JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Pljevlja i Žabljak

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Shodno naredbi o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim corona virusom ( sl. List CG br14/20 i 15/20), a u cilju izbjegavanja većih gužvi u zatvorenom prostoru, molimo vas da se, do prestanka razloga za sprovođenje posebnih mjera, uzdržavate od dolaska u prostorije Centra za sociajlni rad osim u hitnim slučajevima. Stručne radnike Centra možete kontaktirati putem telefona: 

za opštinu Pljevlja na broj telefona  052/356-676,

za opštinu Žabljak 052/360-151  i

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U slučaju hitnih i neodložnih intervencija možete kontaktirati  prirpavnog radnika, 24 časa dnevno na broj telefona:

za opštinu Pljevlja 067/216-222,

za opštinu Žabljak 067/216-612.

Za prava koja se ostavruju u Centru a koja zahtjevaju lično prisustvo uveden je i korigovan režim ulaska i boravka, pa u prostorije Centra odnosno u prijemnu kancelariju ulazi samo po jednan korisnik, s tim da je rad sa korisnicima ograničen na period od 09:00 do 12:00 časova. 

Podsjećamo vas  na dostupnost sledećih kontakt telefona:

- Sos za žrtve nasilja u porodici 080/111-111

- Nacionalna sos dječija linija 116111

- Crveni krst Crne Gore  069/194-447  069/194-476

Takođe, koristimo priliku da se zahvalimo sugrađenimja koji su prepoznali ozbiljnost situacije i svoje zahtjeve dostavljaju putem mail-a i telefona. 

 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK

 

Prostorije područne jedinice Žabljak

 Istorijat Centra za socijalni rad za Pljevlja i Žabljak:

 

 JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak formirana je 30.09.1990. godine radi pružanja različitih vidova, mjera i usluga i socijalne i porodično-pravne zaštite, u skladu sa opštim aktom ustanove, Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Porodičnim zakonom i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Osnivač ustanove je Vlada Crne Gore. Prostorije centra za socijalni rad Pljevlja se nalaze u ul. Vuka Karadžića br.42, opština Pljevlja. Prostorije područne službe Žabljak se nalaze na Tgu Durmitorskih ratnika bb, Žabljak.

 JU Centar za socijalni rad je stručna institucija koja se bavi problematikom socijalne i porodično pravne zaštite.Po svojoj ulozi,sadržaju i metodu rada on spada u društvene istitucije od izuzetnog značaja. One su izrasle iz potrebe pojedinaca i porodica da uz pomoć stručnih institucija društva savladaju svoje životne probleme koje nisu u stanju da uspešno savladaju i da putem naučnih saznanja, praćenjem i predupređenjem nastajanja socijalno-patoloških pojava stvore uslovi za zdraviji odnos pojedinca, porodice i društva.

 

Osnovni ciljevi razvoja novih standarda Centra za socijalni rad usmereni su na:

• poboljšanju nivoa zaštite za posebno osetljive grupe djece, odraslih i starih lica;
• povećanju efikasnosti stručnog rada i dostupnosti usluga korisnicima;
• podizanje profesionalne kompetencije stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.

 

U cilju razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad su usmjerene na:

• stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih,efikasnih i ekonomičnih usluga građanima,
• poštovanje standarda najboljeg interesa porodice i posebno djece i starih i svih drugih posebno osetljivih grupacija stanovništva,
• uspostavljanje pluralizma usluga u partnerstvu vladinog i nevladinog sektora,
• realizaciju podrške korisnicima uz uvažavanje ljudskog dostojanstva i njihovog prava na izbor usluga u postupku i odlukama.