PRAVILNIK O NAČINU SAČINJAVANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA BUDŽETA DRŽAVNIH FONDOVA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ KLASIFIKACIJI RAČUNA ZA BUDŽET CRNE GORE I BUDŽETE OPŠTINA

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE PO GRUPAMA I METODAMA ZA UTVRĐIVANJE AMORTIZACIJE BUDŽETSKIH I VANBUDŽETSKIH KORISNIKA

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA ZA VRSENJE POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM

PRAVILNIK O NACINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIVREMENU SPRIJECENOST ZA RAD I OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJECENOSTI ZA RAD

PRAVILNIK O  NAČINU I POSTUPKU USPOSTAVLJANJA I SPROVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA