Projekat se realizuje od 17.10. 2016. godine do 16.04.2018. godine. Četiri stručna radnika pružaće klijentima usluge savjetovanja, svakog radnog dana u terminu od 16:00h do 19:00h. Za potrebe Savjetovališta koristiće se prostorije Dnevnog boravka za stare III.

Porodično savjetovanje je grana psihoterapije koja se bavi porodicama i parovima u intimnim odnosima kako bi podstakla promjenu i razvoj. Ima za cilj da inicira promjenu u smislu sistema interakcija između članova porodica. Ova vrsta usluge biće uspostavljena u okviru Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik. To je nova vrsta usluge u Crnoj Gori s obzirom da Crna Gora nema Savjetovalište a biće organizovano po ugledu na Savjetovalište u Užicama. Angažovano osoblje biće obučeno kroz akreditovani program za savjetovanje, što je novitet za naš sistem socijalne zaštite. Dodatni benefit biće činjenica da će, tokom cjelokupnog trajanja, kroz projekat biti pruženi podrška, uputstva kao i ekspertiza za lokalne aktere koji će planirati, izrađivati, upravljati i pružati usluge kroz Savjetovalište za porodicu.