JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica,

                                                                     opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci

                                                                    i opštinu Tuzi

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi:

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 20.06.2020. do 28.06.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 29.06.2020. do 05.07.2020. godine.

 

 

Opširnije...

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi:

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 20.06.2020. - 28.06.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 29.06.2020. - 05.07.2020. godine.

 

Opširnije...