JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Nikšić, Plužine i Šavnik

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

 

POMOĆI 2020. GODINA

JNP za januar 2020.god..xlsx

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Analiticke kartice za period od 20-28.01.2018.godine.

Analiticke kartice za period od 29.01-04.02.18. godine.

Analiticke kartice za period od 05.02-11.02.18.godine.

Analiticke kartice za period od 12.02-18.02.18. godine.

Analitičke kartize za period od 19.02-25.02.18.godine.

Analiticke kartice za period 26.02-04.03.2018. godine.

Analiticke kartice za period od 05.03-11.03.18. godine.

Analiticke kartice za period od 12-18.03.2018. godine.

Analiticke kartice za period od 19-25.03.2018. godine.

Analiticke kartice za period od 26.03-01.04.18. godine.

Analitičke kartice za period od  02.04.-08.04.2018.godine.

Analiticke kartice za period od  09.04.15.04.2018. godine.

Analiticke kartice za period od 16-22.04.2018. godine.

Analiticke kartice za period od 23.04-29.04.2018. godine.

Analiticke kartice za period od 30.04-06.05.2018. godine.

Analiticke kartice za period od 07.05-13.05.2018.godine.

Analiticke kartice za period od 14.05-20.05.2018. godine.

Analiticke kartice za period od 21.05-27.05.2018. godine.

Analitičke kartice za period od 28.05.-03.06.2018.godine.

Analiticke kartice za period od 04.06.-10.06.2018.godine.


LOKALNI IZBORI 2017

Analiticke kartice za period od 04.01. - 10.01.2017. godine.

Analiticke kartice za period od 11.01.-17.01.2017. godine.

Analiticke kartice za period od 18.01.-24.01.2017. godine.

Analiticke kartice za period od 25.01.-31.01.2017. godine.

Analitičke kartice za period od 01-07.02.2017. godine.

Analiticke kartice za period od 08.02-14.02.2017.godine.

Analiticke kartice za period od 15.02-21.02.2017. godine I dio

Analiticke kartice za period od 15.02-21.02.2017. godine II dio

Analiticke kartice za period od 22.02. - 28.02.2017. godine.

Analiticke kartice za period od 01.03. do 07.03.2017. godine.

Analiticke kartice za period od 08.03-14.03.2017. godine.

Analitičke kartice za period od 15.03-21.03.2017. godine.

Analiticke kartice za period od 22-28.03.2017.godine.

Analiticke kartice za period od 29.03-04.04.2017. godine.

Analiticke kartice za period od 05.04.2017. do 11.04.2017. godine.

Analiticke kartice za 12.04.2017. godine.

 

Na osnovu člana 32. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Nalozi za sluzbena putovanja za period od 20-28.012018.godine.

Putni nalozi za period od 29.1-04.02.18. godine.

Putni nalozi za period od 05.02-11.02.18.

Putni nalozi za period od 12.02-18.02.18. godine.

Putni nalozi za period od 19.02.-25.02.2018. godine.

Nalozi za sluzbeno putovanje za period od 26.02-04.03.2018.godine

Putni nalozi za period od 05.03-11.03.2018. godine

Putni nalozi za period od 12-18.03.2018. godine.

Putni nalozi za period od 19.03-25.03.2018. godine.

Putni nalozi za period od 26.03-01.04.2018. godine.

Putni nalozi 02.04.-08.04.2018.godine.

Putni nalozi 09.04.-15.04.2018.godine.

Putni nalozi za period od 16-22.04.2018. godine.

Putni nalozi za period od 23.04-29.04.2018. godine.

Dopuna putnih naloga za period od 23.04-29.04.2018. godine.

Putni nalozi za period od 30.04-06.05.2018. godine.

Putni nalozi za period od 07.05-13.05.2018. godine.

Putni nalozi za period od 14.05-20.05.2018. godine.

Putni nalozi za period od 21.05-27.05.2018. godiine.


LOKALNI IZBORI 2017

Putni nalozi za period od 04.01. - 10.01.2017. godine.

Putni nalozi za period od 11.01.-17.01.2017. godine.

Putni nalozi za period od 18.01.-24.01.2017. godine.

Putni nalozi za period od 25.01.-31.01.2017. godine.

Putni nalozi za period od 01.02-07.02.2017.godine.

Putni nalozi za period od 08.02-14.02.2017.godine.

Putni nalozi za period od 15.02.-21.02.2017. godine.

Putni nalozi za period od 22.02. - 28.02.2017. godine.

Putni nalozi za period od 01.03-07.03.2017. godine.

Putni nalozi za period od 08.03-14.03.2017. godine.