Glavni grad i Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore od 1. marta 2018. godine realizuju ovaj projekat, za čiju namjenu su opredijelili 25.000 eura. Ovaj servis je namijenjen osobama sa invaliditetom, koji će biti i kreatori realizacije procesa. Intencija grada je bila da obezbijedi neophodna sredstva za realizaciju servisa i monitoring kroz svoje nadležne organe, a da sam proces u operativnom smislu, kreiraju i koordiniraju oni na koje se servis odnosi, jer će se na taj način obezbijediti najbolji kvalitet u njegovoj realizaciji.
Kroz ovaj servis je obezbijeđeno pet personalnih asistenata. Očekivanja su da će ovaj projekat inspirisati i druge da uzmu učešća u njegovoj realizaciji, posebno kompanije da kroz društveno odgovorno poslovanje nađu načina da finansiraju još asistenata.