JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Mojkovac i Kolašin

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

070721 1418

070721 1419U skladu sa Planom aktivnosti za održavanje Dana otvorenih vrata, Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin sa sjedištem u Mojkovcu je realizovao navedenu aktivnost dana 28.06.2021.godine i 30.06.2021.godine.

Naime, direktorica Centra je gostovanjem na Radio televiziji Mojkovac upoznala javnost sa temama od posebnog značaja za društvenu zajednicu i to „Razvoj hraniteljstva“, sa akcentom na hraniteljstvo za djecu sa smetnjama u razvoju i „Nasilje u porodici“, sa posebnim akcentom na zabranu tjelesnog kažnjavanja djece i vršnjačko nasilje.

7220 224Mljekara „Nika“ iz Nikšića donirala je Centru za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin  135 paketa mliječnih proizvoda  ukupne vrijednosti  858e . Tom prilikom je u Centru za socijalni rad u Mojkovcu  uručeno  63 paketa , dok je  u Područnoj jedinici Kolašin uručeno 72.

Donacija će se distribuirati  korisnicima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin izražava zahvalnost nikšićkoj mljekari „Nika“ na uručenoj donaciji koja je pokazatelj humanosti i solidarnosti koju kao društvo posjedujemo.

U cilju socijalne inkluzije i prevazilaženja  međugeneracijskog jaza, u prostorijima Dnevnog boravka za stara lica, u opštini Mojkovac, realizovana je likovna radionica u kojoj su učestvovali korisnici navedenog servisa i učenici VII I VIII razreda, a sve u skladu sa  Memorandumom o razumijevanju zaključenom između JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin i JU OŠ “Aleksa Đilas Bećo” u Mojkovcu.

image001image002Dana 03.11.2019.godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Mojkovac i Kolašin uručena je donacija djeci iz porodica u stanju socijalne potrebe.
Inicijator donatorske akcije je bio Vuk Rakočević, konzul u ambasadi Crne Gore u Srbiji, koji je u saradnji sa Omerom Omerovićem , vlasnikom tekstilne fabrike u Lazarevcu, uručio donaciju koja se ogledala u garderobi prilagođenoj uzrastu djece, igračkama i ruksacima. Tom prilikom obuhvaćeno je 100 djece iz opštine Mojkovac i 80 djece iz opštine Kolašin.
Preduzetniku i donatoru riječi zahvalnosti uputili su direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Sonja Damjanović i rukovodilac područne jedinice Kolašin Duško Šćepanović.
Prilikom posjete najavljeno je od strane donatora da će se i u narednom periodu nastaviti sa sličnim humanitarnim akcijama.

09019 109019 2Shodno Memorandumu o razumijevanju, zaključenom između JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin i JZU Doma zdravlja „Boško Dedejić“ u Mojkovcu, za korisnike Dnevnog boravka za stara lica realizovana je predviđena aktivnost kontrola nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska. Cilj navedene aktivnosti koja će se realizovati jednom u šest mjeseci je kvalitetnija zaštita korisnika i obezbjeđivanje dostupnosti zdravstvenih usluga.

U Dnevnom boravku za stare organizovana je proslava povodom novogodišnjih i božićnih praznika.
Korisnike su posjetili predsjednik opštine Mojkovac Ranko Mišnić sa svojim saradnicima i predstavnici Centra za socijalni rad, i istom prilikom im uručili poklone.
Predsjednik opštine pozdravio je korisnike, čestitao predstojeće praznike i poželio da što duže koriste usluge Dnevnog boravka za stare, a lokalna uprava i nadležno Ministarstvo će se pobrinuti da uslovi u njemu budu sve bolji.
Direktorica Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Sonja Damjanović se pridružila čestitkama i najavila nove sadržaje za korisnike u narednoj godini. Korisnici su iskazali zahvalnost na posjeti i uručenim poklonima.

fotografija za hraniteljstvo mojkovac 121218Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, održao je promociju hraniteljstva, učešćem Vesne Rajković voditeljke slučaja na lokalnoj radio stanici Mojkovac.
Cilj promocije bio je informisanje javnosti o tome šta je hraniteljstvo, koje uslove treba da ispuni porodica odnosno pojedinac da bi postao hranitelj, šta dobija hraniteljska porodica odnosno hranitelj za usluge koje pruža kao i u kojoj mjeri je zastupljeno hraniteljstvo u opštini Mojkovac.
Slušaocima je poslata poruka da je hraniteljstvo human čin, da hranitelj preuzima plemenitu i humanu odgovornost za razvoj djeteta kojem je ta pomoć neophodna, kao i da ima za cilj da djeci bez roditeljskog staranja omogući adekvatnu i kvalitetnu zaštitu, prije svega pravnu pomoć i mogućnost da žive u porodičnom okruženju.

fotografija 1 dan otvorenih vrata mojkovacU sali skupštine opštine Mojkovac, 26.10.2018. godine održan je „Dan otvorenih vrata“ u organizaciji Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, na temu „Zaštita od nasilja u porodici i rad Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom”.
Navedenom dogođaju prisustvovali su predstavnici lokalne uprave, uprave policije, zdravstvenih i vaspitno-obrazovnih ustanova, đačkog parlamenta osnovne škole „Aleksa Đilas Bećo“ i JU SMŠ „Vuksan Đukić“ u Mojkovcu.
Dan otvorenih vrata je otvorila direktorica Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, Sonja Damjanović, koja je pozdravila prisutne i istakla da je nasilje ozbiljan društveni problem i tema koja je aktuelna u svim pravnim i društvenim sistemima i da ima dalekosežne posledice po pojedinca, porodicu i društvo.fotografija 2 dan otvorenih vrata mojkovac
Stručni radnici Centra za socijalni rad ujedno i članovi Multidisciplinarnog tima su putem prezentacije upoznali prisutne sa nadležnostima i postupanjima Centra za socijalni rad, u slučajevima nasilja i istakli značaj postojanja istog tima, koji je osnovan radi organizovanja, praćenja i unaprjeđenja koordinirane i efikasne zaštite a da djeluje pri Centru za socijalni rad i da ga čine stručnjaci iz socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, pravosuđa, školstva, policijske zaštite i dr.koji se bave zaštitom, rješavanjem i postupanjem u konkretnim slučajevima nasilja.
Dato je učešće i drugim članovima Multidisciplinarnog tima, koji su predstavnici relevantnih institucija i organizacija angažovanih na slučajevima nasilja takođe da iz domena svojih nadležnosti upoznaju prisutne sa postupanjima u vezi navedene problematike .
Svi učesnici navedenog događaja su prepoznali da je od velikog značaja međusektorska saradnja koja koja treba da doprinese prevenciji i suzbijanju svakog oblika nasilja.

Posjeta porodici rakocevicIzvršena adaptacija jedne stambene jedinice za smještaj porodice Milojice Rakočevića,i adaptacija zajedničkih sanitarnih prostorija u kolektivnom smještaju gdje su smještene tri porodice materijalnog obezbjeđenja.