JU Centar za socijalni rad za opštinu

                                                                    Danilovgrad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Analitičke kartice za period od 21.04.-25.04.2022.

Analitičke kartice za period od 25.04.-01.05.2022.

Analitička kartice za period od 02.05.-08.05.2022. - OBAVJEŠTENJE

Analitičke kartice za period od 09.05.-15.05.2022.

Analitičke kartice za period od 16.05.-22.05.2022.

Analitičke kartice za period od 23.05.-29.05.2022.

Analitičke kartice za period od 30.05.-05.06.2022.

Analitičke kartice za period od 06.06.-10.06.2022. - OBAVJEŠTENJE

Analitičke kartice za period od 13.06.-19.06.2022.

Analitičke kartice za period od 19.06.-26.06.2022.

Analiticke kartice za period od 27.06.-04.07.2022.

Analiticke kartice za period od 04.07.-10.07.2022.

Analitičke kartice za period od 11.07.-17.07.2022. - OBAVJEŠTENJE

Analitičke kartice za period od 18.07.-24.07.2022.

Analitičke kartice za period od 25.07.-31.07.2022.

Analitičke kartice za period od 01.08.-07.08.2022.

Analitičke kartice za period od 08.08.-14.08.2022.

Analitičke kartice za period od 15.08.-21.08.2022.

Analitičke kartice a period od 22.08. do 28.08.2022 godine.

Analitičke kartice za period od 29.08.-04.09.2022.

Analitičke kartice za period od 05.09.-11.09.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 12.09.-18.09.2022.

Analitičke kartice za period od 19.09.-25.09.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 26.09.-02.10.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 03.10.-09.10.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 10.10.do 16.10.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 17.10.-23.10.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 24.10.-30.10.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 31.10.-04.11.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 07.11.-13.11.2022.godine.

Analitičke kartice za period od 14.11.-19.11.2022.godine.

 

 

Opširnije...

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalog za period od 21.04.2022.-25.04.2022.godine.

Putni nalog-26.-29.04.2022.god.

Putni nalog za period od 04.05.2022.-06.05.2022.godine.

Putni nalozi za period od 09.05.2022. do13.05.2022.godine Clio

Putni nalozi za period od 09.05.2022. do13.05.2022.godine Citroen c4

Putni nalozi za Citroen c4-16.05.-20.05.2022.godine

Putni nalozi za Clio-16.05.-20.05.2022.godine

Putni nalozi za Citroen c4 -24.05. -27.05.2022. godine.

Putni nalozi za Clio -24.05.-27.05.2022. godine.

Putni nalog citroen c4-30.05.-03.06.2022.godine.

Putni nalog-clio 30.05-03.06.2022.godine.

Putni nalozi za citroen-06.06.-10.06.2022.godine.

Putni nalozi za clio-06.06.-10.06.2022.godine.

Putni nalog za 13.06.-17.06.2022.godine.

Putni nalog za 20.06.-24.06.2022.godine.

Putni nalog za 27.06.-01.07.2022.godine.

Putni nalog za 04.07.-08.07.2022.godine.

Putni nalog za 11.07.-17.07.2022.godine.

Putni nalog za 18.07.-22.07.2022.godine.

Putni nalog za 25.07.-29.07.2022.godine-clio

Putni nalog za 25.07.-29.07.2022.g-citroen c4

Putni nalog za 01.08.-05.08.2022.godine.

Putni nalog za 08.08.-12.08.2022.godine.

Putni nalog za 15.08.-19.08.2022.godine.

Reno clio

Citroen

Putni nalog za period od 17.10.-21.10.2022.godine.

Putni nalog za period od 24.10.-28.10.2022.godine.

Putni nalog za period od 31.10.-04.11.2022.godine.

Reno clio-07.11.-11.11.2022.

Citroen c3-putni nalog

Putni nalog Citroen c3

Putni nalog-Reno clio

 

 

Opširnije...