JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Herceg Novi

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Na osnovu člana 43. stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.CG" broj 3/20 i 38/2020) objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

LOKALNI IZBORI 2022. GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 21.04.-25.04.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR HN za period 26.04.2022.g.-03.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 04.05.-08.05.2022.g.

Putni nalozi CSR Herceg Novi za upravljanje službenim vozilom za period 09.05.2022.g.-15.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 16.05.2022.g.-23.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 24.05.2022.g.-29.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 30.05.2022-05.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 06.06.2022-12.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period od 13.06.2022.-19.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period od 20.06.2022.-26.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 27.06.2022.g.-03.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 04.07.2022.g.-10.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 11.07.2022.g.-17.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 18.07.2022.g.-24.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 25.07.2022.g.-31.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za peroid 01.08.2022.g.-07.08.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 08.08.2022.g.-14.08.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 15.08.2022.g.-21.08.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 22.08.2022.g.- 28.08.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje motornim vozilima CSR Herceg Novi za period 29.08.2022.g.- 04.09.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 05.09.2022.g.- 11.09.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 12.09.2022.g. -18.09.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 19.09.2022.g. -25.09.2022.g.

Putni nalog za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 26.09.2022.g. -02.10.2022.g.

 

 


LOKALNI  IZBORI 2021.GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 09.03.2021.g. do 15.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 16.03.2021.g. do 22.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljenje službenim vozilima za period od 23.03.2021.g. do 29.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 30.03.2021.g. do 05.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 06.04.2021.g. do 12.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 13.04.2021.g. do 19.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 20.04.2021.g. do 26.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 27.04.2021.g. do 03.05.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 04.05.2021.g. do 10.05.2021.g.

 

 


PARLAMENTARNI  IZBORI 2020.GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 20.06.2020.g. do 28.06.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 29_06.2020.g do 05.07.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 06.07.2020.g. do 10.07.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 11.07.2020.g. do 19.07.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 20.07.2020.g. do 26.07.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 27.07.2020.g. do 02.08.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 03.08.2020.g. do 09.08.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 10.08.2020.g. do 16.08.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 17.08.2020.g. do 23.08.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 24.08.2020.g. do 30.08.2020.g..

 

 


PRESJEDNIČKI IZBORI 2018 

Putni nalozi 20_01 do 28_01_2018.god.

Putni nalozi 29_01 do 04_02_2018. god.

Putni nalozi 05.02 do 11.02.2018. god.

Putni nalozi od 12.02 - 18.02.2018. god.

Putni nalozi od 19.02 do 25.02.2018.god.

Putni nalozi 26.02. do 04.03.2018.god.

Putni nalozi 05.03. do 11.03.2018.god.

Putni nalozi 12.03 do 18.mart.2018.god.

Putni nalozi 19.03. do 25.032018.god.

Putni nalozi 26.03 do 01.04.2018.god.

Putni nalozi 02.04 do 08.04.2018.god.

Putni nalozi od 09.04 do 15.04.2018.god.

Putni nalozi 23.04 do 29.04.2018.god.

Putni nalozi 30.04 do 06.05.2018.god.

Putni nalozi 07.05 do 13.05.2018.god.

Putni nalozi 14.05 do 20.05.2018.god.

Putni nalozi 21.05 do 27.05.2018.god.


LOKALNI IZBORI 2017

Putni nalozi 24.02-02.03.2017.

Putni nalozi 03.03-09.03.2017.

Putni nalozi 10.03-16.03.2017.

Putni nalozi 17.03_23.03.2017.

Putni nalozi 24.03._30.03.2017.

Putni nalozi 31.03_06.04.2017.

Putni nalozi 07.04.-13.04.2017.

Putni nalozi 14.04.-20.04.2017.

Putni nalozi 21.04-27.04.2017.

Putni nalozi 28.04-04.05.2017.

Putni nalozi 05.05-11.05.2017.