JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Herceg Novi

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Na osnovu člana 38. stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 3/20 i 38/20. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičkih kartica našeg računa:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.GODINA

 

Analitčke kartice računa CSR HN period od 16.01.2023.g. do 22.01.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 23.01.2023.g do 29.01.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR HN period od 30012023 do 05022023.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 06.02.2023 do 12.022.023.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi period od 13.02.2023.g. do 19.02.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 20.02.2023.g. do 26.02.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi period od 27.02.2023.g do 05.03.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 06.03.2023.g. do 12.03.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR HERCEG NOVI za period od 13.03.2023.g. do 19.03.2023.g.

 


LOKALNI  IZBORI  2022.GODINA

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 21.04.-25.04.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 26.04.-03.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 04.05.-08.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 09.05.-15.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 16.05.-23.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 24.05.-29.05.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 30.05.-05.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 06.06.-12.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 13.06.-19.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 20.06.-26.06.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 27.06.-03.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 04.07.-10.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 11.07.-17.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 18.07.-24.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 25.07.-31.07.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 01.08.-07.08.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 08.08 -14.08.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 15.08 -21.08.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 22.08.-28.08.2022.g

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 29.08.-04.09.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 05.09.-11.09.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 12.09.-18.09.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 19.09.-25.09.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 26.09.-02.10.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 03.10.-09.10.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 10.10.-16.10.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 17.10.-23.10.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 24.10.-30.10.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 31.10.-06.11.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 07.11.-13.11.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 14.11.-20.11.2022.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 21.11.-22.11.2022.g.

 

 

Opširnije...

Na osnovu člana 43. stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.CG" broj 3/20 i 38/2020) objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 16.01.2023.g-22.01.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 23.01.2023.g.-29.01.2023.g.

Putni nalozi za službena vozila period 30012023 do 05022023.

Putni nalozi za uptavljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 06.02.2023-12.02.2023.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 13.02.2023.g.-19.02.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 20.02.2023.g-26.02.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 27.02.2023.g.-05.03.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 06.03.2023.g.-12.03.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vouilom CSR Herceg Novi za period 13.03.2023-19.03.2023.

 

 


LOKALNI IZBORI 2022. GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 21.04.-25.04.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR HN za period 26.04.2022.g.-03.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 04.05.-08.05.2022.g.

Putni nalozi CSR Herceg Novi za upravljanje službenim vozilom za period 09.05.2022.g.-15.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 16.05.2022.g.-23.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 24.05.2022.g.-29.05.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 30.05.2022-05.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 06.06.2022-12.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period od 13.06.2022.-19.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period od 20.06.2022.-26.06.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period od 27.06.2022.g.-03.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 04.07.2022.g.-10.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 11.07.2022.g.-17.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 18.07.2022.g.-24.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 25.07.2022.g.-31.07.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za peroid 01.08.2022.g.-07.08.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 08.08.2022.g.-14.08.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 15.08.2022.g.-21.08.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 22.08.2022.g.- 28.08.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje motornim vozilima CSR Herceg Novi za period 29.08.2022.g.- 04.09.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 05.09.2022.g.- 11.09.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 12.09.2022.g. -18.09.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 19.09.2022.g. -25.09.2022.g.

Putni nalog za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 26.09.2022.g. -02.10.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 03.10.2022.g. -09.10.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 10.10.2022.g. -16.10.2022.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilom CSR Herceg Novi za period 17.10.2022.g. -23.10.2022.g.

 

 

Opširnije...