JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica

                                                                     i opštine u okviru Glavnog grada

                                                                    Golubovci i Tuzi

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik