JU Centar za socijalni rad za opštine

                                                                    Kotor, Tivat i Budva

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Na osnovu člana 32. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR 20.01.-28.01.2018.

PUTNI NALOZI PJ TIVAT 20.01.-28.01.2018.

PUTNI NALOZI KOTOR 29-04 FEBRUAR 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT 29-04 FEBRUAR 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR 05-11 FEBRUAR 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT 05-11 FEBRUAR 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR 12-18 FEB 2018.

PUTNI NALOG TIVAT 12-18 FEBRUAR 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR 19-25 FEBRUARA 2018.

PUTNI NALOTI TIVAT 19-25. FEBRUAR 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR ZA 26 FEBRUARA-04 MART 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT ZA 26 FEBRUAR-04 MART 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR OD 05-11 MARTA 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT OD 05-11.MARTA 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR OD 12-18. MARTA 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT OD 12-18. MARTA 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR ZA PERIOD OD 19-25.MARTA 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT ZA PERIOD OD 19-25.MART 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR OD 26.MARTA-01.APRILA 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT OD 26.MARTA-01.APRILA 2018.

PUTNI NALOG TIVAT za period od 02.04.-08.04.2018.

PUTNI NALOG KOTOR za period od 02.04.-08.04.2018.

PUTNI NALOZI KOTOR za period od 09-15 aprila 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT za period od 09-15 aprila 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR od 16-22 aprila 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT od 16-22 aprila 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR od 23-29.aprila 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR za period od 30 april-6.maj 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR za period od 07-13 maja 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT za period od 07-13 maja 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR za period od 14-20 maj 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR za period od 21-27 maj 2018.

PUTNI NALOZI TIVAT za period od 21-27 maja 2018.

PUTNI NALOZI KOTOR za period od 28.05-03.06.2018.

PUTNI NALOZI TIVAT za period od 28.05-03.06.2018.