JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica,

                                                                     opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci

                                                                    i opštinu Tuzi

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.

Analiticka kartica za period od 16.01.2023. do 23.01.2023 godine.

IZVJEŠTAJ ZA KONTA 23.01.-29.01.

Izvještaj za konta 30.01 - 05.02.

Analitičke kartice 06.02-12.02.

Analiticke kartice od 13.02.2023.godine do 20.02.2023.godine.

Analitičke kartice 20.02-26.02.

Analiticka kartica za period od 27.02.2023. do 06.03.2023.godine.

ANALITICKA KARTICA 06.03.2023.

Analitičke kartice 13.03-19.03.2023.

 

 

 


LOKALNI IZBORI 2022.

Analitičke kartice od 21.04. do 25.04.2022.g

Analiticke kartice od 26.04. do 02.05.2022.g.

Analiticke kartice od 03.05. do 08.05.2022.g.

Analiticke kartice od 09.05. do 16.05.2022.g.

Analiticke kartice od 16.05. do 23.05.2022.g.

Analiticke kartice od 23.05. do 30.05.2022.g.

Analiticke kartice od 30.05. do 06.06.2022.g.

Analiticka kartica od 06.06. do 10.06.2022.g.

Analiticka kartica od 13.06  do 20.06.2022.g.

Analitičke kartice od 20.06. do 27.06.2022.g.

Analitičke kartice od 27.06. do 04.07.2022.g.

Analiticke kartice od 04.07. do 11.07 2022.g.

Analiticke kartice od 11.07. do 18.07.2022.g.

Analiticke kartice od 18.07. do 25.07.2022.g.

Analitička kartica od 25.07. do 01.08.2022.g.

Analitička kartica od 01.08. do 08.08.2022.g.

Analitičke kartice od 08.08. do 15.08.2022.g.

Analitičke kartice od 15.08. do 22.08.2022.g.

 

 

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 20.06.2020. do 28.06.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 29.06.2020. do 05.07.2020. godine.

Analitička kartica racuna CSR Podgorica za period od 06.07.2020. do 12.07.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 13.07.2020. do 19.07.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 20.07.2020. do 26.07.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 27.07.2020. do 02.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 03.08.2020. do 09.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 10.08.2020. do 16.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 17.08.2020. do 23.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 24.08.2020. do 30.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 31.08.2020. do 06.09.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 07.09.2020. do 13.09.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 14.09.2020. do 20.09.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 21.09.2020. do 27.09.2020. godine.

 

 

 

Opširnije...

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.

Putni nalozi za period od 16.01.2023. do 23.01.2023 godine.

Vozila registarskih oznaka PGMN026 i PGCG938 u periodu od 16.01.2023.godine do 23.01.2023.godine nijesu korišćena.

PUTNE LISTE 23.01-29.01.2023.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

Putne liste 30.01 - 05.02.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

Putne liste 06.02-12.02.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

Putni nalozi od 13.02.2023.godine do 20.02.2023.godine.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

Putne liste 20.02-26.02.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

PUTNI NALOG 06.03.

PUTNI NALOG 06.03.2023.

Putne liste 13.03-19.03.2023.

 

 

 

 


LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalozi za četiri službena vozila za period 21.04. do 25.04.2022.g.

Putni nalozi od 26.04. do 02.05.2022.g.

Putni nalozi od 03.05. do 08.05.2022.g.

Putni nalozi od 09.05. do 16.05.2022.g.

Putni nalozi od 16.05. do 23.05.2022.g.

Obavještavamo Vas da za vozilo marke VW CADDY PG CG F98, za period od 16.05. do 23.05.2022.godine, nije bilo izdavanih putnih naloga.

Putni nalozi od 23.05. do 30.05.2022.g.

Putni nalozi od 30.05. do 06.06.2022.g.

Putni nalozi od 06.06. do 10.06.2022.g.

Putni nalozi od 13.06. do 20.06.2022.g.

Putni nalozi od 20.06. do 27.06.2022.g.

Putni nalozi od 27.06. do 04.07.2022.g.

Putni nalozi od 04.07. do 11.07.2022.g.

Putni nalozi od 11.07. do 18.07.2022.g.

Putni nalozi od 18.07. do 25.07.2022.g.

Putni nalozi od 25.08. do 01.08.2022.g.

Putni nalozi od 01.08. do 08.08.2022.g.

Putni nalozi od 08.08. do 15.08.2022.g.

Putni nalozi od 15.08. do 22.08.2022.g.

 

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 20.06.2020. - 28.06.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 29.06.2020. - 05.07.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 06.07.2020. - 12.07.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 13.07.2020. - 19.07.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 20.07.2020. - 26.07.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 27.07.2020. - 02.08.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 03.08.2020. - 09.08.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 10.08.2020. - 16.08.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 17.08.2020. - 23.08.2020. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila CSR Podgorica za period 24.08.2020. - 30.08.2020. godine.

 

Opširnije...