JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica,

                                                                     opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci

                                                                    i opštinu Tuzi

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi:

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 20.06.2020. do 28.06.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 29.06.2020. do 05.07.2020. godine.

Analitička kartica racuna CSR Podgorica za period od 06.07.2020. do 12.07.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 13.07.2020. do 19.07.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 20.07.2020. do 26.07.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 27.07.2020. do 02.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 03.08.2020. do 09.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 10.08.2020. do 16.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 17.08.2020. do 23.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 24.08.2020. do 30.08.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 31.08.2020. do 06.09.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 07.09.2020. do 13.09.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 14.09.2020. do 20.09.2020. godine.

Analiticka kartica racuna CSR Podgorica za period od 21.09.2020. do 27.09.2020. godine.

 

 

 

 


Spisak isplacenih refundacija naknada zarada za porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo za jun 2020. godine.

Spisak isplacenih refundacija naknada zarada za porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo za jul 2020. godine.

 

 

 

Opširnije...