JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Mojkovac i Kolašin

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

U skladu sa članom 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo analitičku karticu sa svih računa:

 

POMOĆI 2020. GODINA

Isplaćene Jednokratne novčane pomoći u januaru mjesecu 2020.godine.

Isplaćene Jednokratne novčane pomoći u februaru mjesecu 2020.godine.

Isplaćene Jednokratne novčane pomoći u martu mjesecu 2020.godine.

Isplaćene Jednokratne novčane pomoći u aprilu mjesecu 2020.godine.

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

Analitička kartica 22.01.-29.01.2018.

Analitičke kartice za period od 29.01.2018. do 04.02.2018.

Analitičke kartice za period od 05.02.2018.do 11.02.2018.godine.

Analitička kartica za period od 12.02.2018.do 19.02.2018.godine.

Analitička kartica za period od 19.02.2018.do 25.02.20108.godine.

Analitička kartica za period od 25.02.2018-05.03.2018.godine.

Analitička kartica za period od 05.03.2018-12.03.2018.godine.

Analitička kartica za period od 12.03.2018-19.03.2018.godine.

Analitička kartica za period od 19.03.2018-26.03.2018.godine.

Analitička kartica za period od 26.03.2018-02.04.2018.godine.

Analitička kartica za period od 02.04.2018.-10.04.2018.godine.

Analitička kartica za period od 09.04.2018-15.04.2018.godine.

Analitička kartica za period od 16.04.2018.-23.04.2018.godine.

Analitička kartica za period od 23.04.2018- 30.04.2018.godine.

Analitička kartica za period od 30.04.2018.- 06.05.2018.godine.

Analitička kartica za period od 07.05.2018.-14.05.2018.godine.

Analitička kartica za period od 14.05.2018.- 20.05.2018.godine.

Analitička kartica za period od 21.05.2018. -27.05.2018.godine.

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

Putni nalozi 22.01.-29.01.2018.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 29.01.2018. do 04.02.2018.

Putni nalozi za period od 05.02.2018. do 11.02.2018.godine.

Putni nalozi za period od 12.02.2018.do 19.02.2018.godine Mojkovac-Kolašin

Putni nalog za period od 19.02.2018.do 25.02.2018.godine-Mojkovac

Putni nalog za period od 19.02.2018 do 25.02.2018.godine- Kolašin

Putni nalog za period od 26.02.2018. do 04.03.2018. godine.

Putni nalozi za službena vozila za period od 05.03.2018-11.03.2018. godine

Putni nalog za period od 12.03.2018-18.03.2018. godine

Putni nalog za period od 19.03.2018-25.03.2018. godine

Putni nalog za period od 26.03.2018-01.04.2018. godine

Putni nalog za period od 02.04.2018.-08.04.2018.godine

Putni nalozi za period od 09.04.2018-15.04.2018.godine

Putni nalog za period od 16.04.2018. do 22.04.2018.godine.

Putni nalozi za period od 23.04.2018- 30.04.2018.godine.

Putni nalozi za period od 30.04.2018. do 06.05.2018.godine.

Putni nalog za period od 07.05.2018-13.05.2018.godine.

Putni nalog za period od 14.05.2018. do 20.05.2018.godine.

Putni nalog za period od 21.05.2018-27.05.2018.godine.


LOKALNI IZBORI 2017.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 26.09.2017. do 03.10.2017.godine.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 04.10.2017. do 11.10.2017.godine.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 11.10.2017. do 17.10.2017.godine.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 18.10.2017. do 24.10.2017.godine.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 25.10.2017. do 01.11.2017.godine.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 01.11.2017. do 07.11.2017.godine.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 07.11.2017. do 14.11.2017.godine.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 15.11.2017. do 21.11.2017.godine.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 21.11.2017. do 28.11.2017.godine.