JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Mojkovac i Kolašin

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Analitičke kartice za period od 21.04.2022.godine do 25.04.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 26.04.2022.godine do 02.05.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 03.05.2022.godine do 08.05.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 09.05.2022.godine do 15.05.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 16.05.2022.godine do 22.05 2022.godine.

Analitičke kartice za period od 23.05.2022.godine do 29.05.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 30.05.2022.godine do 05.06.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 06.06.2022.godine do 12.06.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 13.06.2022.godine do 19.06.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 20.06.2022.godine do 26.06.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 27.06.2022.godine do 03.07.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 04.07.2022.godine do 10.07.2022.godine.

Obavještenje za analitičke kartice za period od 11.07.2022. do 17.07.2022. godine.

Analitičke kartice za period od 18.07.2022. do 24.07.2022. godine.

Analitičke kartice za period od 25. 07. 2022. do 31. 07. 2022.godine.

Analitičke kartice za period od 01. 08. 2022. do 07. 08. 2022.godine.

 

 

 


LOKALNI IZBORI 2021.

Analitičke kartice za period od 14.09.2021.-21.09.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 21.09.2021.-27.09.2021.godine.

Analitička kartica za period od 28.09.2021.-04.10.2021.godine.

Analitička kartica za period od 05.10.2021.-11.10.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 12.10.2021.-18.10.2021.godine.

Analitička kartica za period od 19.10.2021.-25.10.2021.godine.

Analitička kartica za period od 26.10.2021.-01.11.2021.godine.

Analitička kartica za period od 02.11.2021.-08.11.2021.godine.

Analitička kartice za period od 09.11.2021.-15.11.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 16.11.2021.-22.11.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 23.11.2021.-29.11.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 30.11.2021.-06.12.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 07.12.2021.-13.12.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 14.12.2021.-20.12.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 21.12.2021.-27.12.2021.godine.

Analitičke kartice za period od 28.12.2021.-03.01.2022.godine.

 

 

Opširnije...

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalog za službeno vozilo Lada Niva za period od 21.04.2022.-25.04.2022.godine - Mojkovac

Putni nalog za putničko vozilo Citroen C3 za period od 26.04.2022.godine do 02.05.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Ladu nivu-KL za period od 25.04.2022.godine do 03.05.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Ladu nivu za period od 26.04.2022.godine do 02.05.2022.godine.

Putnička vozila u posjedu Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin nijesu korišćena u periodu 03.05.-08.05.2022.g.

Putni nalog za putničko vozilo Citroen C3 - MK za period od 09.05.2022.godine do 16.05.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada Niva - Kl za period od 09.05.2022.godine do 16.05.2022.godine.

Putnička vozila Pežo 308 i Lada niva koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nijesu korišćeni u  periodu od 09. 05. 2022.godine do 15. 05. 2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 16. 05. 2022.godine do 23. 05. 2022.godine.

Putnička vozila Citroen C3 i Lada niva koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac, kao i Lada niva koja je u posjedu PJ Kolašin nijesu korišćena u periodu od 16.05.2022.godine do 22.05.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - MK za period od 23.05.2022.godine do 30.05.2022.godine.

Putnička vozila Citroen C3 i Pežo 308 koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac, kao i Lada niva koja je u posjedu PJ Kolašin nijesu korišćena u periodu od 23.05.2022.godine do 30.05.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - Mk za period od 30.05.2022.godine do 06.06.2022.godine.

Putnička vozila Citroen C3 i Lada niva koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac, kao i Lada niva koja je u posjedu PJ Kolašin nijesu korišćena u periodu od 30.05.2022.godine do 06.06.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Citroen C3 - MK za period od 06.06.2022.godine do 13.06.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 06.06.2022.godine do 13.06.2022.godine.

Putnička vozila Lada niva koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac i Lada niva koja je u posjedu PJ Kolašin nijesu korišćenau periodu od 06.06.2022.godine do 12.06.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - Mk za period od 13. 06. 2022.godine do 20. 06. 2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Citroen C3 - Mk za period od 13. 06. 2022.godine do 20. 06. 2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - Kl za period od 13. 06. 2022.godine do 20. 06. 2022.godine.

Putničko vozilo Lada niva koja je u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nije korišćeno u periodu od 13.06.2022.godine do 20.06.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - Kl za period od 20. 06. 2022.godine do 27. 06. 2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - Mk za period od 20. 06. 2022.godine do 27. 06. 2022.godine.

Putnička vozila Pežo 308 i Citroen C3 koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nijesu korišćena uperiodu od 20.06.2022. do 27.06.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - KL za period od 27. 06. 2022.godine do 04. 07. 2022.godine.

Putnička vozila Pežo 308,  Citroen C3 i Lada niva koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nijesu korišćena u  periodu od 27.06.2022.godine do 04.07.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 04.07.2022.godine do 11.07.2022.godine.

Putnička vozila Lada Niva i  Citroen C3 koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac, kao i Lada Niva koja je posjedu Centra za socijalni rad Kolašin, nijesu korišćena u periodu 04.07.2022.godine do 11.07.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 11. 07. 2022.godine do 18. 07. 2022.godine.

Putnička vozila Lada Niva i Citroen C3 koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac, kao i Lada Niva koja je posjedu Centra za socijalni rad Kolašin, nijesu korišćena u periodu od 11.07.2022.godine. do 18.07.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Citroen C3 - MK za period od 18.07.2022.godine do 25.07.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - MK za period od 18.07.2022.godine do 25.07.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 19.07.2022.godine do 25.07.2022.godine.

Putničko vozilo Lada Niva koje je u posjedu Centra za socijalni rad Kolašin nije korišćeno u periodu od 19.07.2022. do 25.07.2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - MK za period od 25. 07. 2022.godine do 01. 08. 2022.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 25. 07. 2022.godine do 01. 08. 2022.godine.

Putničko vozilo Citroen C3 koje je u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac i Lada niva koja je u posjedu PJ Kolašin nijesu korišćena u periodu 25.07.2022.g. do 01.08.2022.g.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 01. 08. 2022.godine do 08. 08. 2022.godine.

Putnička vozila Lada Niva i Citroen C3 koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac, kao i Lada Niva koja je posjedu Centra za socijalni rad Kolašin, nijesu korišćena u periodu 01.08.2022.godine do 08.08.2022.godine.

 

 

 

 

 


LOKALNI IZBORI 2021.

Putni nalog za službeno vozilo Lada Niva za period od 14.09.2021.-20.09.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 14.09.2021.-20.09.2021.godine.

Za putničko vozilo Citroen nije otvaran putni nalog jer isto vozilo nije korišteno za period od 14.09.2021.-20.09.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Citroen za period od 20.09.2021. do 26.09.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 20.09.2021.-26.09.2021.godine.

Za putničko vozilo Lada niva  nije otvaran putni nalog jer isto vozilo nije korišteno za period od 20.09.2021.-26.09.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Lada niva za period od 27.09.-03.10.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 27.09.-03.10.2021.godine.

Za putničko vozilo Citroen nije otvaran putni nalog jer isto vozilo nije korišteno za period od 27.09.2021.-03.10.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 04.10-10.10.2021.godine.

Za putnička vozila Citroen i Lada niva  nije otvaran putni nalog jer ista vozila nijesu korištena za period od 04.10.2021.-10.10.2021.godine.

Putni nalog za Citroena za period od 11.10.2021.godine do 17.10.2021.godine.

Putni nalog za Ladu nivu za period od 11.10.2021.godine do 17.10.2021.godine.

Putni nalog za Pežoa za period od 11.10.2021.godine do 17.10.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Citroen za period od 18.10.2021.godine do 24.10.2021.godine.

Za putničko vozilo Pežo 308 i Lada niva nije otvaran putni nalog jer ista vozila nijesu korištena za period od 18.10.2021.-24.10.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 25.10.2021.godine do 31.10.2021.godine.

Za putničko vozilo Citroen i Lada niva  nije otvaran putni nalog jer ista vozila nijesu korištena za period od 25.10.2021.-31.10.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Citroen za period od 01.11.2021.godine do 07.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Lada niva za period od 01.11.2021-07.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 01.11.2021.godine do 07.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Citroen za period od 08.11.2021.godine do 14.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 08.11.2021.godine do 14.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Citroen za period od 15.11.2021.godine do 21.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Ladu nivu za period od 15.11.2021.godine do 21.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 15.11.2021.godine do 21.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Citroen za period od 22.11.2021.godine do 28.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Lada niva za period od 22.11.2021.godine do 28.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 22.11.2021.godine do 28.11.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Lada niva za period od 29.11.2021.godine do 05.12.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 29.11.2021.godine do 05.12.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Citroen za period od 29.11.2021.godine do 05.12.2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Lada niva za period od 6.12. 2021.godine do 12.12. 2021.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308 za period od 6.12. 2021.godine do 12.12. 2021.godine.

 

 

 

 

Opširnije...