JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu

                                                                    Cetinje

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.04. do 25.04.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 26.04 do 02.05.2022.

Obavještenje o analitičkim karticama za period od 03.05. do 08.05.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 09.05. do 15.05.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 16.05. do 22.05.2022.

Obavještavamo Vas da nije bilo promjena na žiro računu u periodu od 23.05 do 29.05.2022 godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 30.05. do 05.06.2022.

Analiticke kartice racuna u posjedu CZSR Cetinje za period od 06.06. do12.06.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 13.06. do 19.06.2022.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 20.06 do 26.06.2022.

 

 

 

LOKALNI IZBORI 2021.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 15.09.2021.-20.09.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.09.2021.-27.09.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 28.09.2021.-04.10.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 05.10.2021.-11.10.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 12.10.2021.-18.10.2021.godine.

Obavještenje za ASK za period od 19.10. do 25.10.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 26.10.2021.-01.11.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 02.11.2021.-08.11.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 09.11.2021.-15.11.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 16.11.2021.-22.11.2021.godine.

Analiticke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 23.11.2021.-29.11.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 30.11.2021.-06.12.2021.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 07.12.2021.-13.12.2021.godine.

Analitičke kartice racuna u posjedu CZSR Cetinje za period od 14.12.2021.-20.12.2021.godine.

Analitičke kartice racuna u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.12.2021.-27.12.2021.godine.

Analitičke kartice racuna u posjedu CZSR Cetinje za period od 28.12.2021.-03.01.2022.godine.

 

Opširnije...

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.04 do 25.04.2022.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 26.04 do 02.05.2022.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 03.05. do 08.05.2022.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 09.05. do 15.05.2022.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 16.05. do 22.05.2022.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 23.05. do 29.05.2022 godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 30.05. do 05.06.2022.godine.

Putni nalozi za sluzbena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 06.06. do 12.06.2022.godine.

Putni nalozi za sluzbena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 13.06. do 19.06.2022.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 20.06. do 26.06.2022.godine.

 

 

LOKALNI IZBORI 2021.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 15.09. do 20.09.2021.godine.

Putni nalozi za sluzbena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.09. do 27.09.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 28.09. do 04.10.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 05.10. do 11.10.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 12.10. do 18.10.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 19.10. do 25.10.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 26.10. do 01.11.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 02.11. do 08.11.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 09.11. do 15.11.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 16.11. do 22.11.2021.godine.

Putni nalozi za službena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 23.11. do 29.11.2021.godine.

Putni nalozi za sluzbena vozila u posjedu CZSR Cetinje za period od 30.11. do 06.12.2021.godine.

 

Opširnije...