Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

 

POMOĆI 2020. GODINA

Jednokratne pomoći - januar 2020.xlsx

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

ANALITICKA KARTICA KOTOR 20.01.-28.01.2018.

ANALITIČKA KARTICA 29-04 2018.

ANALITIČKA KARTICA 05-11 FEBRUAR 2018.

ANALITIČKA KARTICA 12-18 FEBRUARA 2018.

ANALITIČKA KARTICA 19-25 FEBRUAR 2018.

ANALITIČKA KARTICA ZA 26 FEBRUARA-04 MART 2018.

ANALITIČKA KARTICA OD 05-11 MART 2018.

ANALITIČKA KATRICA OD 12-18. MARTA 2018.

ANALITIČKA KARTIZA ZA PERIOD OD 19-25 MART 2018.

ANALITIČKA KARTICA OD 26.MARTA-01.APRILA 2018.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD OD 02.04.-08.04.2018.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 09-15 APRILA 2018.

ANALITIČKA KARTICA OD 16-22 APRILA 2018.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD OD 23-29 APRIL 2018.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD OD 30 APRILA -06.MAJA 2018.

ANALITIČKA KARTICA za period od 07-13 maja 2018.

ANALITICKA KARTICA za period od 14-20maja 2018.

ANALITIČKA KARTICA za period od 21-27. maj 2018.

ANALITICKA KARTICA za period od 28.maj do 03.jun 2018.

ANALITIČKA KARTICA za period 04.06-10.06.2018.

ANALITIČKA KARTICA za period od 11-17. juna 2018.

ANALITICKA KARTICA za period od 18-24. juna 2018.