RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD