JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Nikšić, Plužine i Šavnik

previous arrow
next arrow
Slider

Projekat se realizuje od 17.10. 2016. godine do 16.04.2018. godine. Četiri stručna radnika pružaće klijentima usluge savjetovanja, svakog radnog dana u terminu od 16:00h do 19:00h. Za potrebe Savjetovališta koristiće se prostorije Dnevnog boravka za stare III.

Porodično savjetovanje je grana psihoterapije koja se bavi porodicama i parovima u intimnim odnosima kako bi podstakla promjenu i razvoj. Ima za cilj da inicira promjenu u smislu sistema interakcija između članova porodica. Ova vrsta usluge biće uspostavljena u okviru Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik. To je nova vrsta usluge u Crnoj Gori s obzirom da Crna Gora nema Savjetovalište a biće organizovano po ugledu na Savjetovalište u Užicama. Angažovano osoblje biće obučeno kroz akreditovani program za savjetovanje, što je novitet za naš sistem socijalne zaštite. Dodatni benefit biće činjenica da će, tokom cjelokupnog trajanja, kroz projekat biti pruženi podrška, uputstva kao i ekspertiza za lokalne aktere koji će planirati, izrađivati, upravljati i pružati usluge kroz Savjetovalište za porodicu.

Strategija razvoja socijalne zaštite starih lica 2013-2016. godina, usmjerena je na omogućavanje starijim i starim osobama da ostanu aktivni članovi društva koliko god je to moguće, da slobodno biraju svoj stil života i da vode nezavisan život u svom domu i prirodnom okruženju koliko god je to moguće. Otvaranjem servisa Geronto domaćice - pomoć u kući u opštinama Nikšić, Plužine i Šavnik, doprinijeli bi boljem kvalitetu života starih lica na ovim teritorijama.
Ovom uslugom planirano je da se obuhvate: domaćinstva od kojih prioritet imaju ona sa jednim ili sa dva člana i to: lica starija od 65 godina koja imaju prebivalište u ruralnim/seoskim područjima; lica starija od 65 godina koja nijesu u stanju da se sama o sebi staraju; samohrana lica starija od 65 godina tj. lica koja nemaju srodnike koji su po zakonu dužni da se o njima staraju; lica mlađa od 65 a starija od 60 godina, pod uslovom da su samohrana i lica sa invaliditetom; samohrana lica koja su koriisnici MO i oni koji su na rubu siromaštva kao i nezaposlena lica koja se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.