JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Kotor, Tivat i Budva

previous arrow
next arrow
Slider

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Putni nalog Kotor od 22-29.06.2020.

Putni nalog Pj Tivat od 22.-29.06.2020.

Putni nalog PJ Budva od 22.-29.06.2020.

 

Kotor-putni nalog 30. 06.-05.07. 2020.

PJ Tivat -putni nalog 30.06.-05.07.2020.

PJ Budva -putni nalog 30.06.-05.07. 2020.

 

Putni nalozi Kotor od 06.-12.07.2020.

Putni nalozi PJ Tivat od 06.-12.07.2020.

Putni nalozi Pj Budva od 06-12.07.2020.

 

Putni nalog Kotor od 13.-19.07.2020.

Putni nalog PJ Tivat od 13.-19.07.2020.

Putni nalog PJ Budva od 13.-19.07.2020.

 

Putni nalog Kotor od 20.-26.07.2020.

Putni nalog PJ Tivat od 20.-26.07.2020.

Putni nalog PJ Budva od 20.-26.07.2020.

 

Putni nalozi Kotor od 27 .07.- 02. 08.2020.

Putni nalozi PJ Tivat od 27 .07.- 02. 08.2020.

Putni nalozi PJ Budva od 27 .07.- 02. 08.2020.

 

Putni nalog Kotor od 03.- 09.08.2020.

Putni nalog PJ Tivat od 03.-09.08.2020.

Putni nalog Pj Budva od 03.-09.08.2020.

 

Putni nalog Kotor od 10.-16.08.2020.

Putni nalog Pj Tivat od 10.-16.08.2020.

Putni nalog PJ Budva od 10.-16.08.2020.

 

Putni nalog Kotor od 17.-23.08.2020.pdf

Putni nalog PJ Budva od 17.-23.08.2020.pdf

Putni nalog PJ Tivat od 17.-23.08.2020.pdf

 

Putni nalog Kotor od 24.-30.08.2020.pdf

Putni nalog Pj Tivat od 24.-30.08.2020.pdf

Putni nalog PJ Budva 24.08. do 30.08.2020.pdf

 

 

Opširnije...