JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Kotor, Tivat i Budva

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik