JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Pljevlja i Žabljak

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

 

POMOĆI 2020. GODINA

Jednokratne novčane pomoći za januar 2020. godine.xlsx

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018. / LOKALNI IZBORI 2018.

Analitička kartica 22.01.-29.01.2018.

Analitička gerento 22.01.-29.01.2018.

Analitička kartica za 29.01.2018 - 05.02.2018.godine.

Analitička kartica gerento za 29.01.2018 - 05.02.2018.godine.

Analitička kartica 05.02. do 11.02.2018.

Analitičke gerento 05.02. do 12.02.2018.

Analitička kartica od 12.02.do 18.02.2018.

Analitička kartica gerento 12.02.2018 do 18.02.2018.

Analitičke kartice za period 19.02. do 25.02.2018.

Analitička-gerento od 19.02. do 25.02.2018.

Analitička kartica gerento od 26.02. do 04.03.2018. (1)

Analitička kartica gerento od 26.02. do 04.03.2018. (2)

Analitička kartica od 05.03. do 11.03.2018.

Analitička kartica gerento 05.03. do 11.03. 2018.

Analitičke kartice za period 12.03.2018 do 18.03.2018.

Analitičke kartice gerento od 12.03.2018 do 18.03.2018.

Analitička kartica za period 19.03. do 25.03.2018.

Analitička kartica gerengo od 19.03. do 25.03.2018.

Analitičke kartice od 26.03.2018 do 01.04.2018.

Analitičke kartice za gerento od 26.03.2018 do 01.04.2018.

Analitička kartica od 02.04.2018 do 09.04.2018.

Analitička kartica gerento od 02.04.2018 do 09.04.2018.

Analitička kartica za period 09.04.2018 do 15.04.2018.

Analitička kartica gerento od 09.04.2018 do 15.04.2018.

Analitička kartica za period od 16.04.2018 do 22.04.2018.

Analitička kartica gerento od 16.04.2018. do 22.04.2018.

Analitičke kartice od 23.04.2018 do 29.04.2018.

Analitička kartica-gerento od 23.04.2018 do 29.04.2018.

Analitičke kartice za period 30.04.do 06.05.2018.

Analitičke kartice - gerento za period 30.04. do 06.05.2018.

Analitičke kartice za period 07.05.2018 do 13.05.2018.

Analitičke kartice gerento za period 07.05.2018 do 13.05.2018.

Analitičke kartice od 14.05.2018 do 20.05.2018.

Analitička kartica gerento od 14.05 do 20.05.2018.

Analitičke kartice za period 21.05.2018 do 27.05.2018.god.

Analitička kartica-gerento za period od 21.05.2018 do 27.05.2018.god.

Analitička kartica za period od 28.05.2018 do 03.06.2018.god.

Analitička kartica - gerento za period od 28.05. do 03.06.2018.god.

Analitičke kartice za period 04.06.2018 do 10.06.2018.

Analaitička kartica za gerento za period 04.06.2018 do 10.06.2018.

Analitičke kartice za period 11.06.2018 do 17.06.2018.

Analitičke kartice-gerento od 11.06.2018 do 17.06.2018.