JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Nikšić, Plužine i Šavnik

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Zahtjev o slobodnom pristupu informacijama od UMHCG od 2.04.2021. godine kao i Obavještenje Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik od 8.04.2021. godine kojim je podnosiocu zahtjeva odgovoreno o jednom dijelu zahtjeva i Rješenje ovog Centra od 8.04.2021. godine kojim je dozvoljen jedan dio tražene informacije na način što su dostavljene tabele.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama.pdf

Obavještenje i Rješenje.pdf

T. NJ. ŽALBE Tabela (1)izvršeno br_.pdf

Tabela žalbe DNJP, LI 2020. izvršeno brisanje.xlsx