JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Rožaje

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023

Izvodi od 16.01.- 22.01.2023.

Izvodi za period od 23.01. do 29.01.2023.godine.

Izvodi za period od 30.01. do 05.02.2023.godine.

Izvodi za period od 06.02. do 12.02.2023.godine.

Izvodi za period od 13.02. do 19.02.2023.godine.

Izvodi za period od 20.02. do 26.02.2023.godine.

Izvodi za period od 27.02. do 05.03.2023.godine.

Izvodi za period od 06.03. do 12.03.2023.godine.

Izvodi za period od 13.03. do 19.03.2023.godine.

 


LOKALNI IZBORI 2022.

Izvodi za period od 21.04. do 25.04.2022.godine.

Izvodi za period od 26.04. do 03.05.2022.godine.

Izvodi za period od 04.05. do 09.05.2022.godine.

Izvodi za period od 10.05. do 16.05.2022.godine.

Izvodi za period od 17.05. do 23.05.2022.godine.

Izvodi za period od 24.05. do 29.05.2022.godine.

Izvodi za period od 30.05. do 05.06.2022.godine.

Izvodi za period od 06.06. do 12.06.2022.godine.

Izvodi za period od 13.06. do 19.06.2022.godine.

Izvodi za period od 20.06. do 26.06.2022.godine.

Izvodi za period od 27.06. do 03.07.2022.godine.

Izvodi za period od 04.07. do 10.07.2022.godine.

Izvodi za period od 11.07. do 17.07.2022.godine.

Izvodi za period od 18.07. do 24.07.2022.godine.

Izvodi za period od 25.07. do 31.07.2022.godine.

Izvodi za period od 01.08. do 07.08.2022.godine.

Izvodi za period od 08.08. do 14.08.2022.godine.

Izvodi za period od 15.08. do 21.08.2022.godine.

Izvodi za period od 29.08. do 04.09.2022.godine.

Izvodi za period od 05.09. do 11.09.2022.godine.

Izvodi za period od 12.09. do 18.09.2022.godine.

Izvodi za period od 19.09. do 25.09.2022.godine.

Izvodi za period od 03.10. do 09.10.2022.godine.

Izvodi za period od 10.10. do 16.10.2022.godine.

Izvodi za period od 17.10. do 23.10.2022.godine.

Izvodi za period od 24.10. do 30.10.2022.godine.

Izvodi za period od 31.10 do 06.11.2022.godine.

Izvodi za period od 07.10 do 13.10.2022.godine.

Izvodi za period od 14.11 do 20.11.2022.godine.

Izvodi za period od 21.11 do 23.11.2022.godine.

 

 

Opširnije...

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centar za socijalni rad:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023

Putni nalog od 16.01.-22.01.2023.

Putni nalozi za period od 23.01. do 29.01.2023.godine.

Putni nalozi za period od 30.01. do 05.02.2023.godine.

Putni nalozi za period od 06.02. do 12.02.2023.godine.

Putni nalozi za perod od 13.02. do 19.02.2023.godine.

Putni nalozi za period od 20.02. do 26.02.2023.godine.

Putni nalozi za period od 27.02. do 05.03.2023.godine.

Putni nalozi za period od 06.03.do 12.03.2023.godine.

Putni nalozi za period od 13.03. do 19.03.2023.godine.

 


LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalozi za period od 21.04. do 25.04.2022.godine.

Putni nalozi za period od 26.04. do 03.05.2022.godine.

Putni nalozi za period od 04.05. do 09.05.2022.godine.

Putni nalozi za period od 10.05. do 16.05.2022.godine.

Putni nalozi za period od 17.05. do 23.05.2022.godine.

Putni nalozi za period od 24.05. do 29.05.2022.godine.

Putni nalozi za period od 30.05. do 05.06.2022.godine.

Putni nalozi za period od 06.06. do 12.06.2022.godine.

Putni nalozi za period od 13.06. do 19.06.2022.godine.

Putni nalozi za period od 20.06. do 26.06.2022.godine.

Putni nalozi za period od 27.06. do 03.07.2022.godine.

Putni nalozi za period od 04.07 do 10.07.2022.godine.

Putni nalozi za period od 11.07.do 17.07.2022.godine.

Putni nalozi za period od 18.07.do 24.07.2022.godina.

Putni nalozi za period od 25.07.do 31.07.2022.godine.

Putni nalozi za period od 01.08.do 07.08.2022.godine.

Putni nalozi za period od 08.08.do 14.08.2022.godine.

Putni nalozi za period od 15.08. do 21.08.2022.godine.

Putni nalozi za period od 22.08. do 28.08.2022.godine.

Putni nalozi za period od 29.08. do 04.09.2022.godine.

Putni nalozi za perod od 05.09. do 11.09.2022.godine.

Putni nalozi za period od 12.09. do 18.09.2022.godine.

Putni nalozi za period od 19.09. do 25.09.2022.godine.

Putni nalozi za period od 26.09. do 02.10.2022.godine.

Putni nalozi za period od 03.10. do 09.10.2022.godine - Obavještenje.

Putni nalozi za period od 10.10. do 16.10.2022.godine

Putni nalozi za period od 17.10. do 23.10.2022.godine

Putni nalozi za period od 24.10. do 30.10.2022.godine

Putni nalozi za period od 31.10. do 06.11.2022.godine

Putni nalozi za period od 07.11. do 13.11.2022.godine

Putni nalozi za period od 14.11 do 20.11. 2022.godine

 

Opširnije...