Na osnovu člana 38. stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 3/20 i 38/20. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičkih kartica našeg računa:

 

LOKALNI  IZBORI  2022.GODINA

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 21.04.-25.04.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 26.04.-03.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 04.05.-08.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 09.05.-15.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 16.05.-23.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 24.05.-29.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 30.05.-05.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 06.06.-12.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 13.06.-19.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 20.06.-26.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 27.06.-03.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 04.07.-10.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 11.07.-17.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 18.07.-24.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 25.07.-31.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 01.08.-07.08.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 08.08 -14.08.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 15.08 -21.08.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 22.08.-28.08.2022.g

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 29.08.-04.09.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 05.09.-11.09.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 12.09.-18.09.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 19.09.-25.09.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 26.09.-02.10.2022.g.

 

 

 


LOKALNI  IZBORI 2021.GODINA

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 09.03.2021.g. do 15.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 16.03.2021.g. do 22.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi ze period od 23.03.2021.g. do 29.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 30.03.2021.g. do 05.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 06.04.2021.g. do 12.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 13.04.2021.g. do 19.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 20.04.2021.g. do 26.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 27.04.2021.g. do 03.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 04.05.2021.g. do 10.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 11.05.2021.g. do 17.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 18.05.2021.g. do 24.05.2021.g

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 25.05.2021.g, do 31.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 01.06.2021.g. do 07.06.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 08.06.2021.g. do 09.06.2021.g.

 

 


PARLAMENTARNI  IZBORI 2020.GODINA

Analitička kartica računa CZSR Herceg Novi za period od 20.06.2020.g. do 28.06.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 29.06.2020.g. do 05.07.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 06.07.2020.g. do 10.07.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 11.07.2020.g. do 19.07.2020.g.pdf

Analitička kartica računa CZSR Herceg Novi za period od 20.07.2020.g. do 26.07.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 27.07.2020.g. do 02.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 03.08.2020.g. do 09.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 10.08.2020.g  do 16.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 17.08.2020.g. do 23.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 24.08.2020.g. do 30.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 31.08.2020.g. do 06.09.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 07.09.2020.g. do 13.09.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 14.09.2020.g. do 20.09.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 21.09.2020.g. do 27.09.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 28.09.2020.g. do 30.09.2020.g.pdf

 

 


Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14, 76/15,83/16 i 92/17. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

PRESJEDNIČKI IZBORI 2018

Analitičke karitca od 20_01_2018 do 28_01_2018. god.

Analitička kartica 29_01 do 04_02_2018.god.

Analitičke karice 05.02 do 11.02.2018.god.

Analitičke kartice 12.02.2018- 18.02.2018.god.

Analitičke karice od 19.02. do 25.02.2018.god.

Analitičke kartice 26.02 do 04.03.2018.god.

Analitičke kartice 05.03 do 11.03.2018.god.

Analitičke kartice 12.03 do 18.03.2018.god.

Analitičke kartice 19.03. do 25.03.2018.god.

Analitićke kartice 26.03 do 01.04.2018.god.

Analitičke kartice 02.04 do 08.04.2018.god.

Analitičke kartice 09.04. do 15.04.2018.god.

Analitičke karitce od 16.04 do 22.04.2018.god.

Analitičke kartice 23.04 do 29.04.2018.god.

Analitičke kartice 30.04. do 06.05.2018.god.

Analitičke kartice 07.05 do 13.05.2018.godine.

Analitičke kartice 14.05. do 20.05.2018.god.

Analitičke karitce 21.05 do 27.05.2018.god.

Analitičke kartice 28.05 do 03.06.2018.godine.

Analitičke kartice 04.06 do 10.06.2018.godine.

Analitičke kartice 11.06 do 17.06.2018.godine.

Analitičke kartice 18.06 do 24.06.2018.godine.


LOKALNI IZBORI 2017

Analitičke kartice 24.02-02.03.2017.

Analitička kartica 03.03-09.03.2017.

Analitička kartica 10.03-16.03.2017.

Analitičke kartice 17.03_23.03.2017.

Analitičke kartice 24.03_30.03.2017.

Analitičke kartice 31.03-06.04.2017.

Analitičke kartice 07.04-13.04.2017.

Analitička kartica 14.04-20.04.2017.

Analitičke kartice 21.04-27.04.2017.

Analitičke kartice 28.04-04.05.2017.

Analiticke kartice 05.05-11.05.2017.

Analitičke kartice 12.05-18.05.2017.

Analitičke kartice 19.05-25.05.2017.

Analitičke kartice 26.05-01.06.2017.

Analitičke kartice 02.06-07.06.2017.