JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

milica kostic stankovicIskrene pohvale Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore i Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, za prepoznavanje značaja uspostavljanja i jačanja komunikacije sa svojim korisnicima i širom javnošću.


Divim se svim direktorima i radnicima socijalnih centara i ustanova, što pored svog odgovornog, posvećenog i požrtvovanog rada u socijalnom zbrinjavanju dece, bolesnih i starih, nastoje da zadovoljstvo svojih korisnika smatraju prioritetom. U visokorizičnim uslovima svog poslovanja, sa svakodnevnom izloženošću specifičnom radnom okruženju, veliku pažnju posvećuju dodatnim i vanrednim aktivnostima pozitivne komunikacije sa njima, prepuni entuzijazma, humano, donirajući svoje vreme i emocije.


Razmena znanja i iskustava sa njima je više nego dragocena.

 

Ovdje možete preuzeti rješenja o utvrđivanju rokova za polaganje stručnog ispita u oblasti socijlane i dječje zaštite za jun 2018. godine.:

 

 

slika s obuke120518Dana 12. i 13. 05. u Podgorici je održana dvodnevna edukacija Racionalno-emocionalno-bihejvioralna terapija sa djecom i adolescentima u organizaciji TIM Centra iz Novog Sada. Cilj edukacije je sticanje osnovnih teorijskih znanja ali i praktičnih tehnika baziranih na principima racionalno-emocionalne i kognitivno-bihejvioralne terapije u radu sa djecom i adolescentima. Polaznici su bili u prilici da kroz različite praktične vježbe dobiju znanja o definisanju problema i strategijama koje najefikasnije vode emocionalnoj promeni kod dece i adolescenata, ali i motivisanju djeteta i porodice za promjenu. Obuku su pohađale i predstavnice Centra za socijalni rad Podgorica Valentina Miketić, Jelena Obradović i Marica Stijepović.

Povodom Međunarodnog dana porodice, koji se danas obilježava, Centar za socijalni rad Podgorica i Glavni grad Podgorica, otvorili su novi socijalni servis u lokalnoj zajednici – Porodično savjetovalište.

Cilj ovog Pilot projekta je pružanje savjetodavnih, ali i psihoterapijskih usluga porodicama koje su na evidenciji Centra za socijalni rad za koje stručni radnici procijene da su u potrebi za dodatnom, specijalizovanom podrškom.

Porodična terapija će se primjenjivati u radu sa parovima, porodicama ili pojedincima te sa multiproblemskim porodicama kao najčešćim korisnicima Centara za socijalni rad – porodice sa lošim materijalnim statusom, hronično oboljelim članom, djetetom sa smetnjama u razvoju ili poremećajem u ponašanju, a takodje će obuhvatiti i sprovođenje brojnih preventivnih programa sa djecom sa problemima u ponašanju, radionice za djecu iz rizičnih grupa i djecu na smještaju u hraniteljskim porodicama, preventivni tretman sa počiniocima nasilja i slično.

Za otvaranje ovog servisa Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Glavni grad Podgorica su pružili podršku u vidu obezbjeđivanja sredstava za adaptiranje i opremanje prostora, a koji je Centru za socijalni rad Podgorica ustupila porodica Dedović, kojoj se ovom prilikom posebno zahvaljujemo.

Opremanje i adaptacija prostora u ul. Kralja Nikole br. 169, je u toku i realno je očekivanje da će se od 1. juna rad sa korisnicima ove usluge, koji se trenutno obavlja u prostorijama Centra za socijalni rad Podgorica, nastaviti u novim prostorijama.

U mandatu aktuelne gradske uprave, otvoreno je pet novih socijalnih servisa u Glavnom gradu (Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Centar za tretman zavisnica od psihoaktivnih supstanci, Dnevni centar za podršku djeci i porodici u riziku, Prihvatilište za beskućnike i Personalni asistenti za lica sa invaliditetom), a uporedo je značajno poboljšan i veliki broj aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite koje se već duži niz godina realizuju u Glavnom gradu (pomoć i njega u kući starim licima, narodna kuhinja, besplatno ljetovanje i zimovanje na Veruši,
novčana pomoć za nabavku školskog pribora za djecu iz socijalno ugroženih porodica, poklon paketići za novorođenčad i dr.).

PG BIRO