JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Herceg Novi

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je i u Herceg Novom predavanjem o nasilju nad ženama i porodičnom nasilju, koje je organizovao Centar za socijalni rad u saradnji sa opštinskim Sekretarijatom za lokalnu samoupravu. „Stop nasilju nad ženama, stop nasilju u porodici“, poruka je sa događaja u velikoj sali Skupštine opštine, kojem su prisustvovali odbornice i odbornici lokalnog parlamenta, kao i predstavnici  institucija i medija, kao i učenici srednje škole JU SMŠ ,,Ivan Goran Kovačić".

,,Nasilje nad ženama i uopšte nasilje u porodici su problemi o kojima moramo govoriti svakog dana. Svaka žrtva nasilja u bilo kom dijelu Crne Gore predstavlja poraz za cijelo društvo i svakog pojedinačno. Zato međusektorska saradnja i bliska saradnja ustanova na lokalnom i državnom nivou, NVO-a i međunarodnih organizacija predstavlja bitan aspekt u borbi protiv nasilja kao i u edukaciji velikog broja građana" istakla  je sekretarka za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi, Vesna Samardžić.

slika (4)Branka Grubor Božović savjetnica za rodnu ravnopravnost iz Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport saopštila je da taj sekretarijat obilježava  kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici počev od 2007. godine.

Takođe, istakle je da je cilj kampanje da se ,,nasilje nad ženama predstavi kao kršenje ljudskih prava. Nasilje u porodici je zakonom zabranjeno, svako od nas ako zna za neki slučaj porodičnog nasilja treba da ga prijavi. Prijava nasilja je obaveza državnih institucija, zdravstvenih, obrazovnih i drugih ustanova, a ne samo žrtve i članova njene porodice.  Kampanja je poziv svima da se uključe u rješavanje problema nasilja nad ženama, ne samo dok ona traje, nego da se utiče na svijest javnosti da se prijavljuju slučajevi nasilja".

slika (2),,U Crnoj Gori značajne promjene u tretmanu porodičnog nasilja počinjemo bilježiti od donošenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici iz 2010. godine, kao i Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici iz 2011. i 2018.godine. Cilj protokola jeste da se uspostavi i podstakne multidisciplinarna saradnja s jasno razrađenim postupanjima svakog sistema: policije, CSR, zdravstva, pravosuđa, uz akcentovanje obaveze svih institucija da se sa posebnim senzibilitetom odnose prema svim slučajevima, posebno gdje su djeca uključena u situacije porodičnog nasilja“ naveo je direktor Centra za socijalni ra za opštinu Herceg Novi, Vladimir Delić.

Jelena Čavić, Emrah Jefkaj i Vesna Bojić Crnogorčević iz stručnog tima Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi upoznali su prisutne sa oblicima i odlikama nasilja nad ženama, ciklusom nasilja, predrasudama koje postoje, posljedicama koje ono ostavlja kako na žrtvu tako i na cjelokupnu porodicu, regulatornim okvirom u ovoj oblasti, statističkim podacima kojima raspolaže CSR Herceg Novi, kao i načinima zaštite i podrške žrtvama nasilja.

,,Nasilje u porodici danas se smatra jednim od  globalnih problema koji je direktno povezan sa narušavanjem temeljnih ljudskih prava članova porodice. Nasilje se  više ne tretira isključivo kao problem pojedinca i njegove porodice, već se počinje naglašavati odgovornost države u preduzimanju odgovarajućih mjera, te propisuje odgovornost svih stručnjaka za prijavljivanje nasilja“ istakla je socijalna radnica CSR Herceg Novi, Jelena Čavić.

slika (3)Prema izvještaju Centra za socijalni rad, u 2018. godini evidentirano je ukupno 178 žrtava porodičnog nasilja, među kojima duplo više žena nego muškaraca. Podaci pokazuju da je veliki broj djece koja su svjedoci nasilja, te da je najučestaliji oblik psihološko-emocionalno nasilje, a potom fizičko, ekonomsko i seksualno.

„Evidentan je rast porodičnog nasilja. Od 2013. do 2018. godine je za gotovo šest puta veći rast žrtava porodičnog nasilja“, istakao je psiholog CSR Herceg Novi, Emrah Jefkaj predstavljajući uporedne podatke Centra o evidentiranim slučajevima porodičnog nasilja tokom perioda od šest godina. On je saopštio da ovaj podatak zabrinjava, ali i da se navedeni podatak može interpretirati i na drugi način, jer pokazuje da su  žrtve osnažene da prepoznaju, ali i da prijave nasilje, što upućuje da isti imaju veće povjerenje u institucije sistema.

Vesna Bojić Crnogorčević, pedagogica CSR Herceg Novi govorila je o mjerama podrške i zaštite žrtvama nasilje, te je tako istakla sledeće: ,,Što se tiče specijalizovanih usluga pružanja podrške žrtvama, od 2018. godine godine CSR Herceg Novi realizuje projekat ,,Krizni centar, koji je podržan od straneslika (5) UNDP. U okviru projekta ,,Krizni centar“ koji je namjenjen žrtvama nasilja sa područja Boke Kotorske, na koji način žrtve imaju pravo na smještaj u trajanju do tri dana. Takođe, tokom njihovog boravka u ,,Krizni centar“ žrtve  pored smještaja i ishrane ostvaruju psiho socijalnu i pravnu pomoć“.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svijest o činjenici da su žene širom svijeta žrtve različitih vidova nasilja.

Aktivizam koji traje 16 dana u svrhu borbe protiv nasilja nad ženama jeste globalna, svijetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Centar za socijalni rad Herceg Novi je, uz podrsku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Unicefa, a u okviru nastavka kampanje ”Svako dijete treba porodicu” 10 Novebra 2015 god. u Dvorani park u Herceg Novom, organizovali dane otvorenih vrata posvecenim hraniteljstvu.

Takodje, Centar za socijalni rad Herceg Novi u javnim obracanjima, kontinuirano  promovise hraniteljstvo, sa ciljem  pronalaska hranitelja za djecu bez roditeljskog staranja, da bi se na taj nacin umjesto u institucijama, djeca podizala i odrastala u porodicnom okruženju.

Hraniteljstvo predstavlja privremeni oblik zastite djeteta, koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Hraniteljska porodica njeguje djete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, pruzajuci mu prijeko potrebnu toplinu porodicnog doma, dok Drzava obezbjedjuje naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici. Hraniteljstvo moze pruziti par, ili porodica, koja ima zelju i mogucnost da djetetu obezbjedi njegu, pomoc i uslove za zivot neophodne za njegov pravilan rast i razvoj. Status hraniteljske porodice moze dobiti par ili porodica koja ispunjava uslove propisane zakonom i koja je od strane strucnih radnika ocjenjena podobnom da na najbolji moguci nacin zadovolji potrebe djeteta.

U Centru za socijalni rad herceg Novi zainteresovani gradjani mogu da dobiju sve neophodne informacije vezane za hraniteljstvo.

U Centru za socijalni rad Herceg Novi je u toku i realizacija projekta “Porodični saradnik”  sa Nevladinom organizacijom  “Porodični centar” uz podrsku Ministarstava Rada i socijalnog staranju u cilju podizanja resursa, koji ce omoguciti bioloskim porodicama da razviju svoje snage kako bi djeca, pogotovo ona mladja od 3 godine odrastala u toplom porodicnom okruzenju.

Centar za socijalni rad Herceg Novi u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNDP-ja realizuje i projekat stanovanje uz podrsku, a koja je namjenjena mladima koji su bili sticenici Djecijeg doma “Mladost”u Bijeloj. Cilj ove usluge je osposobljavanje i osnazivanje korisnika za samostalan zivot u zajednici.