PRAVILNIK ZA POSTUPANJE JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD PRILIKOM SPROVODJENJA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

PRAVILNIK ZA POSTUPANJE PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA HITNE NABAVKE

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

IZMIJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017.GODINU