JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Herceg Novi

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Na osnovu člana 38. stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 3/20 i 38/20. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičkih kartica našeg računa:

 

LOKALNI  IZBORI  2022.GODINA

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 21.04.-25.04.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 26.04.-03.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 04.05.-08.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 09.05.-15.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 16.05.-23.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 24.05.-29.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 30.05.-05.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 06.06.-12.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 13.06.-19.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 20.06.-26.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 27.06.-03.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 04.07.-10.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 11.07.-17.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 18.07.-24.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 25.07.-31.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 01.08.-07.08.2022.g.

 

 

 


LOKALNI  IZBORI 2021.GODINA

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 09.03.2021.g. do 15.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 16.03.2021.g. do 22.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi ze period od 23.03.2021.g. do 29.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 30.03.2021.g. do 05.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 06.04.2021.g. do 12.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 13.04.2021.g. do 19.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 20.04.2021.g. do 26.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 27.04.2021.g. do 03.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 04.05.2021.g. do 10.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 11.05.2021.g. do 17.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 18.05.2021.g. do 24.05.2021.g

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 25.05.2021.g, do 31.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 01.06.2021.g. do 07.06.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 08.06.2021.g. do 09.06.2021.g.

 

 

Opširnije...

Na osnovu člana 43. stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.CG" broj 3/20 i 38/2020) objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

LOKALNI IZBORI 2022. GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 21.04.-25.04.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR HN za period 26.04.2022.g.-03.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 04.05.-08.05.2022.g.

Putni nalozi CSR Herceg Novi za upravljanje službenim vozilom za period 09.05.2022.g.-15.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 16.05.2022.g.-23.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 24.05.2022.g.-29.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 30.05.2022-05.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 06.06.2022-12.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period od 13.06.2022.-19.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period od 20.06.2022.-26.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 27.06.2022.g.-03.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 04.07.2022.g.-10.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 11.07.2022.g.-17.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 18.07.2022.g.-24.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 25.07.2022.g.-31.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za peroid 01.08.2022.g.-07.08.2022.g.

 

 


LOKALNI  IZBORI 2021.GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 09.03.2021.g. do 15.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 16.03.2021.g. do 22.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljenje službenim vozilima za period od 23.03.2021.g. do 29.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 30.03.2021.g. do 05.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 06.04.2021.g. do 12.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 13.04.2021.g. do 19.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 20.04.2021.g. do 26.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 27.04.2021.g. do 03.05.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 04.05.2021.g. do 10.05.2021.g.

 

 

Opširnije...