U okviru JU Centar ,,Ljubović“ sa implementacijom je otpočeo projekat ,,Dnevni boravak za djecu sa problemima u ponašanju“.

Ovim projektom predviđen je preventivni stručni rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, koja pokazuju određene probleme u ponašanju ili su u riziku da ih ispolje.

Sredstva za rad obezbijeđena su od Ministarstva rada i socijalnog staranja i Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori. Projekat je podržala i Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori.

Metodski kompleksi koji će se primjenjivati u radu sa djecom u dnevnom boravku podrazumijevaju:

  • Pedagoško-didaktičke metode rada (podrška u učenju i izradi domaćih zadataka, podrška u osamostaljivanju preuzimanja školskih obaveza)
  • Grupni rad (socio-pedagoške radionice, kreativne radionice, grupne sastanke sa djecom)
  • Sportsko-rekreativne aktivnosti (grupne sportske aktivnosti, izlete jednom mjesečno)
  • Obezbjeđivanje jednog obroka dnevno.