JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu

                                                                    Cetinje

previous arrow
next arrow
Slider

PRAVILNICI:

Pravilnik za nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje prilikom sprovodjenja postupka hitne nabavke

 

JAVNE NABAVKE 2020.GODINA

Plan javnih nabavki za 2020. godinu.

Usaglašeni plan javnih nabavki za 2020 godinu.


Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-usluge dostave obroka

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-usluge

Ugovor o nabavci male vrijednosti - usluge pripremanja i dostave hrane za potrebe Dnevnog boravka za stare

Ugovor o nabavci male vrijednosti -usluge mobilne telefonije

Ugovor o nabavci male vrijednosti- usluge održavanja softvera

Ugovor o nabavci male vrijednosti-kancelarijski materijal

 

JAVNE NABAVKE 2019.GODINA

PLAN ZA JAVNE NABAVKE ZA 2019. GODINU

AMANDMAN I IZMIJENJENI PLAN JAVNIH JAVNIH NABAVKI ZA 2019 GOD.


Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- usluge pripremanja i dostave hrane za Dnevni boravak za stare

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- usluge pripreme i dostave hrane za Dnevni boravak za stare

Ugovor o nabavci male vrijednosti- usluge pripremanja i dostave hrane za Dnevni boravak za stare


 

JAVNE NABAVKE 2018. GODINA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU.

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU

AMANDMAN NA IZMJENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNPSTI- USLUGE POPRAVKI I ODRZAVANJA MOTORNIH VOZILA

OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA- ODRZAVANJE MOTORNIH VOZILA

UGOVOR O ODRZAVANJU MOTORNIH VOZILA- NABAVKA MALE VRIJEDNOSTI

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - ODRZAVANJA I POPRAVKE SOFTVERA

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA SREDSTVA HIGIJENE

OBAVJESTENJE-SREDSTVA HIGIJENE

OBAVJESTENJE- USLUGE POPRAVKI I ODRZAVANJA SOFTVERA

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - USLUGE PRIPREME I DOSTAVE OBROKA

OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA- USLUGE PRIPREMANJA I DOSTAVE HRANE

UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI- USLUGE PRIPREMANJA I DOSTAVE HRANE ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA ZA STARA LICA


 

JAVNE NABAVKE 2017. GODINA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI-USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI - KANCELARIJSKI MATERIJAL


 

JAVNE NABAVKE 2016. GODINA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU

PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA NEPOSREDNOG SPORAZUMA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I IZJAVE ZA NABAVKU MOTORNOG VOZILA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I IZJAVE ZA USLUGE MOB. TELEFONIJE

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBE-NABAVKA MOTORNOG VOZILA NA LIZING