JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i NVO Centar za prava djeteta Crne Gore, realizuju uslugu “Stanovanje uz podršku”, za mlade koji su bili štićenici Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj. Realizacijom ove usluge omogućiće se lakša integracija korisnika u zajednici.

Predviđene obaveze uključenih institucije se, izmedju ostalog, odnose na: obezbjeđivanje i opremanje stambene jedinice koja će biti data na korišćenje štićeniku, plaćanje režijskih troškova stanovanja, nadzor korisnika koji boravi u stambenoj jedinici, podršku za pronalaženje zaposlenja i razvoj životnih vještina, kao i savjetodavni rad sa korisnikom.