JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu

                                                                    Cetinje

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

U skladu sa članom 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo analitičku karticu sa svih računa:

 

POMOĆI 2020. GODINA

JNP JANUAR 2020.GODINE

JNP FEBRUAR 2020.GODINE

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018. 

Analiticke kartice racuna za period od 20.01.2018. do 28.01.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 29.01.2018. do 04.02.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 05.02.2018. do 11.02.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 12.02.2018. do 18.02.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 19.02.2018. do 25.02.2018.

Analiticke kartice racuna u periodu od 26.02.2018. do 04.03.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 05.03.2018. do 11.03.2018.

Analitičke kartice računa za period od 12.03.2018. do 18.03.2018.

Analitičke kartice racuna za period od 19.03.2018. do 25.03.2018.

Analitičke kartice računa za period od 26.03.2018. do 01.04.2018.

Analitičke kartice računa za period od 02.04.2018. do 08.04.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 09.04.2018. do 15.04.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 16.04.2018. do 22.04.2018.

Analitičke kartice računa za period od 23.04.2018. do 29.04.2018.

Analitičke kartice računa za period od 30.04.2018. do 06.05.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 07.05.2018. do 13.05.2018.

Analiticke kartice racuna za period od 14.05.2018. do 20.05.2018.

Analitičke kartice računa za period od 21.05.2018. do 27.05.2018.


LOKALNI IZBORI 2017.

Analiticke kartice racuna za period od 26. 09.2017 do 03. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 04. 10.2017. do 10. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 11. 10. do 17. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 18. 10.2017. do 24. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 25. 10. do 31. 10. 2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 01.11. do 07.11.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 07.11. do 14.11.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 15. 11. do 22.11.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 22. 11.do 28.11.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 29.11.2017. do 05.12.2017. godine.

Analiticke kartice racuna za period od 06.12.2017. do 13.12.2017.godine.

Analiticke kartice racuna za period od 14.12.2017. do 19.12.2017.godine.

Analitičke kartice racuna za period od 20.12.2017. do 26.12. 2017. godine.

 

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 20.01. do 28.01.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 29.01. do 04.02.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 05.02. do 11.02.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 12.02. do 18.02.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 19.02. do 25.02.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 26.02. do 04.03.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 05.03. do 11.03.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 12.03. do 18.03.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 19.03. do 25.03.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 26.03. do 01.04.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 02.04. do 08.04.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 09.04. do 15.04.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 16.04. do 22.04.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 23.04. do 29.04.2018. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 30.04. do 06.05.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 07.05. do 13.05.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 14.05. do 20.05.2018. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 21.05 do 27.05.2018. godine.


LOKALNI IZBORI 2017.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 26.09.2017.-03.10.2017.godine.

Putni nalozi za korišćenje sluzbenih vozila u period od 04. 10.2017. -10.10.2017.godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 11. 10. do 17. 10. 2017.godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 18. 10.2017. do 24. 10.2017.godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 25. 10. do 31. 10.2017.godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 01.11. do 07.11.2017.godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 07.11 do 14.11.2017.godine.

Putni nalog za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 15.11. do 22.11.2017. godine.

Putni nalozi za koriscenje sluzbenih vozila u periodu od 22.11.2017. do 28.11.2017. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u period od 29.11. do 05.12.2017. godine.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 06.12. do 13.12.2017.godine.

Putni nalozi za korišćenje sluzbenih vozila u periodu od 14.12. do 19.12.2017. godine.

Putni nalog za korišćenje službenih vozila u period od 20.12 do 26.12.2017.godine.