JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Kotor, Tivat i Budva

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.

Analiticka kartica za period 18.-22.01.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 23.-29.01.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analitička kartica od 30.01-05.02.2023 CZSR Kotor, PJ Tivat i PJ Budva

Analitička kartica 06.02 - 12.02.2023, CZSR Kotor

Analitička kartica 13.02.2023-19.02.2023. godine - CZSR Kotor, Pj Tivat i PJ Budva

Analitička kartica od 20.02.2023-26.02.2023. godine - CZSR Kotor, PJ Tivat i PJ Budva.

Analiticka kartica za period 27.02.-5.03.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 06.03.-12.03.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analitička kartica od 13.03-20.03.2023 godine za CZSR Kotor

 

 


LOKALNI IZBORI 2022.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 21.aprila do 25.04.2022.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 25.aprila do 01.maja.2022.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 02.maja do 08.maja.2022.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 09.maja do 15.maja.2022.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 16.maja do 22.maja.2022.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 23.maja do 29.maja.2022.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 30.maja do 05.juna.2022.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 06.06.-12.06.2022. godine.

Analiticka kartica CZSR Kotor za period od 13.juna-19.juna.2022.godine.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 20.06. do 26.06.2022 godine.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 27.juna do 03.jula.2022.godine.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 04.jula do 10.jula.2022.godine.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 11.jula do 17.jula.2022.godine.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 17.jula do 24.jula.2022.godine.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 25.jula do 31.jula.2022.godine.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 01.avgust do 07.avgust .2022.godine.

Analitička kartica CZSR Kotor za period od 08.avgust do 14.avgust .2022.godine.

Analiticka kartica CZSR Kotor za period od 15.avgusta do 21.avgusta.2022.godine.

Analitička kartica za period od 22.08.2022-09.10.2022 godina za Kotor, PJ Tivat i PJv Budva.

Analitička kartica 10-16.10.2022 CZSR Kotor

Analiticka kartica za period 17.10-23.10.2022 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 24.10-31.10.2022 za Kotor, Tivat i Budvu

Analitička kartica za period 31.10-06.11.2022 za Kotor, Tivat i Budvu

Analitička kartica 07.11 - 13.11.2022, CZSR Kotor

Analitička kartica 14.11 - 20.11.2022, CZSR Kotor

Analiticka kartica 21.11 - 27.11.2022. CZSR Kotor

Analitička kartica 28.11 - 04.12.2022. CZSR Kotor

Analitička kartica 05.12-15.12.2022 CZSR Kotor, PJ Tivat i PJ Budva

Analitička kartica 12.12-18.12.2022 CZSR Kotor, PJ Tivat i PJ Budva

 

Opširnije...

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.

Putni nalog 16-22.01.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 16-22.01.2023. godine - PJ Budva

Putni_nalog_od_16_1_do_22_1_2023_PJ_Budva

Putni nalog 23-29.01.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 23-29.01.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 23-29.01.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog od 30.01-05.02.2023 Tivat

Putni nalog od 30.01-05.02.2023 Budva

Putni nalog od 30.01-05.02.2023 Kotor

Putni nalog 06.02.2023-12.02.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 06.02.2023-12.02.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 06.02.2023-12.02.2023. godine -PJ Tivat

Putni nalog 13.02.2023-19.02.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 13.02.2023-19.02.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 13.02.2023-19.02.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 20.02.2023-26.02.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 20.02.2023-26.02.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 20.02.2023-26.02.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 27.02.2023-05.03.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 27.02.2023-05.03.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 27.02.2023-05.03.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 06.03.2023-12.03.2023. godine - CZSR KOTOR

Putni nalog 06.03.2023-12.03.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 06.03.2023-12.03.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 13.03.2023-19.03.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog za period od 13.03.-19.03.2023 za PJ Budva

Putni nalog 13.03.2023-19.03.2023. godine - CZSR Kotor

 

 

 

 


LOKALNI IZBORI TIVAT 2022.

Putni nalozi za službena vozila Tivat 13.03 - 20.03.2022.g.

Putni nalozi za službena vozila Tivat 21.03.- 27.03.2022.g.

Putni nalozi za službena vozila Tivat 28.03.- 03.04.2022.g.

Putni nalozi za službena vozila Tivat  04.04.-10.04.2022.g.

Putni nalozi za službena vozila Budva 04.04.-10.04.2022.g.

Putni nalozi za službena vozila Tivat  11.04.-17.04.2022.g.

Putni nalozi za službena vozila Budva 11.04.-17.04.2022.g.

Putni nalozi Budva od 18.aprila do 24.aprila 2022.

Putni nalozi Kotor od 18.aprila do 24.aprila 2022.

Putni nalozi Tivat od 18.aprila do 24.aprila 2022.

Putni nalozi Budva od 25.aprila do 01.maja 2022.

Putni nalozi Tivat od 25.aprila do 01.maja 2022.

Putni nalozi Kotor od 25.aprila do 01.maja 2022.

Putni nalog Budva 02.maja do 08.maja2022.

Putni nalozi Tivat od 02.maja do 08.maja 2022.

Putni nalozi Kotor od 02.maj do 08.maja 2022.

Putni nalozi Kotor od 09.maj do 15.maja 2022.

Putni nalozi Kotor od 09.maj do 15.maja 2022 (1)

Putni nalozi PJ Tivat od 09.maj do 15.maja 2022.

Putni nalozi Kotor od 16.maj do 22.maja 2022.

Putni nalog PJ Budva za period od 16.maja do 22.maja 2022.godine.

Putni nalozi PJ Tivat od 16.maj do 22.maja 2022.

Putni nalog PJ Budva za period od 23.maja do 29.maja 2022.godine.

Putni nalog PJ Tivat za period od 23.maja do 29.maja.

Putni nalozi Kotor od 23.maj do 29.maja 2022.

Putni nalozi Tivat od 30.maj do 05.jun 2022.

Putni nalog Budva od 30.maja - 05.juna 2022.

Putni nalozi Kotor od 30.maj do 05.jun 2022.

Putni nalog Kotor za period od 06.06. -12.06.2022.

Putni nalog Budva za period 06-12. juna 2022.

Putni nalog za Tivat za period 06-12.jun 2022. godine.

Putni nalog PJ Budva za period od 13.juna do 19.juna 2022.

Putni nalog PJ Tivat od 13.juna do 19.juna 2022 godine.

Putni nalog CZSR Kotor za period od 13.juna do 19.juna 2022.

Putni nalozi PJ Tivat od 20.juna do 26.juna 2022.

Putni nalozi PJ Budva od 20.juna do 26.juna 2022.

Putni nalozi Kotor od 20.juna do 26.juna 2022.

Putni nalog CZSR Kotor za period od 27.juna do 03.jula 2022.

Putni nalog PJ Tivat za period od 27.juna do 03.jula 2022.

Putni nalog PJ Budva za period od 27.juna do 03.jula 2022.

Putni nalog Kotor za period od 04.jula do 10.jula 2022.

Putni nalog PJ Budva za period od 04.jula do 10.jula 2022.

Putni nalog PJ Tivat od 04.jula do 10.jula 2022 godine.

Putni nalog Kotor za period od 11.jula do 17.jula 2022.

Putni nalog PJ Budva za period od 11.jula do 17.jula 2022.

Putni nalog PJ Tivat od 11.jula do 17.jula 2022 godine.

Putni nalog Kotor za period od 17.jula do 24.jula 2022.

Putni nalog PJ Budva za period od 18.jula do 24.jula 2022.

Putni nalog PJ Tivat od 18.jula do 24.jula 2022 godine.

Putni nalog PJ Tivat za period od 25.jula do 31.jula 2022.

Putni nalog PJ Budva za period od 25.jula do 31.jula 2022.

Putni nalog Kotor za period od 25.jula do 31.jula 2022.

Putni nalog Budva za period od 01.avgusta do 07.avgusta 2022.

Putni nalog Tivat za period od 01.avgusta do 07.avgusta 2022.

Putni nalog Kotor za period od 01.avgusta do 07.avgusta 2022.

Putni nalog Tivat za period od 08.avgusta do 14.avgusta 2022.

Putni nalog Kotor za period od 08.avgusta do 14.avgusta 2022.

Putni nalozi za period od od 15.avgusta do 21.avgusta.2022.

Putni nalog za period 15.08.2022 -21.08.2022 za Kotor

Putni nalog za period 22.08.2022 -28.08.2022 za Budva

Putni nalog za period 22.08.2022 -28.08.2022 za Kotor

Putni nalog Tivat za 22.08.-28.08.2022.

Putni nalog za period 29.08.2022 -04.09.2022 za Budva

Putni nalog za period 29.08.2022 -04.09.2022 za Kotor

Putni nalog Tivat za 29.08.-04.09.2022.

Putni nalog od 05.09.2022 -11.09.2022, Budva

Putni nalog za period 05.09.2022 -11.09.2022 za Kotor

Putni nalog Tivat za 05.09.-11.09.2022.

Putni nalog od 12.09.2022 -18.09.2022, Budva

Putni nalog za period 12.09.2022 -18.09.2022 za Kotor

Putni nalog Tivat za 12.09-18.09.2022.

Putni nalog od 19.09.2022 -25.09.2022, Budva

Putni nalog za period 19.09.2022 -25.09.2022 za Kotor

Putni nalog Tivat za 19.09.-25.09.2022.

Putni nalog od 26.09.2022 -02.10.2022, Budva

Putni nalog za period 26.09.2022 -02.10.2022 za Kotor

Putni nalog Tivat za 26.09.-02.10.2022.

Putni nalog od 03.10.2022 -09.10.2022, Budva

Putni nalog za period 03.10.2022 -09.10.2022 za Kotor

Putni nalog Tivat za 03.10.-09.10.2022.

Putni nalog 10-16.10.2022. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 10-16.10.2022. godine - PJ Budva

Putni nalog 10-16.10.2022. godine - PJ Tivat

Putni nalog 17-23.10.2022. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 17-23.10.2022. godine -Tivat

Putni nalog 17-23.10.2022. godine -Budva

Putni nalog 24-30.10.2022. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 24-30.10.2022. godine - PJ Budva

Putni nalog 24-30.10.2022. godine - PJ Tivat

 

 

 

 

 

 

Opširnije...