JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Herceg Novi

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Na osnovu člana 43. stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.CG" broj 3/20 i 38/2020) objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

LOKALNI  IZBORI 2021.GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 09.03.2021.g. do 15.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 16.03.2021.g. do 22.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljenje službenim vozilima za period od 23.03.2021.g. do 29.03.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 30.03.2021.g. do 05.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 06.04.2021.g. do 12.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 13.04.2021.g. do 19.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 20.04.2021.g. do 26.04.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 27.04.2021.g. do 03.05.2021.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 04.05.2021.g. do 10.05.2021.g.

 

 

 


PARLAMENTARNI  IZBORI 2020.GODINA

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 20.06.2020.g. do 28.06.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 29_06.2020.g do 05.07.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 06.07.2020.g. do 10.07.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 11.07.2020.g. do 19.07.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 20.07.2020.g. do 26.07.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 27.07.2020.g. do 02.08.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 03.08.2020.g. do 09.08.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 10.08.2020.g. do 16.08.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 17.08.2020.g. do 23.08.2020.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period od 24.08.2020.g. do 30.08.2020.g..

 

 

Opširnije...

Na osnovu člana 38. stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 3/20 i 38/20. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičkih kartica našeg računa:

 

LOKALNI  IZBORI 2021.GODINA

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 09.03.2021.g. do 15.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 16.03.2021.g. do 22.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi ze period od 23.03.2021.g. do 29.03.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 30.03.2021.g. do 05.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 06.04.2021.g. do 12.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 13.04.2021.g. do 19.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 20.04.2021.g. do 26.04.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 27.04.2021.g. do 03.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 04.05.2021.g. do 10.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 11.05.2021.g. do 17.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 18.05.2021.g. do 24.05.2021.g

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 25.05.2021.g, do 31.05.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 01.06.2021.g. do 07.06.2021.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 08.06.2021.g. do 09.06.2021.g.

 

 

 


PARLAMENTARNI  IZBORI 2020.GODINA

Analitička kartica računa CZSR Herceg Novi za period od 20.06.2020.g. do 28.06.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 29.06.2020.g. do 05.07.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 06.07.2020.g. do 10.07.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 11.07.2020.g. do 19.07.2020.g.pdf

Analitička kartica računa CZSR Herceg Novi za period od 20.07.2020.g. do 26.07.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 27.07.2020.g. do 02.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 03.08.2020.g. do 09.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 10.08.2020.g  do 16.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 17.08.2020.g. do 23.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 24.08.2020.g. do 30.08.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 31.08.2020.g. do 06.09.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 07.09.2020.g. do 13.09.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 14.09.2020.g. do 20.09.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 21.09.2020.g. do 27.09.2020.g.pdf

Analitičke kartice računa CZSR Herceg Novi za period od 28.09.2020.g. do 30.09.2020.g.pdf

 

 

Opširnije...