JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu

                                                                    Cetinje

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Analitičke kartice računa JU Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje za period od 29.06.-05.07.2020.godine.

Analitičke kartice računa JU Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje za period od 06.07.-12.07.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 13.07-19.07.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 20.07-26.07.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 27.07-02.08.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 03.08-09.08.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 10.08-16.08.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 17.08-23.08.2020.godine.

Analitičke kartice racuna u posjedu CZSR Cetnje za period od 24.08.-30.08.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 31.08-06.09.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 07.09-13.09.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 14.09-20.09.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 21.09-27.09.2020.godine.

Analitičke kartice računa u posjedu CZSR Cetinje za period od 28.09-30.09.2020.godine.

 

 

Opširnije...