JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Kotor, Tivat i Budva

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Putni nalog Kotor od 22-29.06.2020.

Putni nalog Pj Tivat od 22.-29.06.2020.

Putni nalog PJ Budva od 22.-29.06.2020.

Kotor-putni nalog 30. 06.-05.07. 2020.

PJ Tivat -putni nalog 30.06.-05.07.2020.

PJ Budva -putni nalog 30.06.-05.07. 2020.

 

 

Opširnije...