Dnevni centar “Tisa” je počeo sa radom 19.06.2004.god. u sklopu Centra za socijalni rad opštine Bijelo Polje i pod okriljem Ministarstva rada i socijalnog staranja. Opština Bijelo Polje je za te potrebe ustupila na korišćenje dio zgrade stare bolnice od 300 metara kvadratnih. Međunarodne organizacije (UNICEF, HANDICAP INTERNATIONAL, GGS) su izvršile rekonstrukciju ove zgrade i uredili je odgovarajućim prilazima za lica sa invaliditetom a enterijer je uređen u skladu sa standardima. Obezbijeđeno je i kombi vozilo za prevoz djece.
U 2009. godini, stekli su se uslovi da Dnevni centar postane Javna ustanova na lokalnom nivou.
”Tisa” je prvi Dnevni centar u Crnoj Gori i predstavlja dopunu servisa socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju kao i početak deinstitucionalizacije ovih servisa. U Dnevnom centru trenutno boravi 18. djece sa smetnjama u razvoju. Do sada je naše usluge koristilo preko 60 korisnika.
JU Centar “Tisa“ je ove godine proširila svoju djelatnost i dobila posebnu organizacionu jedinicu Malu grupnu zajednicu. Iz tog razloga JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“ je promijenio naziv u JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“.
Mala grupna zajednica je prvi 24-satni servis ove vrste u Crnoj Gori, kapaciteta do osmoro djece sa smetnjama u razvoju, bez roditeljskog staranja ili djeca čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko pravo. Projekat su finansirali: Američka ambasada, Evropska unija, UNICEF, Ministarstvo rada i socijanog staranja i Opština Bijelo Polje.
Početkom septembra primljeni su radnici za rad u Maloj grupnoj zajednici. Petodnevnu obuku od trenera iz Irske, prošli su svi zaposleni, a obuku je organizovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz podršku UNDP-a i UNICEF -a, sve u cilju što bolje pripreme radnika za prijem djece i kvalitetnijeg početka rada. Trenutno u Maloj grupnpj zajednici boravi 3 djece od čega je jedno iz Bijelog Polja, jedno iz Berana i jedno iz Rožaja. Početkom septembra zaposleno je 12 osoba koje će raditi sa djecom i to 4 medicinske sestre/ tehničari, 4 negovateljice i 4 stručna radnika (psiholog, defektolog, pedagog i sociolog ) u cilju kontinuiteta i rada u 3 smjene . Takođe je zaposleno još i 4 osobe kao pomoćno osoblje. Plate svim zaposlenim finansiraće Opština Bijelo Polje.