JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

NVO Sigurna ženska kuća preduzela je aktivnosti iscrtavanja mape mreže podrške za žrtve nasilja u okviru kampanje KRENIMO ZAJEDNO.

Projekat je podržan od strane Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U toku ove akcije na trotoarima Glavnog grada Podgorica je iscrtana mreža podrške sa logoom i sloganom kampanje koja povezuje institucije sistema – Centar za socijalni rad, Centar bezbjednosti, Sud za prekšaje, Osnovni sud i ženske nevladine organizacije, odnosno institucije koje su u stalnoj saradnji, na istom zadatku, borbe protiv nasilja u porodici.

Konferenecija povodom završetka projekta „ZAJEDNO ZA NAŠE PORODICE“ održana je 16.04.2018. godine u IPC Tehnopolis sa početkom u 12h.
Naime, Savjetovalište za brak i porodicu je usluga koja je u Nikšiću uspostavljena u junu 2017. godine. Razvoj ove usluge obezbijeđen je kroz projekat „Zajedno za naše porodice“ koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.
Projekat u koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Centar za socijalni rad „Užice“ u saradnji sa dvije partnerske organizacije, Psihološkim centrom ABC iz Nikšića i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju, završio se današnjim konferencijom, a po riječima direktora Centra Zorana Vukićevića u Centru su našli način da se ova usluga nastavi pzžati i nakon prestanka finansiranja od strane EU.
Gospođa Jadranka Milić iz Delegacije EU čestitala je na izuzetno uspješnoj implementaciji projekta i izrazila zadovoljstvo što se na ovaj način razvijaju nove usluge i time doprinosi unaprijeđenju života građana, što i jeste cilj.
Gospođa Sonja Nikčević izrazila je zadovoljstvo iz ugla lokalne samouprave što se baš u Nikšiću razvila usluga Savjetovališta, te navela da je zadovoljna što Centar za socijalni rad građanima nudi servise Evropskog standarda.
Menadžer projekta Marko Žižić istakao je da je realizacija svih projektnih aktivnosti uspjesno završena, te da je u Nikšiću zahvaljujući ovom projektu građanima dostupna usluga koju stručni radnici pružaju besplatno. Posebne vrijednosti ovog projekta jesu akreditovani programi obuka koje su stručni radnici prošli, te uključenost i drugih Centara u obuke, kako bi i oni u svojim lokalnim zajednicama razvili uslugu Savjetovalište za brak i porodicu.

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 24. april 2018 godine:

Rješenje o polaganju stručnog ispita.pdf