Centar za socijalni rad ima dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, vezano za sve segmente rada. U saradnji opštine, Ministarstva rada i socijalnog staranja i NVO sektora, realizuju se mnogi programi i projekti koji utiču na poboljšanje životnog standarda stanovnika.

JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolasin uz pomoć Ministarstva rada i socijalnog staranja su realizovali uslugu “Stanovanje uz podršku”, za mlade koji su bili štićenici Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj. Realizacijom ove usluge omogućiće se lakša integracija korisnika u zajednici. Predviđene obaveze uključenih institucije se, izmedju ostalog, odnose na: obezbjeđivanje i opremanje stambene jedinice koja će biti data na korišćenje štićeniku, plaćanje režijskih troškova stanovanja, nadzor korisnika koji boravi u stambenoj jedinici, podršku za pronalaženje zaposlenja i razvoj životnih vještina, kao i savjetodavni rad sa korisnikom.