JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE : ZAJEDNIČKIM DJELOVANJEM PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

2732023 1410

Dana 21.03.2023 godine na inicijativu Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica u prostorijama Opštine Berane održan je sastanak predstavnika Opštine Berane, Centra za socijalni rad, Osnovnih škola, Uprave policije i Doma učenika. Tema ovog sastanka bila je vršnjačko nasilje i umrežavanje nadležnih institucija radi rješavanja istog i sprečavanja daljeg širenja.

Tokom sastanka nakon konstruktivne diskusije i aktivnog učešća svih prisutnih kao glavni zaključci navedeni su da je u narednom periodu potrebno realizovati edukativne radionice sa roditeljima i djecom  na temu vršnjačkog nasilja, sprovesti kampanju na nivou lokalne zajednice u cilju boljeg upoznavanja građana i djece šta je vršnjako nasilje, njegove posledice, kome i kada se treba obratiti za pomoć, oformiti međuinstitucionalnu radnu grupu na nivou Opštine sa ciljem umrežavanja i zajedničkog djelovanja.

Istaknut je značaj Nacionalme SOS dječje linije 116-111 koji je dostupan 24h svakim danom i koji služi za pomoč i podršku djeci.

Direktor Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica, gospodin Petar Pajković naveo je da će stručni radnici Centra aktivno kao i do sada nastaviti saradnju  sa nadležnim institucijama  kako bi zajedno dali doprinos u sprečavanju i širenju vršnjačkog nasilja. Pružiće se puna podrška, sa ciljem na preventivnom radu kako ne bi dolazilo do situacija da jedno dijete bude povrijeđeno, omalovažavano i osjećalo se nesigurno u školskom okruženje. Svako dijete je zlata vrijedno jer oni su naša budućnost i naša snaga.

Predsjednik Opštine Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić istakli su da će Opština pružiti punu podršku u preveciji u borbi protiv vršnjačkog nasilja i da smo svi u sistemu odgovorni i da u okviru svojih nadležnosti moramo pružiti maksimum kako bi se svakom djetetu omogućilo sigurno i bezbjedno okruženje.

Direktori i predstavnici škola su istakli da će učiniti sve da se njihovi učenici osjećaju sigurno u školi, te da će nakon analize trenutne situacije na nivou svojih škola preduzeti dalje aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju socijalnih vještina kod učenika.

Uprava policije će pružiti podršku školama, te sarađivati sa nadležnim instuticijama kako bi se nasilje pravovremeno otkrilo i sankcionisalo.

DEBATA: “Sistem socijalne I dječije zaštite je na visokom nivou“

Dana 16.03.2023 godine u Gimnaziji "Panto Mališić" Debatni klub škole realizovao debatu na tezu:

Ovaj dom smatra da je sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori na visokom nivou.

Ova debate realizovana je u saradnji  Centra za socijalni rad Berane I Gimnazije “ Panto Mališić “ i bila je to prilika da svi prisutni čuju konstruktivna mišljenja mladih ljudi o tome šta u sistemu socijalne zaštite u Crnoj Gori ne funkcioniše, šta je dobro, a šta treba učiniti da bi se taj sistem nadogradio i doveo do željenog nivoa.

Debateri su pokazali izuzetnu pripremljenost, uvjerljivost i odlične retoričke sposobnosti i sve potkrijepili adekvatnim argumentima i primjerima.

Tim propozicije činili su:

Milica Đurković,

Aleksa Janičić

i Momčilo Lončar,

a tim opozicije:

Sofija Laban,

Hana Ljuca,

i Maša Milićević.

Sudijski panel u sastavu: Sreten Lutovac, Mila Barjaktarović Jelić i Marko Radojević, jednoglasno je donio odluku da je pobjedu u ovoj debati odnio tim opozicije obrazloživši odluku time da tim propozicije jeste dokazao da sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori funkcioniše ali da nije uspio da dokaže da je ta funkcionalnost na visokom nivou.

Debati su osim učenika, profesora i direktora Gimnazije Dragana Bubanje, direktora Centra za socijalni rad, Petar Pajković, zaposlenih u Centru prisustvovali i  direktori osnovnih škola iz Berana, predstavnici medija, NVO, kao i drugih institucija uključenih u sistem socijalne zaštite i tako na najbolji način učinili da se na širem planu čuje glas mladih ljudi o ovom važnom pitanju.

Po završetku debete, učesnicima je uručen simboličan poklon ispred Centra za socijalni rad a pobjednicima debate,  sponzog restoran “Monte Karlo“ obezbjedio je ručak u svom lokalu. 

Vršnjačko nasilje- međuinstitucionalna saradnja, prevencija i intervencija

Dana 21. marta 2023. godine JU  Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak je realizovao radionicu na temu “Vršnjačko nasilje- međuinstitucionalna saradnja, prevencija i intervencija”. Radionicu su vodili predstavnici Centra za socijalni rad: psiholog Marinko Vujanović, soc. radnice Lucija Zečević i Jelena Anđelić.

Radionica je bila usmjerena na međuinstitucionalnu saradnju, prevenciju i intervenciju kada je riječ o maloljetničkoj delinkvenciji odnosno o vršnjačkom nasilju. Iz Centra su posebno istakli da je bitno da sve relevantne institucije budu uključene u rješavanju ovog problema i u vezi sa tim na radionici su prisustvovali: pedagozi svih gradskih skola, pedagozi i nastavnici JU  Srednje stručne škole i Gimnazije “Tanasije Pejatović”, predstavnici dvije seoske škole JU OŠ Mihajlo Žugić- Odžak i JU OŠ “Radoje Tošić”- Srdanov Grob,  kao i predstavnici Centra za mentalno zdravlje, Opšte bolnice i Uprave policije odnosno inspektori koji rade na liniji maloljetničke  delinkvencije. Učesnicima je omogućeno da interaktivno učestvuju i kroz određene radionice prezentuju ulogu i nadležnost institucije iz koje dolaze.

Takođe, u skladu sa Planom preventivnog  djelovanja Centra za socijalni rad,  u narednim periodu, u saradnji sa skolama  Centar je planirao  da se održe određene radionice  učenicima i njihovim roditeljima  s ciljem podizanja svijesti o pravnim, psihosocijalnim, zdravstvenim i drugim posledicama koje nasilje ima kako za žrtvu tako i za počinioca. 

Dan socijalnog rada – empatija, profesionalna etika i socijalne vještine temelji uspješnosti socijalnog radnika

međunarodni dan socijalnog rada

Danas se obilježava Međunarodni dan socijalnog rada. Tim povodom, za Radio Bar i Bar Info, govorile su direktorica Centra za socijalni rad Bar, Biljana Pajović, voditeljka slučaja u Centru za socijalni rad Bar, Jadranka Dragović i socijalna radnica u Domu zdravlja Bar, Jelena Čejović.

“Ove godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 21. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada. U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada, ovaj dan se obilježava svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta”, objašnjava direktorica barskog Centra za socijalni rad, Biljana Pajović. 

Ona podsjeća da je „humanost na djelu“ sinonim za socijalni rad. Humanost  ili čovječnost je, kako navodi, aktivan odnos prema ljudskim vrijednostima, posebno prema drugim ljudima. Humanost posebno podrazumijeva brigu prema ljudima koji nijesu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe.

“Socijalni rad, osim što je praktična, priznat je i kao naučna disciplina. Iako je kao naučna disciplina relativno mlada (od kraja 19. vijeka) ljudska težnja za opštim blagostanjem i dobročinstvom, kao jezgro socijalnog rada, stara je koliko i ljudski rod. Bitna odlika profesionalnog socijalnog rada jeste i njegova multidisciplinarna naučna zasnovanost. Socijalni radnici pomažu ljudima da se suoče sa mnogim izazovima, mogu da utiču da se život čovjeka promijeni iz korijena”, navodi Pajović.

NASTAVLJENA USPJEŠNA SARADNJA SA CRVENIM KRSTOM

1432023 1910

U prostorijama opštinskog Crvenog krsta održan je sastanak stručnih radnica Centra za socijalni rad Berane sa saradnicima koji su angožovani u realizaciji usluge Pomoć u kući.

Saradnjom  JU Centar za socijalni rad Berane,Andrijevica I Petnjica nastavlja se sprovođenje usluge podrške za život u zajednici – pomoć u kući starijim licima.

Usluga pomoć u kući namijenjena je starijim, hronično oboljelim licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju; usamljenim i nemoćnim starijim osobama, sa teškoćama u samostalnom održavanju domaćinstva koja uslijed nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti nisu u stanju da žive bez pomoći drugih lica.

Postupak za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući pokreće se i ostvaruje preko JU Centar za socijalni rad Berane,Andrijevica I Petnjica  , na zahtjev zainteresovanog lica-korisnika.

U cilju zaštite starih lica kao I za njihov opstanak u zajednici u kontinuitetu će se nastaviti saradnja između ove dvije ustanove.

Direktorka JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Vesna Rajković, gostovala na RTV Mojkovac

932023 1542

Shodno planiranim aktivnostima JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin za tekuću godinu, direktorka navedenog centra Vesna Rajković je dana 08.03.2023.godine,  gostovala na RTV Mojkovac i tom prilikom upoznala građane sa nadležnostima navedene ustanove, programom razvoja za 2023.godinu, novčanim sredstvima koja se izdvajaju od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja za korisnike prava, uz kratak osvrt na izvještaj o radu za prethodnu godinu.

Istačeno je da će i dalje osnovni pravci djelovanja i aktivnosti biti usmjereni ka najosjetljivijim kategorijama stanovništva, tj. djeci i mladima, odraslim i starim licima, žrtvama nasilja u porodici i dr. kao i praćenju i proučavanju socijalnih potreba i problema, iniciranju i organizovanju preventivnih aktivnosti i stvaranju uslova za razvoj mreže usluga socijalne zaštite. Što se tiče programa rada za 2023.godinu, a polazeći od osnovnih principa socijalne zaštite, isti podrazumijeva i počiva na zaštiti, poštovanju i nedjeljivosti ljudskih prava, dostupnosti usluga korisnicima, mogućnosti izbora usluge, participacije i odgovornosti korisnika, kontinuiteta zaštite, profesionalizma i odgovornosti davalaca usluga, sa posebnim akcentom na usluge koje se pružaju.

Nakon osvrta na sve gore pomenute teme, na kraju gostovanja poslata je poruka da je zadovoljavanje potreba i unapređenje kvaliteta života građana krajnji cilj djelatnosti JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti