JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Danilovgrad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Analitičke kartice za period od 21.04.-25.04.2022.

Analitičke kartice za period od 25.04.-01.05.2022.

Analitička kartice za period od 02.05.-08.05.2022. - OBAVJEŠTENJE

Analitičke kartice za period od 09.05.-15.05.2022.

Analitičke kartice za period od 16.05.-22.05.2022.

Analitičke kartice za period od 23.05.-29.05.2022.

Analitičke kartice za period od 30.05.-05.06.2022.

Analitičke kartice za period od 06.06.-10.06.2022. - OBAVJEŠTENJE

Analitičke kartice za period od 13.06.-19.06.2022.

Analitičke kartice za period od 19.06.-26.06.2022.

 

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Za period od 22-28 juna  2020.g. nije bilo analitičkih kartica

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD 29.06-05.07 2020.GOD.

Za period od 6-12 jula  2020.g. nije bilo analitičkih kartica

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 13.07-19.07 2020 GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 20.07-26.07 2020.GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 27.07-02.08.2020.GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 03.08-09.08.2020.GOD.

ANALITICKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 10.08-16.08 2020.GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 17.08-23.08.2020.GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 24.08-30.08.2020.GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 31.08-06.09.2020.GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 07.09-13.09.2020.GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 14.09-21.09.2020.GOD.

ANALITIČKE KARTICE CSR DANILOVGRAD ZA PERIOD OD 21.09-27.09.2020.GOD.

 

 

Opširnije...

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalog za period od 21.04.2022.-25.04.2022.godine.

Putni nalog-26.-29.04.2022.god.

Putni nalog za period od 04.05.2022.-06.05.2022.godine.

Putni nalozi za period od 09.05.2022. do13.05.2022.godine Clio

Putni nalozi za period od 09.05.2022. do13.05.2022.godine Citroen c4

Putni nalozi za Citroen c4-16.05.-20.05.2022.godine

Putni nalozi za Clio-16.05.-20.05.2022.godine

Putni nalozi za Citroen c4 -24.05. -27.05.2022. godine.

Putni nalozi za Clio -24.05.-27.05.2022. godine.

Putni nalog citroen c4-30.05.-03.06.2022.godine.

Putni nalog-clio 30.05-03.06.2022.godine.

Putni nalozi za citroen-06.06.-10.06.2022.godine.

Putni nalozi za clio-06.06.-10.06.2022.godine.

Putni nalog za 13.06.-17.06.2022.godine.

Putni nalog za 20.06.-24.06.2022.godine.

 

 

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period 22-28.jun2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period 29.jun-05.jul2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period 06-12 jul 2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period od 13-19 jul. 2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrda za period 20-26 jul 2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period 27.jul do 02.avgust 2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period od 03-08 avgust 2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period od 10-16 avgust 2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period 17-23 agvust 2020.godine.pdf

Putni nalog za korišćenje službenih vozila CSR Danilovgrad za period 24-30 avgust 2020.godine.pdf

 

Opširnije...