JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 17. april 2018 godine:

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka.pdf

 

Monitor Prihvatiliste za beskucnike 160318 1

Monitor Prihvatiliste za beskucnike 160318 2

Dana 19.03.2018. godine, Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goran Kuševija posjetili su JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin sa sjedištem u Mojkovcu kao i područnu jedinicu Kolašin . Tom prilikom direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Sonja Damjanović ih je upoznala sa opštim stanjem u Centru i o korisnicima materijalnih davanja na teritoriji ove dvije opštine. Ukazala je na vrlo blisku saradnju koji Centar u svom radu ostvaruje sa lokalnom samoupravom , obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, Domovima za stara lica u Bijelom Polju i Risnu, Dnevnim Centrom za djecu sa smetnjama u razvoju u Mojkovcu, Dječijim domom "Mladost " Bijela, JU Centom za podršku djeci i porodici u Bijelom Polju i drugim. Prilikom posjete Centara izvršen je i obilazak Dnevnog boravka za stara lica koji je otvoren uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja kao vaninstitucionalni oblik zaštite starih lica,koji pruža usluge i utiče na poboljšanje kvaliteta života starih lica u lokalnoj zajednici, odnosno opštini Mojkovac, na gradskom području.Istom prilikom korisnici navedenog servisa iskazali su visok stepen zadovoljstva pruženim uslugama kao i na opravdanost njegovog postojanja.

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj dječjoj zaštiti:

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka.pdf