JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica,

                                                                     opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci

                                                                    i opštinu Tuzi

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

U skladu sa članom 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo analitičku karticu sa svih računa JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi:

 

LOKALNI IZBORI U OPŠTINI TUZI 2019. GODINE

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za PJ Tuzi za period od 29.01.2019 do 12.02.2019. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za PJ Tuzi za period od 15.01.2019 do 28.01.2019. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za PJ Tuzi za period od 01.01.2019 do 14.01.2019. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za PJ Tuzi za period od 15.12.2018 do 31.12.2018. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za PJ Tuzi za period od 30.11.2018 do 14.12.2018. godine


PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018. GODINE / LOKALNI IZBORI 2018. GODINE

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 20.01.2018-28.01.2018. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 29.01.2018-04.02.2018. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 05.02.2018-11.02.2018. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 12.02.2018. do 18.02.2018. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 19.02.2018. do 25.02.2018. godine

Spisak isplacenih refundacija naknada zarada za roditeljsko odsustvo za januar 2018. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 26.02.2018. do 04.03.2018. godine

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 05.03.2018. do 11.03.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 12.03.2018. do 18.03.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 19.03.2018. do 25.03.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 26.03.2018. do 02.04.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 02.04.2018. do 09.04.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 09.04.2018. do 15.04.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 16.04.2018. do 22.04.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 23.04.2018. do 29.04.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 30.04.2018. do 06.05.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 07.05.2018. do 13.05.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 14.05.2018. do 20.05.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 21.05.2018. do 27.05.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 28.05.2018. do 03.06.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 04.06.2018. do 10.06.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 11.06.2018. do 17.06.2018. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 18.06.2018. do 24.06.2018. godine.


LOKALNI IZBORI – TUZI 2017.

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 06.09.2017-13.09.2017. godine

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 14.09.2017-20.09.2017. godine

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 21.09.2017-27.09.2017. godine

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 28.09.2017-04.10.2017. godine

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 05.10.2017-11.10.2017. godine

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 12.10.2017.-18.10.2017.godine.

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 19.10.2017-25.10.2017. godine.

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 26.10.2017-01.11.2017. godine.

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 02.11.2017-08.11.2017. godine.

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 09.11.2017-15.11.2017. godine.

Analitička kartica računa CSR Podgorica za period 16.11.2017-22.11.2017. godine.

 

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018. GODINE / LOKALNI IZBORI 2018. GODINE

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 20.01.2018.-28.01.2018. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 29.01.2018.-04.02.2018. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 05.02.2018.-11.02.2018. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 12.02.2018.-18.02.2018. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 19.02.2018.-25.02.2018. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 26.02.2018.-04.03.2018. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 05.03.2018.-11.03.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 12.03.2018.-18.03.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 19.03.2018.-25.03.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 26.03.2018.-01.04.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 02.04.2018.-09.04.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 09.04.2018.-15.04.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 16.04.2018.-22.04.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 23.04.2018.-29.04.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 30.04.2018.-06.05.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 07.05.2018.-13.05.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 14.05.2018.-20.05.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 21.05.2018.-27.05.2018. godine.


LOKALNI IZBORI – TUZI 2017.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 06.09.2017.-13.09.2017. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 14.09.2017.-20.09.2017. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 21.09.2017.-27.09.2017. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 29.09.2017.-04.10.2017. godine

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 05.10.2017.-11.10.2017. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 12.10.2017.-18.10.2017.godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 19.10.2017.-25.10.2017. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 26.10.2017.-01.11.2017. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 02.11.2017.-08.11.2017. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 16.11.2017.-22.11.2017. godine.