JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Mojkovac i Kolašin

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

932023 1542

Shodno planiranim aktivnostima JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin za tekuću godinu, direktorka navedenog centra Vesna Rajković je dana 08.03.2023.godine,  gostovala na RTV Mojkovac i tom prilikom upoznala građane sa nadležnostima navedene ustanove, programom razvoja za 2023.godinu, novčanim sredstvima koja se izdvajaju od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja za korisnike prava, uz kratak osvrt na izvještaj o radu za prethodnu godinu.

Istačeno je da će i dalje osnovni pravci djelovanja i aktivnosti biti usmjereni ka najosjetljivijim kategorijama stanovništva, tj. djeci i mladima, odraslim i starim licima, žrtvama nasilja u porodici i dr. kao i praćenju i proučavanju socijalnih potreba i problema, iniciranju i organizovanju preventivnih aktivnosti i stvaranju uslova za razvoj mreže usluga socijalne zaštite. Što se tiče programa rada za 2023.godinu, a polazeći od osnovnih principa socijalne zaštite, isti podrazumijeva i počiva na zaštiti, poštovanju i nedjeljivosti ljudskih prava, dostupnosti usluga korisnicima, mogućnosti izbora usluge, participacije i odgovornosti korisnika, kontinuiteta zaštite, profesionalizma i odgovornosti davalaca usluga, sa posebnim akcentom na usluge koje se pružaju.

Nakon osvrta na sve gore pomenute teme, na kraju gostovanja poslata je poruka da je zadovoljavanje potreba i unapređenje kvaliteta života građana krajnji cilj djelatnosti JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin.

281222 0657Stručne radnice Centra za socijalni rad Mojkovac Peruničić Mijoljka, Ćorić Dubravka i Damjanović Sonja su u sali JU OŠ “Aleksa Đilas – Bećo”, 21.decembra.2022.godine, održale tribinu na temu „Vršnjačko nasilje”, kojoj su prisustvovali  Članovi Đačkog parlamenta i Zajednice učenika kao i drugi učenici zainteresovani za navedenu temu.

Istom prilikom, učenici su upoznati sa nadležnostima i ulogama institucija u sprečavanju nasilnog ponašanja kod mladih, o ulozi MUP-a i Centra za socijalni rad u procesuiranju i intervenciji u oblasti vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije, o mjerama prevencije i tretmana, kao i kazneno-pravnoj zaštiti u pogledu ove vrste nasilja.

Takođe, pružena im je prilika da interaktivno učestvuju i  nauče kako da prepoznaju vršnjačko nasilje, sve njegove oblike, na koji način da reaguju ukoliko do njega dođe, bez obzira na to da li su učesnici ili posmatrači, dok su posebno interesovanje  iskazali na temu nasilje nad djecom u porodici.

Na obostrano zadovoljstvo, postignut je dogovor da se u narednom periodu, organizuje slična tribina, sa nekom novom temom, po izboru đaka.

To je moto kampanje JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, koju sprovodi u okviru Dana otvorenih vrata na temu Hraniteljstva.

17922 0903

Cilj je da se javnost i građani upoznaju zašto je značajno da dijete živi u porodici? 

Cilj je da sva djeca bez adekvatnog roditeljskog staranja, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, vaspitno zapuštena djeca I djeca sa smetnjama u razvoju, budu zbrinuta I da odrastaju kao sva druga djeca u porodičnoj atmosferi. 

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite djeteta koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Hraniteljska porodica njeguje dijete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, i na taj način mu pruža prijeko potrebnu toplinu porodičnog doma. Da bi dijete odrastalo srećno potrebno je da odrasta u toplom porodičnom okruženju koje na najbolji mogući način podstiče njegov pozitivan fizički, mentalni i emocionalni razvoj što ne mogu pružiti ni najuslovnije insititucije. 

Za razliku od Usvojenja u kojem se stvara veza koja je jednaka onoj koja postoji između roditelja i djece, hraniteljstvo prvenstveno predstavlja privremeni oblik zaštite djeteta u periodu dok se njegova porodica ne rehabilituje ili dok mu se ne pronađu usvojitelji. Država je dužna da obezbijedi naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici. 

Da bi se postalo hranitelj moraju biti ispunjeni određeni uslovi, odnosno hranitelj može biti osoba koja ima želju i mogućnost da djetetu obezbijedi uslove za život neophodan za njegov pravilan rast i razvoj. Centar za socijalni rad vrši procjenu i odabir hranitelja u skladu sa važećim zakonskim propisima. Tom prilikom se procjenjuju kapaciteti porodice za brigu o djetetu- motivacija i senziblitet potencijalnih hranitelja , skladnost odnosa u porodici i minimum neophodnih socijalno ekonomskih uslova za prijem djeteta u porodicu. 

Da bi se postalo hranitelj i pomoglo djetetu koje je ostalo bez porodične njege potrebno je podnijeti zahtjev za smještaj djeteta na hraniteljstvo nadležnom Centru za socijalni rad. Stručni tim Centra vrši procjenu podobnosti zainteresovanih porodica, a porodice koje zadovolje uslove propisane Zakonom dobijaju Licencu za vršenje hraniteljstva. Na osnovu procjene individualnih potreba djeteta i kapaciteta određene hraniteljske porodice, Centar za socijalni rad određuje kojem djetetu odgovara koja hraniteljska porodica. 

Centar za socijalni rad hraniteljskim prodicama obezbjeđuju podršku kako bi ojačale njihove kapacitete i pomogli da na najbolji mogući način brinu o djetetu. Podrška se sastoji od savjetodavnog rada sa hraniteljskom porodicom i djetetom, kontinuirane obuke prije, tokom i nakon smještaja djeteta u novu porodicu, podrške u rješavanju problema, kao i materijalne podrške od strane države.

Dužnost hranitelja je da brinu o zdravlju, bezbjednosti, razvoju i obrazovanju djeteta, kao i da pružaju podršku djetetu u sticanju vještina koje su mu neophodne za uspješan samostalan život i rad. Da njeguju identitet djeteta i odnos sa njegovom biološkom porodicom dok se dijete nalazi na hraniteljstvu. 

Sve naprijed navedeno odnosi se na djecu kojoj je potrebno da njihovo djetinjstvo koje treba da bude najljepši dio života i odrastanja provedu u sigurnom I bezbjednom porodičnom okruženju, koje će da im pomogne da se okrenu svjetlijoj budućnosti. 

Cilj kampanje je da se građanima Mojkovca objasni da je dovesti dijete o kojem se ne staraju njegovi roditelji iz određenih razloga u svoju porodicu, dati mu svoj dom i prihvatiti ga kao svoje, u suštini predstavlja visoku ljudsku vrijednost i humanost, solidarnost, poštovanje i razumijevanje potreba drugih. 

Naši sugrađani  mogu dobiti sve informacije i dodatna pojašnjenja od strane stručnih radnika ovoga Centra. Apelujemo na naše sugrađane da se jave, jer je hraniteljstvo jedna plemenita stvar i da zajedničkim snagama povećamo broj hraniteljskih porodica kako bi svu djecu smjestili u toplo porodično okruženje,za naš Portal saopštile su  stručne radnice Centra za socijalni rad, Maja Peruničić i Sonja Damjanović.

preuzeto sa: https://novinesjevera.me/budite-humani-postanite-hranitelji/

20072022Dana 25.07.2022.godine, u okviru održavanja “Dana zaštitnika”, opštinu Mojkovac a ujedno i JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, pored ostalih institucija, posjetio je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa svojim saradnicima.

Sa direktoricom ovoga Centra Vesnom Rajković  razgovarano je o oblastima koje su od interesovanja za praksu rada zaštitnika, kao što su predmeti porodičnog nasilja, maloljetnička delikvencija, povjeravanje djece i sl.

 

Dana 31.05.2022.godine, na gradskom trgu u Mojkovcu, u okviru Dana otvorenih vrata, organizovana je Promocija hraniteljstva  pod sloganom „Svako dijete treba porodicu“.

Građani su tom prilikom kako od strane stručnih radnika tako i kroz promotivni materijal upoznati sa privremenim oblikom zaštite djece koja nemaju adekvatno roditeljsko staranje.

Poslata je poruka da dati djetetu dom i prihvatiti ga kao svoje, predstavlja ljudsku vrijednost koja se iskazuje kao humanost, solidarnost, poštovanje i razumijevanje potreba drugih.

 

Centru za socijalni rad Mojkovac je od strane marketa Panorama, donirano 90 novogodišnjih poklona, koji su od strane Deda Mraza uručeni djeci iz porodica u stanju socijalne potrebe.

Ovim putem izražavamo zahvalnost gore navedenom marketu iz Mojkovca, na humanom gestu kojim su uveselili i uljepšali predstojeće praznike našim mališanima.

U opštini Kolašin, počeo je sa radom Dnevni boravak za stare.

Za navedenu svrhu, od strane Lokalne samouprave, ustupljen je na korišćenje prostor veličine oko 80m2, koji se nalazi u ulici Jagoša Simonovića.

Usluge koje će se pružati su: organizovanje društvenih igara, dnevno posluženje, topli obrok, dnevna štampa, svakodnevna psihosocijalna podrška stručnih radnika Centra za socijalni rad, organizovanje izleta, pružanje sitnih medicinskih usluga u saradnji sa nadležnim Domom zdravlja kao i realizacija radionica u saradnji sa osnovnim školama u navedenoj opštini.

070721 1418

070721 1419U skladu sa Planom aktivnosti za održavanje Dana otvorenih vrata, Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin sa sjedištem u Mojkovcu je realizovao navedenu aktivnost dana 28.06.2021.godine i 30.06.2021.godine.

Naime, direktorica Centra je gostovanjem na Radio televiziji Mojkovac upoznala javnost sa temama od posebnog značaja za društvenu zajednicu i to „Razvoj hraniteljstva“, sa akcentom na hraniteljstvo za djecu sa smetnjama u razvoju i „Nasilje u porodici“, sa posebnim akcentom na zabranu tjelesnog kažnjavanja djece i vršnjačko nasilje.

7220 224Mljekara „Nika“ iz Nikšića donirala je Centru za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin  135 paketa mliječnih proizvoda  ukupne vrijednosti  858e . Tom prilikom je u Centru za socijalni rad u Mojkovcu  uručeno  63 paketa , dok je  u Područnoj jedinici Kolašin uručeno 72.

Donacija će se distribuirati  korisnicima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin izražava zahvalnost nikšićkoj mljekari „Nika“ na uručenoj donaciji koja je pokazatelj humanosti i solidarnosti koju kao društvo posjedujemo.

U cilju socijalne inkluzije i prevazilaženja  međugeneracijskog jaza, u prostorijima Dnevnog boravka za stara lica, u opštini Mojkovac, realizovana je likovna radionica u kojoj su učestvovali korisnici navedenog servisa i učenici VII I VIII razreda, a sve u skladu sa  Memorandumom o razumijevanju zaključenom između JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin i JU OŠ “Aleksa Đilas Bećo” u Mojkovcu.