje strane granice koji su učestvovali u prepoznavanju sadržaja projekta, njegovom uspostavljanju koristeći sopstvene kadrovske i finansijske resurse, ali i dijelili značajna iskustva i prakse“, zadovoljno kaže ona dodajući da će Evropska unija nastaviti da pruža finansijsku podršku zemljama Zapadnog Balkana kroz redefinisane programe prekogranične saradnje koji su usaglašeni između zemalja učesnica u Novom IPA 2 periodu od 2014. do 2020. godine.

image003

Da je uspostavljanje Savjetovališta od izuzetnog značaja i predstavlja jedan od prioriteta, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, kazala je ispred Opštine Nikšić Slobodanka Roganović.

“Centar za socijalni rad Nikšić koji je i nosilac aktivnosti pruža efikasne i visokokvalitetne usluge u oblasti socijalne zaštite, a o njihovom radu najbolje govore servisi koji su zaživjeli u proteklom periodu ili će zaživjeti u narednom periodu. Uspostavljanje servisa gradskog vešeraja, dnevnih centara, boravaka za stare, pomoći u kući - samo pokazuje koliko se ulaže napora i truda u Centru za socijalni rad u sveobuhvatnu socijalnu zaštitu na lokalnom nivou i to je preporuka za ubuduće“, ističe ona sugurna da će ovi novi servisi zaživjeti i opravdati svoju funkciju.

Sa detaljima prisutne je upoznao menadžer projekta Marko Žižić. On je tom prilikom istakao da su sprovedene brojne pripremne aktivnosti, koje su dovele do toga da se danas zvanično otvori ovo Savjetovalište.

image004

Namijenjeno je supružnicima sa izazovima u bračnom funkcionisanju, porodicama u kojima se pojavljuju situacije zlostavljanja ili zanemarivanja, roditeljima koji žele da unaprijede svoje roditeljske kompetencije, porodicama sa djetetom ili odraslom osobom sa invaliditetom, porodicama sa LGBT članom, djeci, mladima i odraslima sa raznolikim problemima na ličnom planu“, objasnio je Žižić ističući da su uspjeli da obezbijede prostorije u neposrednoj blizini centra grada kako bi usluge koje će pružati bile dostupne što većem broju potencijalnih korisnika.

U ime Centra za socijalni rad Užice Marko Sinđić čestititao je nikšićkim kolegama na početku pružanja usluga, a opštini Nikšić i građanima što su dobili ovako važnu uslugu.

Adresa Savjetovališta je Ulica Jola Piletića 10, a radiće od utorka do četvrtka u periodu od 16h do 19h sa ili bez zakazivanja, dok će se petkom održavati grupni tretmani u istom vremenskom periodu. Usluge informativnog, edukativnog, preventivnog i savjetodavnog karaktera pružaće četiri stručna saradnika.

Save

IMG 1187 250x188Predstavnici Evropske komisije , u petak, 23. juna ,posjetili su Područnu jedinicu ZZZ Herceg Novi i Centar za socijalni rad Herceg Novi u kontekstu projekta “Saradnja ZZZCG i centara za socijalni rad”, kao ugovora o uslugama koji se sprovodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”. Sastanku su, kao predstavnici EK, prisustvovati gdin Lluis Prats, šef Jedinice za međunarodna pitanja u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije (EK) i gđa Petra Corti iz Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije kao i predstavnici ministarstava rada i siocijalnog staranja, ekonomije, te Biroa rada Herceg Novi i Centra za socijalni rad H.Novi.

Na sastanku se govorilo o implementaciji novih metoda rada između CSR i ZZZ CG u procesu socijalne aktivacije. Saradnja CSR i ZZZCG odnosi se na pružanje mjera socijalne aktivacije, te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja. Zajednička procjena potreba korisnika obavlja se na sastancima multidisciplinarnog tima, a na temelju zajedničke procjene potreba korisnika, multidisciplinarni tim priprema predlog mjera i aktivnosti u koje se uključuje korisnik.

U okviru komponente IV program IPA, koga implementira WYG International u okviru projektnih aktivnosti ima 4 komponente.

Komponenta 1 se odnosila na analiziranje postojeće situacije u sektoru socijalne inkluzije, uglavnom u biroima rada ZZZ CG i CSR, ukljućujući i analizu poslovnih rješenja i kapaciteta za aktiviranje i podršku najugroženijih grupa na tržištu rada. Komponenta 3 se odnosila na razvijanje i pripremanje detaljnog sporazuma između ZZZ CG i CSR.

-Ove godine je sprovedena serija radionica i zajednička obuka za ZZZ CG, biroa rada, centara za socijalni rad i predstavnika socijalnih partnera na temu socijalna inkluzija u Crnoj Gori – Komponenta 2. Dok komponenta 4 predstavlja obezbjeđivanje podrške potencijalnim grant aplikantima i korisnicima granta kaže šef Biroa rada Herceg Novi Željko Stožinić.

Projekat se sprovodi na teritoriji Crne Gore. Oformljene tri radne grupe – sjever, centralni dio i jug.

Ovaj projekat je započet u decembru 2015. godine i trajaće 18 mjeseci.

Preuzeto sa: http://www.zzzcg.me/herceg-novi-aktivacija-radon-sposobnih-korisnika-mop-a/

Save

Dana 31.maja 2017. godine, u 13h , u organizaciji Doma Zdravlja ,,Dimitrije Dika Marsenic’’ Danilovgrad, Udruženja penzionera Danilovgrad, Fonda PIO Crne Gore i Centra za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, u prostorijama Dnevnog centra za stare u Spužu, održano je predavanje na temu ,,Svjetski dani bez duvanskog dima predavača dr. Anđele Mitrović. Predavanju je prisustvovala direktorica centra Maja Luketić, korisnici usluga Dnevnog Centra za stare u Danilovgradu i Spužu kao i zainteresovani penzioneri sa područja opštine Danilovgrad .
To je još jedno predavanje u nizu, koje se održava u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite penzionera, a slične aktivnosti se očekuju i u narednom periodu, jednom mjesečno u Dnevnom centru za stare u Danilovgradu, odnosno jednom u dva mjeseca u Dnevnom centru za stare u Spužu.

U srijedu 24. maja sa početkom u 11h u multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis, održana je press konferenciju u okviru projekta Zanatski RE Call centar.
Projekat implementiraju JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Opština Nikšić, a finansiran je od strane Evropske unije posredstvom Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći kroz Operativni program – Razvoj ljudskih resursa 2012-2013, Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ukupna vrijednost projekta je 92.224,00€.
Direktor Centra Ivan Mitrović govorio je o značaju ovog projekta za lokalnu zajednicu i istakao je da su danas svečano potpisani ugovori sa budućim pružaocima usluga u Zanatskom RE Call Centru, koji će proći dvomjesečni program obuke.
Goran Kuševija je istakao značaj projekata koje sprovodi Centar za socijalni rad Nikšić imajući u vidu činjenicu da kroz razvija nove socijalne usluge po prvi put na teritoriji Crne Gore.
Slaven Ćipranić je ukratko govorio o obuci koju će 13 pripadnika RE populacije pohađati a koja počinje danas. Obuka će se sastojati iz dva dijela, teorijskog i praktičnog, a trajaće 44 dana. Nakon završene obuke, polaznici će dobiti sertifikate.
Sonja Nikčević, ispred Opštine Nikšić, je izrazila zadovoljstvo nastavkom uspješne saradnje sa Centrom za socijalni rad. U okviru ovog projekta Opština učestvuje ustupanjem objekta za potrebe Zanatskog centra.
Asistent na projektu, Jelena Kovačević, je detaljno predstavila projekat prisutnima, govoreći o aktivnostima i rezultatima projekta.