JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu

                                                                    Cetinje

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.04. do 25.04.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 26.04 do 02.05.2022.

Obavještenje o analitičkim karticama za period od 03.05. do 08.05.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 09.05. do 15.05.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 16.05. do 22.05.2022.

Obavještavamo Vas da nije bilo promjena na žiro računu u periodu od 23.05 do 29.05.2022 godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 30.05. do 05.06.2022.

Analiticke kartice racuna u posjedu CZSR Cetinje za period od 06.06. do12.06.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 13.06. do 19.06.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 20.06 do 26.06.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 27.06. do 03.07.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 04.07. do 10.07.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 11.07. do 17.07.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 18.07. do 24.07.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 25.07. do 31.07.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 01.08. do 07.08.2022.

 

 

 

LOKALNI IZBORI 2021.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 15.09.2021.-20.09.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.09.2021.-27.09.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 28.09.2021.-04.10.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 05.10.2021.-11.10.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 12.10.2021.-18.10.2021.godine.

Obavještenje za ASK za period od 19.10. do 25.10.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 26.10.2021.-01.11.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 02.11.2021.-08.11.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 09.11.2021.-15.11.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 16.11.2021.-22.11.2021.godine.

Analiticke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 23.11.2021.-29.11.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 30.11.2021.-06.12.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 07.12.2021.-13.12.2021.godine.

Analitičke kartice racuna u posjedu CZSR Cetinje za period od 14.12.2021.-20.12.2021.godine.

Analitičke kartice racuna u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.12.2021.-27.12.2021.godine.

Analitičke kartice racuna u posjedu CZSR Cetinje za period od 28.12.2021.-03.01.2022.godine.

 

 


U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Analitičke kartice računa JU Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje za period od 29.06.-05.07.2020.godine.

Analitičke kartice računa JU Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje za period od 06.07.-12.07.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 13.07-19.07.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 20.07-26.07.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 27.07-02.08.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 03.08-09.08.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 10.08-16.08.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 17.08-23.08.2020.godine.

Analitičke kartice racuna u posjedu CZSR Cetnje za period od 24.08.-30.08.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 31.08-06.09.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 07.09-13.09.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 14.09-20.09.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.09-27.09.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 28.09-30.09.2020.godine.

 

 


U skladu sa članom 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo analitičku karticu sa svih računa:

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018. 

Analiticke kartice racuna za period od 20.01.2018. do 28.01.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 29.01.2018. do 04.02.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 05.02.2018. do 11.02.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 12.02.2018. do 18.02.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 19.02.2018. do 25.02.2018.

Analiticke kartice racuna u periodu od 26.02.2018. do 04.03.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 05.03.2018. do 11.03.2018.

Analitičke kartice računa za period od 12.03.2018. do 18.03.2018.

Analitičke kartice racuna za period od 19.03.2018. do 25.03.2018.

Analitičke kartice računa za period od 26.03.2018. do 01.04.2018.

Analitičke kartice računa za period od 02.04.2018. do 08.04.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 09.04.2018. do 15.04.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 16.04.2018. do 22.04.2018.

Analitičke kartice računa za period od 23.04.2018. do 29.04.2018.

Analitičke kartice računa za period od 30.04.2018. do 06.05.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 07.05.2018. do 13.05.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 14.05.2018. do 20.05.2018.

Analitičke kartice računa za period od 21.05.2018. do 27.05.2018.


LOKALNI IZBORI 2017.

Analiticke kartice racuna za period od 26. 09.2017 do 03. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 04. 10.2017. do 10. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 11. 10. do 17. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 18. 10.2017. do 24. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 25. 10. do 31. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 01.11. do 07.11.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 07.11. do 14.11.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 15. 11. do 22.11.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 22. 11.do 28.11.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 29.11.2017. do 05.12.2017. godine.

Analiticke kartice racuna za period od 06.12.2017. do 13.12.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 14.12.2017. do 19.12.2017.godine.

Analitičke kartice racuna za period od 20.12.2017. do 26.12. 2017. godine.